Bauleistung - 239384-2020

25/05/2020    S100

Ungarn-Szekszárd: Bauarbeiten für Gebäude, die der Freizeitgestaltung, dem Sport, der Kultur, der Unterbringung und Verpflegung dienen

2020/S 100-239384

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nationale Identifikationsnummer: AK07144
Postanschrift: Béla király tér 8.
Ort: Szekszárd
NUTS-Code: HU233 Tolna
Postleitzahl: 7100
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Dési Ildikó
E-Mail: kuglics.krisztina@szekszard.hu
Telefon: +36 74504184
Fax: +36 74412719
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.szekszard.hu
Adresse des Beschafferprofils: http://www.szekszard.hu

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Szekszárd, Sportuszoda kiviteli munkái

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45212000 Bauarbeiten für Gebäude, die der Freizeitgestaltung, dem Sport, der Kultur, der Unterbringung und Verpflegung dienen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Szekszárd, Sportuszoda kiviteli munkái

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45212000 Bauarbeiten für Gebäude, die der Freizeitgestaltung, dem Sport, der Kultur, der Unterbringung und Verpflegung dienen
45212212 Bauarbeiten für Schwimmbäder
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU233 Tolna
Hauptort der Ausführung:

7100 Szekszárd, Sport utca, Hrsz.: 3803/4

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

A Létesítmény 25mx33m-es, 2.20m vízmélységű nagymedencét és a 8mx16m-es 0,8m vízmélységű tanmedencét magába foglaló háromszintes épület.

A pinceszinten gépészet és az öltözők, a földszinten előcsarnok, átjárók a meglévő épületbe, büfé, a medencék, szaunák, illemhelyek, tárolók, irodák és orvosi szoba, az emeleten lelátók és irodák kerültek elhelyezésre.

Az épület előcsarnokában személyfelvonó létesül.

Az ingatlanon 24 db parkoló, a szomszédos közterületen 27 db+2 db akadálymentes parkoló épül.

A tervezett új uszoda beépített alapterülete: 2 457,3 m2. (Meglévő beépítés 1 334 m2), összesen: 3 791,30 m2.

A tervezett épület 3 szintes összesen 5 549 m2.

Főbb munkarészek:

— Építészet

— Ivóvízellátás,

— Melegvízellátás,

— Csatornázás,

— Csapadékelvezetés,

— Tűzoltóvíz ellátás,

— Hőenergia ellátás,

— Hőszivattyú telep (elsődleges hőenergia termelő bázis),

— Kazántelep (másodlagos hőenergia termelő bázis),

— Kazántelep (másodlagos hőenergia termelő bázis).

— Légkezelő fűtőberendezések,

— Légkezelő fűtőberendezések,

— Medencefűtő berendezések,

— Belső gázellátás,

— Vízgépészet,

— Villamos mun kák

— Parkoló építés

— Tereprendezés.

A projekt engedélyköteles tevékenység.

Építési engedély száma: 201700007148

Az Ajánlatkérő tájékoztatja a T.Gazdaság i szereplőket továbbá az alábbiakról:

— A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy a meglévő, működő strand és élményfürdő működését ne zavarja, a látogatókra, az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen.

— Nyertes Ajánlattevő a munkavégzést a 191/2009 .(IX.15)Korm.rendeletben foglaltak alapján jogosult megkezdeni.

Egyenértékűség: Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a leírásnak tartalmaznia kell, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a vagy azzal egyenértékű" kifejezést kell szerepeltetni.

A dokumentációban megadott konkrét típusok a beszerzés tárgyának műszaki paramétereinek meghatározhatóságát szolgálja, Ajánlattevő jogosult igazoltan műszakilag egyenértékű megoldások alkalmazására.

Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény, illetve funkcionális követelményeknek. Az egyenértékűség tekintetében a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 46.§(3)-(6)bek irányadó.

Ajánlatkérő a Kbt.98.§(3) bekezdése szerinti eljárást alkalmazhat jelen eljárás eredményes lezárultát követően az épülethez kapcsolódó külső közművek kivitelezése tárgyában.

Ajánlatkérő a tárgyi projekt megvalósításához kapcsolódó külső közművek tervezését külön folytatja le, azonban jelen eljárás tárgyát képező építési beruházás teljes körű műszaki megvalósításához a külső közművek építési munkái szorosan kapcsolódnak, annak egy újabb üteme és így képez egységes beruházást. A beszerzésre a tervek és Modern Városok Program keretében a fedezet rendelkezésre állását követően kerül sor.

Az AK tárgyi eljárásban részajánlat tételre, illetőleg többváltozatú ajánlattételre nem biztosít lehetőséget figyelemmel arra, hogy az ép. ber. egy új épület kiv. munkáit foglalja magában,- mely egy helyrajzi számon helyezkedik el-az épület fizikai, műszaki, funkcionális elkülönültsége nem áll fenn, ezáltal egy műszaki funkcionális egységet alkot, így a közbeszerzés részekre bontása a gazd .-i észszerűsség követelményével nem összeegyeztethető. [Kbt.61.§] A kiv. munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a KD részét képező tervdokumentáció, műszaki leírás, építési engedély, árazatlan költségvetések tartalmazzák

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 16
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 062-136547

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Szekszárd, Sportuszoda kiviteli munkái

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
06/03/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Aquaplus Kft.
Postanschrift: Sövényházi út 1.
Ort: Sándorfalva
NUTS-Code: HU333 Csongrád
Postleitzahl: 6762
Land: Ungarn
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 2 324 081 907.00 HUF

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

3. számú Szerződésmódosítás dátuma: 2020. április 29.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A Kbt. 148 § rendelkezései alapján.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/05/2020

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45000000 Bauarbeiten
45212212 Bauarbeiten für Schwimmbäder
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU233 Tolna
Hauptort der Ausführung:

7100 Szekszárd, Sport utca, Hrsz.: 3803/4

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

A műszaki tartalom változás részletes meghatározását a módosított tervek és a jelen szerződés módosítás 1. sz. mellékletét képező Vállalkozó által benyújtott árajánlat (pótmunka igény) tartalmazza.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 14/03/2018
Ende: 30/09/2020
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 2 692 029 699.00 HUF
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Aquaplus Kft.
Postanschrift: Sövényházi út 1.
Ort: Sándorfalva
NUTS-Code: HU333 Csongrád
Postleitzahl: 6762
Land: Ungarn
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

A szerződés alábbi pontjai módosultak:

II. A szerződés tárgya pont

IX. A teljesítés helye, teljesítési határidő 2.1. pontjának rendelkezései

XI. Ellenérték, fizetési feltételek 8. pontjának az 1.sz. szerződésmódosítással egységes szerkezetben megállapított rendelkezései

XII. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek pont

A módosításokat részletesen a szerződésmódosítás, valamint annak mellékletei tartalmazzák.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird:

A tervmódosítás miatt az eredeti szerződésben nem szereplő műszaki tartalom megvalósítása vált szükségessé a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontja alapján.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 2 397 084 772.00 HUF
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 2 692 029 699.00 HUF