Bauleistung - 239216-2020

25/05/2020    S100    Bauleistung - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Danzig: Bauarbeiten

2020/S 100-239216

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 098-232441)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Nationale Identifikationsnummer: 000168372
Postanschrift: ul. Żaglowa 11
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL634 Gdański
Postleitzahl: 80-560
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Krzysztof Małkowski
E-Mail: drmg@gdansk.gda.pl
Telefon: +48 583205100

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.drmg.gdansk.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Budowa przepompowni wspomagającej na kolektorze kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Stryjewskiego w Gdańsku Stogach”

Referenznummer der Bekanntmachung: 85/BZP-U.500.40.2020/TK
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przepompowni wspomagającej na kolektorze kanalizacji deszczowej, w rejonie ul. Stryjewskiego w Gdańsku Stogach”.

2. Zamówienie obejmuje:

1) budowę przepompowni wspomagającej ze zbiornikiem retencyjnym na kolektorze kanalizacji deszczowej DN 700, o wydajności 1,8 m3/s wraz z uzbrojeniem i urządzeniem terenu;

2) przebudowę kolektora kanalizacji deszczowej z DN 700 na kanał 1000x1500, na odcinku K1-W4 na długości ok. 95 m, od ul. Siennej do ujścia kolektora do rzeki Martwej Wisły;

3) przebudowę wylotu kanalizacji deszczowej W4 do Martwej Wisły w km 11+000 wraz z umocnieniem dna i skarpy brzegu w miejscu wylotu, polegającego na posadowieniu elementu prefabrykowanej rury żelbetowej o przekroju prostokątnym 1000x1500 mm na działce nr 1, wykonaniu umocnienia dna i skarp prawego brzegu rzeki na odcinku długości 10 m narzutem kamiennym ograniczonym ścianką szczelną na działce nr 1.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/05/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 098-232441

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: I.1
Stelle des zu berichtigenden Textes: Nazwa i adresy
Anstatt:

Oficjalna nazwa: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. oraz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku

muss es heißen:

Oficjalna nazwa: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska

Abschnitt Nummer: II.1.1
Stelle des zu berichtigenden Textes: Nazwa
Anstatt:

Numer referencyjny: ............/BZP-U.500............2020/TK

muss es heißen:

Numer referencyjny: 85/BZP-U.500.40.2020/TK

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: