Bauleistung - 238977-2020

25/05/2020    S100    Bauleistung - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Danzig: Bauarbeiten

2020/S 100-238977

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Nationale Identifikationsnummer: 000168372
Postanschrift: ul. Żaglowa 11
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL634 Gdański
Postleitzahl: 80-560
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Krzysztof Małkowski
E-Mail: drmg@gdansk.gda.pl
Telefon: +48 583205100

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.drmg.gdansk.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 (IV Liceum Ogólnokształcącego) przy ul. Na Zaspę 31A w Gdańsku

Referenznummer der Bekanntmachung: I/PNE/164/2019/MK
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Pełna nazwa zamówienia, która ze względu na ograniczoną liczbę znaków nie zmieściła się w sekcji II.1.1): „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 (IV Liceum Ogólnokształcącego) przy ul. Na Zaspę 31A w Gdańsku w ramach projektu „G1– Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017–2020” wraz z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, przebudową sekretariatu i portierni”.

2. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, zamawiający realizuje obowiązki, o których mowa w art. 13 ust. 1–2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, poprzez zamieszczenie informacji dot. danych osobowych w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 7 227 000.66 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45210000 Bauleistungen im Hochbau
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45232460 Sanitäre Anlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL634 Gdański
Hauptort der Ausführung:

Gdańsk

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 (IV Liceum Ogólnokształcącego) przy ul. Na Zaspę 31A w Gdańsku w ramach projektu „G1– Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017–2020” wraz z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, przebudową sekretariatu i portierni”. Przedmiotowe zadanie obejmuje dwa zakresy robót w budynku szkolnym w Gdańsku Nowym Porcie przy ulicy Na Zaspę 31 A, stanowiące dwa odrębne przedmioty odbioru, dalej zwane Zakresem zamówienia nr 1 i Zakresem zamówienia nr 2.

2. Zakres zamówienia nr 1 (I przedmiot odbioru) obejmuje:

1) roboty rozbiórkowe, demontażowe i przygotowawcze,

2) roboty izolacyjne,

3) roboty budowlano-montażowe,

4) roboty instalacyjne: sanitarne,

5) roboty instalacyjne: elektryczne.

3. Zakres zamówienia nr 2 (II przedmiot odbioru) obejmuje:

1) przebudowę klatek schodowych poprzez dostosowanie ich do obowiązujących przepisów ppoż. Zaplanowany jest montaż ścianek oraz drzwi szklanych oraz wymiana grzejników, szafek hydrantowych i stolarki drzwiowej oraz okiennej na nową o odpowiedniej odporności ogniowej, wyburzenie otworu w istniejącej ścianie klatki schodowej i montaż nadproża prefabrykowanego,

2) zmianę funkcji obecnej szatni oraz sklepiku szkolnego na pomieszczenia administracyjne szkoły wraz z utworzeniem WC dla personelu. Przebudową będą objęte też pomieszczenia obecnej części biurowej z przeznaczeniem na portiernie oraz powiększony sekretariat. Uwaga: Zakres zamówienia nie obejmuje wykonania przebudowy wejścia głównego szkoły (zakres wykonanej przebudowy wskazuje załącznik nr 14 do OPZ).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości dla każdego przedmiotu odbioru / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zakres zamówienia nr 1 (I przedmiot odbioru) jest współfinansowany ze środków UE. Nazwa projektu: G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017–2020”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020. Nr. umowy o dofinansowanie: RPPM 10.01.01-22-0021/17-00 z 26.7.2017.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Termin wykonania zakresu zamówienia nr 1 (I przedmiot odbioru): do 25.6.2021.

2. Termin wykonania zakresu zamówienia nr 2 (II przedmiot odbioru): do 30.11.2020.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 223-546021
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 (IV Liceum Ogólnokształcącego) przy ul. Na Zaspę 31A w Gdańsku

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
24/04/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 6
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 6
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 6
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: P.B.E. Elbud Gdańsk S.A.
Nationale Identifikationsnummer: 583-000-66-55
Postanschrift: Nowy Świat 42/44
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL634 Gdański
Postleitzahl: 80-299
Land: Polen
E-Mail: WOJCIECH.MIERZEJEWSKI@EGSA.PL
Telefon: +48 722306332

Internet-Adresse: WWW.EGSA.PL

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 6 130 574.29 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 7 227 000.66 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 3. Środkami ochrony prawnej są:

— odwołanie zgodnie z art. 180 ustawy,

— skarga do sądu, zgodnie z art. 198a ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/05/2020