Bauleistung - 238214-2020

22/05/2020    S99    Bauleistung - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Rumänien-Timișoara: Bau von Trinkwasseraufbereitungsanlagen

2020/S 099-238214

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Aquatim S.A. Timișoara
Nationale Identifikationsnummer: RO 3041480
Postanschrift: Str. Gheorghe Lazăr nr. 11A
Ort: Timișoara
NUTS-Code: RO424 Timiş
Postleitzahl: 300081
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Diana Cotop
E-Mail: sergiu.blidariu@aquatim.ro
Telefon: +40 256200262
Fax: +40 256294753

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.aquatim.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.6)Haupttätigkeit(en)
Wasser

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

CL 07: „Proiectare și execuție stații tratare Buziaș, Victor Vlad Delamarina, Știuca”

Referenznummer der Bekanntmachung: DA 3041480/2020/006FE accesibilă în SICAP, http://sicap-prod.e-licitatie.ro;
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45252126 Bau von Trinkwasseraufbereitungsanlagen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul contractului il constituie modernizarea STA Buzias (debit STA 28,18 l/s) si realizarea a două STA noi în Victor Vlad Delamarina si Stiuca (debit 6,35 l/s, respectiv 11,89 l/s), conform CS. Aria lucrarilor se refera la zona de alimentare cu apa Buzias care cuprinde localitatile din UAT Buzias si UAT Racovita, zona de alimentare cu apa VV Delamarina care cuprinde localitatile Victor Vlad Delamarina, Petroasa Mare, Honorici si Herendesti, respectiv zona de alimentare cu apa Stiuca care cuprinde localitatile Stiuca, Dragomiresti, Zgribesti, Olosag, Gavojdia si Salbagel. Lucrările de execuție a stațiilor de tratare au drept scop: furnizarea apei potabile in conformitate cu Directiva UE 98/83/CE transpusa in Legea 458/2002 .(**Republicata**); îmbunătăţirea siguranţei exploatării staţiilor de tratare; automatizarea proceselor de tratare. Contractul pentru proiectarea si executia celor trei statii de tratare include: activitatile de proiectare pentru elaborarea celor trei proiecte tehnice de executie, elaborarea documentatiilor necesare pentru obtinerea tuturor avizelor si autorizatiilor conform legislatiei in vigoare, lucrari de demolare acolo unde este cazul, lucrari de constructie, furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice, testare si punere in functiune, monitorizarea functionarii cu remedierea eventualelor defecte aparute in perioada de garantie si instruirea personalului beneficiarului.

Durata contractului este 60 de luni, incepand de la data emiterii ordinului de incepere, astfel: durata de proiectare este de 180 de zile (șase luni) + durata de execuție a lucrărilor de 550 de zile(18 luni) de la data emiterii ordinului de începere + perioada de garantie de 36 de luni.

Nr. de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor:

Termenul-limita pana la care operatorii economici au dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este: 21 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta stabileste două termene in care va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificări, astfel:

— primul termen: in a 28-a zi inainte de termenul-limita stabilit in anuntul de participare pt. depunerea ofertelor, EC raspunde solicitarilor transmise pana in a 38-a zi inainte de termenul-limita stabilit in anuntul de participare pt. depunerea ofertelor;

— al 2-lea termen/ultimul termen: in a 11-a zi inainte de termenul-limita stabilit in anuntul de participare pt. depunerea ofertelor, EC raspunde solicitarilor transmise pana in a 21-a zi inainte de termenul-limita stabilit in anuntul de participare pt. depunerea ofertelor. EC va raspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici pana la termenul-limita stabilit, respectiv 21 de zile inainte de data-limita pentru depunerea ofertelor.

Valoarea estimată a contractului: 16 131 501 RON, fără TVA, nu include cheltuieli diverse și neprevăzute și nici sume provizionate.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO424 Timiş
Hauptort der Ausführung:

Localitatile Hitias (com. Racovita), Victor Vlad Delamarina si Stiuca, judetul Timis.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Proiectarea si executia statiilor de tratare Buzias (modernizarea staţiei existente), Victor Vlad Delamarina (constructie noua) si Stiuca (constructie noua), conform caietului de sarcini.

Lucrarile prevazute a se implementa in cadrul statiei de tratare Buzias au caracter de modernizare si se refera la urmatoarele obiective: bazine pentru oxidare cu aer; suflante pentru oxidare; reabilitarea filtrelor; statie de dezinfecție; sistem SCADA.

Lucrările prevăzute a se implementa în cadrul staţiei de tratare Vicor Vlad Delamarina se referă la urmatoarele obiective: front de captare; conducte de aducțiune; bazin preoxidare; staţie de filtrare multistrat; staţie de filtrare CAG; staţie nouă de clorinare cu clor gazos; staţie pompare apă potabilă spre reţea si spre GA Honorici; pompa de incendiu; grup pompare pentru GA Herendesti si GA Petroasa Mare; rezervoare 2 x 150 m3; treapta de tratare namol; sistem SCADA.

Lucrările prevăzute a se implementa în cadrul staţiei de tratare Stiuca se referă la urmatoarele obiective: front de captare; conducte de aducțiune; bazin oxidare; stație de microfiltrare; stație noua de dezinfecție cu hipoclorit; stație pompare apă potabilă pentru GA Dragomirești și GA Zgribesti; rezervoare noi 2 x 250 m3, rezervor existent 110 m3; tratare nămol; sistem SCADA.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica. / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Costuri de operare. / Gewichtung: 30
Kostenkriterium - Name: Pretul ofertei. / Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa prioritara 3 – „Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficiente al resurselor”, Obiectivul strategic 3.2 – „Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 024-054814
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Aquatim S.A. – Compartimentul juridic
Postanschrift: Str. Gh. Lazăr nr. 11A
Ort: Timișoara
Postleitzahl: 300081
Land: Rumänien
Telefon: +40 256200262

Internet-Adresse: www.aquatim.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/05/2020