Bauleistung - 239379-2020

25/05/2020    S100

Tschechien-Prag: Straßenbauarbeiten

2020/S 100-239379

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Nationale Identifikationsnummer: 65993390
Postanschrift: Na Pankráci 546/56
Ort: Praha 4
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 140 00
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Petra Míčová
E-Mail: petra.micova@rsd.cz
Telefon: +420 954904476

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.rsd.cz

Adresse des Beschafferprofils: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

I/11 Opava, severní obchvat - východní část

Referenznummer der Bekanntmachung: ZBV 85.3
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45233120 Straßenbauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Hauptort der Ausführung:

Moravskoslezský kraj

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Výstavba silnice I/11 kat. S 11,5/80, v délce 1,755 km, a to 1. části severního obchvatu, vč. objektů zajišťujících propojení této části obchvatu na související dopravní stavby - velkou okružní křižovatku a spojku S1 na východě a na střední městský okruh. Součástí stavby je 7 mostních objektů a přeložky dotčených inženýrských sítí.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 38
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Stavba je spolufinancována z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 036-064655

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 16PT-000359
Bezeichnung des Auftrags:

I/11 Opava, severní obchvat - východní část

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
10/02/2017
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Sdružení Společnost MS + K + IDS Opava, severní obchvat - východní část
Nationale Identifikationsnummer: 42196868
Postanschrift: Správce společnosti: M - Silnice, a.s., Husova 1697
Ort: Pardubice
NUTS-Code: CZ053 Pardubický kraj
Postleitzahl: 530 03
Land: Tschechien
E-Mail: reditelstvi@msilnice.cz
Telefon: +420 495842111
Fax: +420 495214526

Internet-Adresse: http://www.msilnice.cz/

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Kareta, s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 62360213
Postanschrift: Krnovská 1877/51
Ort: Bruntál
NUTS-Code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Postleitzahl: 792 01
Land: Tschechien
E-Mail: kareta@kareta.cz
Telefon: +420 554716727
Fax: +420 554716748

Internet-Adresse: http://kareta.cz/

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 25869523
Postanschrift: Albertova 229/21
Ort: Olomouc
NUTS-Code: CZ071 Olomoucký kraj
Postleitzahl: 779 00
Land: Tschechien
E-Mail: ids@ids-olomouc.cz
Telefon: +420 585757041
Fax: +420 585757042

Internet-Adresse: http://www.ids-olomouc.cz/

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 407 790 206.00 CZK

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zadavateli není známo, zda dodavatel je malý či střední podnik.

V Oddílu VII. 1.6 je Hodnota bez DPH záporná. Hodnotu jsme museli uvést tímto způsobem.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/05/2020

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
45233120 Straßenbauarbeiten
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Hauptort der Ausführung:

K.ú. Kateřinky u Opavy, Malé Hoštice

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Méněpráce u SO C305 Silniční kanalizace okružní křižovatky a Rampy 1, které se nepovažují za podstatné změny závazků.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 23/04/2020
Ende: 30/04/2020
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 129 282.90 CZK
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Sdružení Společnost MS + K + IDS Opava, severní obchvat - východní část
Nationale Identifikationsnummer: 42196868
Postanschrift: Správce společnosti: M - Silnice, a.s., Husova 1697
Ort: Pardubice
NUTS-Code: CZ053 Pardubický kraj
Postleitzahl: 530 03
Land: Tschechien
E-Mail: reditelstvi@msilnice.cz
Telefon: +420 495842111
Fax: +420 495214526

Internet-Adresse: http://www.msilnice.cz/

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Kareta, s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 62360213
Postanschrift: Krnovská 1877/51
Ort: Bruntál
NUTS-Code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Postleitzahl: 792 01
Land: Tschechien
E-Mail: kareta@kareta.cz
Telefon: +420 554716727
Fax: +420 554716748

Internet-Adresse: http://kareta.cz/

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 25869523
Postanschrift: Albertova 229/21
Ort: Olomouc
NUTS-Code: CZ071 Olomoucký kraj
Postleitzahl: 779 00
Land: Tschechien
E-Mail: ids@ids-olomouc.cz
Telefon: +420 585757041
Fax: +420 585757042

Internet-Adresse: http://www.ids-olomouc.cz/

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Změny oproti RDS:

1) zmenšení kubatury OLK a jeho umístění v patě násypu,

2) odečtení položek za nerealizování odvodnění objektu,

3) realizace většiny opevnění u vyústění z kanalizace C305 do opevnění zahrnutého v rámci objektu SO C102,

4) odečtení položky za nerealizování kamerové prohlídky přípojek uličních vpustí.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

1) změny kubatury souvisí s upřesněním konkrétního typu OLK,

2) při hloubení OLK nebyla zjištěna podzemní voda,

3) dílčí změny tvarů příkopů a souvisejících propustků v rámci SO C102,

3) kamerová zkouška je technicky neproveditelná.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 421 212 705.64 CZK
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 421 083 422.74 CZK