Lieferungen - 238251-2020

22/05/2020    S99    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Ungarn-Budapest: Busse

2020/S 099-238251

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_81559343
Postanschrift: Üllői út 131.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU MAGYARORSZÁG
Postleitzahl: 1091
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Szőke Dóra
E-Mail: dora.szoke@volanbusz.hu
Telefon: +36 14655630
Fax: +36 13280631

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.volanbusz.hu

Adresse des Beschafferprofils: http://www.volanbusz.hu

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000361442020/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000361442020/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Új, 3 tg. csuklós (M3/II. oszt.) buszok beszerzése

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000361442020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34121000 Busse
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Új, elővárosi kivitelű, alacsonypadlós, háromtengelyes csuklós (M3/II. osztályú) autóbuszok beszerzése

Mennyiség: 65 db

Opció: 7 db

M3 osztályú autóbuszok alatt Ajánlatkérő az 5/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet alapján több mint 5 t megengedett legnagyobb össztömegű autóbuszokat és trolibuszokat érti.

A járműkategória alábontása alatt (M3/II) a 2001/85/EK I. sz. mellékletében rögzítettek szerint „II. osztály”: a főként ülő utasok szállítására kialakított gépjárművek, amelyeken álló utasok is szállíthatók a közlekedőfolyosón, illetve egy akkora területen, amely nem haladja meg a két dupla ülés által elfoglalt helyet.

Folytatás: "II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:" pontban

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34121000 Busse
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-Code: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-Code: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
Hauptort der Ausführung:

MAGYARORSZÁG területe, a nyertes ajánlattevő telephelye

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Új, elővárosi kivitelű, alacsonypadlós, háromtengelyes csuklós (M3/II. osztályú) autóbuszok beszerzése.

A beszerzendő autóbuszok száma: 65 db

A műszaki követelmények alapján megajánlott autóbuszoknak azonos gyártmányúaknak és kivitelűeknek (egyformának) kell lenniük.

Nyertes ajánlattevő feladata a Műszaki Leírásban rögzített paraméterek szerint oktatás biztosítása az autóbuszvezetők és Ajánlatkérő javító karbantartó személyzete részére.

Opció:

A beszerzendő autóbuszok száma: 7 db Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor nyilatkozik, hogy az opciót igénybe kívánja-e venni.

"II.1.4) Rövid meghatározás:" pont folytatása: Az alacsonypadló definíciója: Belépő felület lépcső nélküli, összefüggő felületet képezzen a járó-padlószinttel minden utas ajtónál (az ajtók között teljesen alacsonypadlós kivitel). A belépő magasság legfeljebb 380 mm. Eltérés csak a hajtott tengely környezetében, a tengely középvonalától előre és hátra 1 200 mm távolságig, a csuklószerkezet középvonalától előre és hátra 2 000 mm távolságig megengedett. A tetőváz talajtól mért magassága a jármű minden pontján azonos legyen, ide nem értve a jármű üzemeltetésével kapcsolatosan esetlegesen felszerelt külső szerelvényeket.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2. Autóbuszok szállításának ütemezése / Gewichtung: 10
Kostenkriterium - Name: 1. 10 éves szűkített élettartamköltség / Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Opció:

A beszerzendő autóbuszok száma: 7 db

Az opcionálisan beszerzendő autóbuszok esetében ajánlatkérő szerződéskötéskor nyilatkozik arról, hogy opciót le kívánja-e hívni.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Buszok szállítási határideje: Az autóbuszok szállításának véghatárideje (azon autóbuszok esetében, amelyekre Ajánlattevő nem vállalt korábbi teljesítést), a szerződéskötéstől számított maximum 365 naptári nap. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2), 63. § (1) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Kbt. 74. § (1) bek. a) és b) pontjai irányadók. A kizáró okok fenn nem állását (közös) AT(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentummal (EEKD) köteles igazolni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire.

Azon AV-k vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. § (4) bek., ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2), 63. § (1) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR űrlap).

AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást

A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott AT-nek a Kr. 8. §, 10. § 12.–16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11)-(11a) bek. és a Kr. 1. § (7) bek. rendelkezéseire.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek.-nek megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.

Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag AK erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján kötelező.

M.1. A Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján AT csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző 6 évben (72 hónapban) befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett referenciáinak (továbbiakban: ref) ismertetését. A ref.-át a Kr. 22. § (1)-(2) bek. szerint kell igazolni.

Az igazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell:

— szerződést kötő másik fél (neve, székhelye, kapcsolattartó neve, telefonszáma),

— a szállítás tárgya és mennyisége (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimum követelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),

— teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező időpont),

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (4)–(5) bek., 65. § (7), (9), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11)-(11a), (14) bek.-ben foglaltakra.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 6 évben (72 hónapban) szerződésszerűen befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett következő tárgyú referenciákkal:

— 31 db alacsonypadlós, M3/II. osztályú, csuklós, diesel üzemű, EURO 6 motorral rendelkező autóbusz szállítására vonatkozó referenciával. Az alacsonypadló definíciója: Belépő felület lépcső nélküli, összefüggő felületet képezzen a járó-padlószinttel minden utas ajtónál (az ajtók között teljesen alacsonypadlós kivitel). A belépő magasság legfeljebb 380 mm. Eltérés csak a hajtott tengely környezetében, a tengely középvonalától előre és hátra 1 200 mm távolságig, a csuklószerkezet középvonalától előre és hátra 2 000 mm távolságig megengedett. A tetőváz talajtól mért magassága a jármű minden pontján azonos legyen, ide nem értve a jármű üzemeltetésével kapcsolatosan esetlegesen felszerelt külső szerelvényeket.

