Bauleistung - 239252-2020

25/05/2020    S100

Polen-Poznań: Bau von Theatern

2020/S 100-239252

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 042-098242)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki
Postanschrift: ul. Fredry 9
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Postleitzahl: 61-701
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Adam Szymanowski
E-Mail: sekretariat@opera.poznan.pl
Telefon: +48 616590200
Fax: +48 616393989
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://opera.poznan.pl/pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu

Referenznummer der Bekanntmachung: 332/01/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45212322 Bau von Theatern
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 042-098242

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Anstatt:

b) dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia jako kierownik robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowalnymi, w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, posiadającą minimum 10-letnie doświadczenie, która w ciągu ostatnich 5 lat pełniła funkcję kierownika robót przy minimum 2 zakończonych realizacjach (budowie, remoncie lub modernizacji) obiektów sklasyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w grupie 122 lub 123 lub 124 lub 126 według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), które obejmowały wykonanie robót elektrycznych o wartości każdej z robót elektrycznych 1 000 0000,00 PLN wraz z podatkiem VAT;

c) dysponuje

muss es heißen:

b) dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia jako kierownik robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, posiadającą minimum 10-letnie doświadczenie, która w ciągu ostatnich 5 lat pełniła funkcję kierownika robót przy minimum 2 zakończonych realizacjach (budowie, remoncie lub modernizacji) obiektów sklasyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w grupie 122 lub 123 lub 124 lub 126 według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), które obejmowały wykonanie robót elektrycznych o wartości każdej z robót elektrycznych 1 000 000,00 PLN wraz z podatkiem VAT;

c) dysponuje

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 02/06/2020
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 05/06/2020
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 02/06/2020
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 05/06/2020
Ortszeit: 11:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: