Dienstleistungen - 238402-2020

22/05/2020    S99    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb 

Polen-Warschau: Öffentlicher Schienentransport/öffentliche Schienenbeförderung

2020/S 099-238402

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polregio Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Kolejowa 1
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 01-217
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Oliszewska, Agata Szewczyk, Warszawa, ul. Kolejowa 1, pokój 603
E-Mail: wzs@p-r.com.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.polregio.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.6)Haupttätigkeit(en)
Eisenbahndienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wzajemne świadczenie kolejowych usług przewozowych – PKP SKM

Referenznummer der Bekanntmachung: PZP1-25-40/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
60210000 Öffentlicher Schienentransport/öffentliche Schienenbeförderung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wzajemne świadczenie kolejowych usług przewozowych pomiędzy Polregio Sp. z o.o. a PKP Szybką Koleją Miejską w Trójmieście Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 1 870 870.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60210000 Öffentlicher Schienentransport/öffentliche Schienenbeförderung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest wzajemne świadczenie kolejowych usług przewozowych pomiędzy Polregio Sp. z o.o. a PKP Szybką Koleją Miejską w Trójmieście Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • nicht vorhandener Wettbewerb aus technischen Gründen
Erläuterung:

Polregio Sp. z o.o., zwana dalej również „Zamawiającym” lub „Spółką”, wykonuje działalność, o której mowa w art. 132 ust. 1 pkt 5 ustawy, tj. obsługę sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu kolejowego.

Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu osób, rzeczy i zwierząt w pociągach uruchamianych przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie zawartych umów przewozu (sprzedanych biletów) pomiędzy Polregio Sp. z o.o. a pasażerami. Jednocześnie, przedmiotem umowy w sprawie wyżej określonego zamówienia jest usługa przewozu osób, rzeczy i zwierząt w pociągach uruchamianych przez Polregio Sp. z o.o. na podstawie zawartych umów przewozu (sprzedanych biletów) pomiędzy PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a pasażerami.

Mając na względzie postanowienia art. 9 Rozporządzenia (WE) 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym, jedynym podmiotem, który może wykonać przedmiotowe zamówienie jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (Organizator publicznego transportu zbiorowego w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich) powierzył świadczenie usług publicznych w zakresie regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych przez:

— „Przewozy Regionalne" Sp. z o.o. (obecnie Polregio Sp. z o.o.) na podstawie umowy nr 645/U/15 z 10 grudnia 2015 r. O świadczenie usług publicznych na okres od 13 grudnia 2015 r. do 12 grudnia 2020 roku w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie województwa pomorskiego w okresie od 12 grudnia 2015 r. do 12 grudnia 2020 r.,

— PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie i w ramach stosownej umowy zawartej z Samorządem Województwa Pomorskiego jako organem administracji publicznej zobowiązanym (na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym) do organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów osób wykonywanych w ramach świadczenia usług publicznych.

W związku z tym, że zarówno Polregio Sp. z o.o. jak i PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mają techniczną możliwość do zawierania umów przewozu osób i rzeczy (sprzedaż biletów na przejazd/przewóz) na połączenia obsługiwane przez własne pociągi oraz na połączenia kolejowe obsługiwane odpowiednio przez pociągi drugiego z przewoźników, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedynym podmiotem zdolnym wykonywać usługi przewozowe będące przedmiotem zamówienia, na określonych odcinkach na terenie województwa pomorskiego.

Uzasadnione jest zatem udzielenie przedmiotowego zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki w oparciu o przepis art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp (w związku z art. 134 ust. 6 pkt 1 ustawy Pzp), zgodnie z którym: „Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze".

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Wzajemne świadczenie kolejowych usług przewozowych

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/04/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postanschrift: ul. Morska 350 A
Ort: Gdynia
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 81-002
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 870 870.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 22458701
Fax: +48 22458700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/05/2020