Az előírt referenciakövetelmény legfeljebb 3 szerződésből teljesíthető.

Az alkalmassági követelmény előírására a környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról 48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés a) pontjának megfelelően került sor a környezetvédelmi előírások tekintetében.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Ajánlatkérő a szerződés teljesítését teljesítési és jóteljesítési biztosítékhoz köti. A biztosítékok nyújtásával, felhasználásával, felszabadításával kapcsolatos részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

Teljesítési biztosíték: 5 %

Jólteljesítési biztosíték: 5 %

A biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján (EKR nyilatkozat).

Jótállás: 24 hónap

Késedelmi kötbér:

A járművek szállítási határidőre vonatkozóan a határidők megsértése esetén a késedelmes szállítással érintett jármű nettó vételárának 1 %/jármű naponta, legfeljebb 20 %.

AK késedelme esetén: Ptk. 6:155. §

Meghiúsulási kötbér: 20 %

Továbbiak a szerződéstervezetben és a KD-ban.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Az ajánlattétel és a szerződés pénzneme: HUF

A számla és a fizetés pénzneme: HUF

AK az áru ellenértékét banki átutalással, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül egyenlíti ki, a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bek., és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint.

Számla benyújtására az autóbuszok esetében havonta van lehetőség.

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

Továbbiak a szerződéstervezetben és a KD-ban.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös Ajánlattevők, sem önálló Ajánlattevők vonatkozásában.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/06/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/06/2020
Ortszeit: 12:00
Ort:

Az ajánlatok bontása az EKRr. 15. §-ának (2) bekezdése és a Kbt. 68. § alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben AK számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal –elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az AT-k részére elérhetővé teszi.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani! Kérjük, hogy az EKR-ben a dokumentumok/nyilatkozatok egyszerű elektronikus másolatait – azaz a nem elektronikus űrlap formájában rendelkezésre álló nyilatkozatokat – szkennelt, .pdf vagy .xls fájlformátumban, (tömörített formátum:.zip vagy .rar) benyújtani szíveskedjenek! Alkalmazandó a Kbt. 41/A. §-a.

2) Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban vmely dok. nem magyar nyelven került csatolásra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK AT általi fordítását elfogadja.

3) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös AT-k konzorciális megállapodását.

4) Kiegészítő tájékoztatás kérhető a Kbt. 56. § szerint.

5) AK az eljárásban való részvételt 30 000 000 HUF összegű ajánlati biztosíték adásához köti, amit az AT-nek az ajánlati kötöttség beálltáig kell az AK rendelkezésére bocsátania. Teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK K&H Bank Zrt-nél vezetett 10200971-21508747-00000000 számú fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel (a részletszabályokat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák).

6) AK a Kbt. 74. § (2) alapján kizárhatja az elj.-ból azt az AT-t, akinek nem kell nemzeti elbánást nyújtani, ill. azt az AT-t, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, melynek nem kell nemzeti elbánást nyújtani.

7) Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

— Felolvasólapot (EKR űrlap),

— Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot (EKR űrlap),

— Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pont szerinti nyilatkozatot (nemleges tartalommal is) (EKR űrlap),

— Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilat. (nemleges tartalommal is) (EKR űrlap),

— Nyilatkozat a biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról (EKR űrlap),

— a külön ki nem emelt dok-kat, melyeket a Kbt. és a KD előír.

8) AK a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlást. AK a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.

9) A IV.2.6) pontban írt 2 hónap alatt AK 60 napot ért (az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett zajlik).

10) A III.1.3) M.1. pont szerinti alkalmassági feltétel és az előírt igazolási módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

11) A szakmai ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek ismertetésre.

12) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

13) Irányadó idő: CET

14) Irányadó jogszab.-k: Kbt., 307/2015. (X. 27.) Korm. r., 321/2015. (X. 30.) Korm. r., 424/2017. (XII. 19.) Korm. r., Ptk.

15) Ponthatár: Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10 pont. Módszer:

1. részszempont-fordított arányosítás, 2. részszempont: egyenes arányosítás. Kbt. 76. § (10) bek. alapján a módszerek részletes ismertetését a KD tartalmazza. Az 1. értékelési részszempont előírására a környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról 48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés b) pont ba) pontjának megfelelően került sor az energiahatékonysági előírások tekintetében.

16) FAKSZ:dr. Wellmann-Kiss Katalin 00241, dr. Takács Éva 00526

17) Részajánlattétel kizárásának indoka: A közbeszerzési eljárásban azonos típusú autóbuszok beszerzésére kerül sor, amelyre tekintettel további részajánlattétel nem biztosítható. A volumenhatásból várható árkedvezmény és az egységes üzemeltetés is ésszerűtlenné tenné a részajánlattétel biztosítását.

18) Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/05/2020