Bauleistung - 239069-2020

25/05/2020    S100

Rumänien-Oradea: Bau von Fernheizleitungsnetzen

2020/S 100-239069

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Municipiul Oradea
Nationale Identifikationsnummer: 4230487
Postanschrift: Str. Unirii nr. 1
Ort: Oradea
NUTS-Code: RO111 Bihor
Postleitzahl: 410100
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Mihaela Nastea
E-Mail: mihaela.laslau@oradea.ro
Telefon: +4 0259437000
Fax: +4 0259409406
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.oradea.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Achiziția proiectării și execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Valorificarea energiei geotermale în asociație cu pompe de căldură, pentru producerea agentului termic pentru încălzire și apă caldă în cartierul Nufărul I – Oradea”, cod unic: 4230487/2020/1

Referenznummer der Bekanntmachung: Cod unic: 4230487/2020/1
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45232140 Bau von Fernheizleitungsnetzen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Achizitia proiectarii si executiei lucrarilor pentru obiectivul de investitii „Valorificarea energiei geotermale in asociatie cu pompe de caldura, pentru producerea agentului termic pentru incalzire si apa calda in cartierul Nufarul I – Oradea”.

Proiectul este împărțit în 4 obiecte astfel:

— obiectul 1: rețea agent termic + legatura la M5 (Str. Depozitelor) + conducte de legătură la forajele de extracție și de reinjecție;

— obiectul 2: stație termică geotermală + stații reinjecție foraj 1730 și foraj 4081;

— obiectul 3: foraj de extracție + pompă de adâncime cu ax vertical pentru foraj extracție;

— obiectul 4: 277 mini puncte termice montate la nivel de scară/imobil.

Termenul pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 16 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor .

Prevederile prezentei sectiuni se completeaza cu prevederile caietului de sarcini.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39715200 Heizgeräte
45255500 Bohrungs- und Explorationsarbeiten
45331100 Installation von Zentralheizungen
71321200 Heizungsplanung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO111 Bihor
Hauptort der Ausführung:

Municipiul Oradea.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Tipurile de lucrari sunt cele descrise in referatul de necesitate nr. 460943/10.12.2019, precum si in caietul de sarcini nr. 453636/5.12.2019 dupa cum urmeaza:

Obiectul contractului este reprezentat de:

1. Întocmirea tuturor documentațiilor de proiectare pentru fazele: Obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor necesare de la toate autoritățile naționale a căror legislație impune acest lucru și pentru toate fazele de derulare a contractului (de exemplu: ISC ICIR, Pompieri etc.), a tuturor avizelor de racordare la utilități ale investiției (de exemplu: SDEE Electrica S.A., Compania de Apă Oradea, S.C. Termoficare Oradea S.A. etc.), DTAC, Proiect tehnic, detalii de execuție, documentație pentru obținerea autorizației de funcționare ISCIR (dacă este cazul), plan de securitate și sănătate pe șantier, As-built (incluzând și cărțile conductelor). Obținerea aprobarii planurilor de control și verificare care contine și fazele determinante ale lucrărilor, de către Inspectoratul de Stat în Construcții (dupa caz);

2. Asistență tehnică din partea proiectantului;

3. Achiziția de materiale și echipamente;

4. Execuția lucrărilor și punerea în funcțiune a instalațiilor;

5. Testarea și punerea în funcțiune (PIF), după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor de execuție. În timpul acestei perioade, antreprenorul trebuie ca, în paralel, să desfășoare Programul de Instruire (training) a personalul operatorului.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Eficienta termica nominala a pompei (pompelor) de caldura COP (Coefficient Of Performance) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Garantia tehnica acordata lucrarilor conform clauzei 61 din conditii generale de contract / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 70
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Cod SMISS 115839.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Buget local, FEDR prin POIM.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 061-144893
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: www.cnsc.ro
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Primăria Municipiului Oradea, Direcția juridică
Postanschrift: Piața Unirii nr. 1
Ort: Oradea
Postleitzahl: 410100
Land: Rumänien
Telefon: +40 259437000
Internet-Adresse: www.oradea.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/05/2020