Lieferungen - 240335-2020

25/05/2020    S100    Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Verhandlungsverfahren (competitive procedure with negotiation) 

Dänemark-Vejle: Lagerhaus-Verwaltungssystem

2020/S 100-240335

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Region Syddanmark
Nationale Identifikationsnummer: 29190909
Postanschrift: Damhaven 12
Ort: Vejle
NUTS-Code: DK03 Syddanmark
Postleitzahl: 7100
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Martin Nitze
E-Mail: Martin.Nitze@rsyd.dk
Telefon: +45 51777408

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.regionsyddanmark.dk

Adresse des Beschafferprofils: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Udbud af lagerrobot til Sygehusapotek Fyn (Region Syddanmark)

Referenznummer der Bekanntmachung: 20/17118
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42965100 Lagerhaus-Verwaltungssystem
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Udbuddet vedrører indkøb af en lagerrobot ("automated dispensing system") inkl. service og vedligeholdelse til Sygehusapotek Fyn på Odense Universitetshospital. Den udbudte ydelse omfatter bl.a.: 1) Levering og installation af lagerrobot (inkl. alt udstyr, software og dokumentation mm.)

2) Uddannelse, instruktion og træning

3) En option på en serviceaftale mm.

4) Optioner på reservedelsforsikringer og

5) Option på flytning af lagerrobotten til Nyt OUH.

Installation og aflevering af lagerrobotten til Sygehusapotek Fyn skal ske senest 31. maj 2021.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42000000 Industrielle Maschinen
50000000 Reparatur- und Wartungsdienste
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
80000000 Allgemeine und berufliche Bildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK031 Fyn
Hauptort der Ausführung:

Odense

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Udbuddet vedrører indkøb af en lagerrobot inkl. service og vedligeholdelse til Sygehusapotek Fyn på Odense Universitetshospital. Den udbudte ydelse omfatter bl.a.:

1) Levering og installation af lagerrobot (inkl. alt udstyr, software og dokumentation mm.)

2) Uddannelse, instruktion og træning

3) En option på en serviceaftale mm.

4) Optioner på reservedelsforsikringer og

5) Option på flytning af lagerrobotten til Nyt OUH.

Installation og aflevering af lagerrobotten til Sygehusapotek Fyn skal ske senest 31. maj 2021.

Lagerrobotten skal kunne håndtere arbejdsprocesserne fra varemodtagelse af lægemidler til plukning og klargøring til forsendelse til et sygehusafsnit.

Der er foreløbigt blevet bevilget 4 623 000 DKK ekskl. moms til indkøb og installation af lagerrobotten (og uddannelse). Det vil sige, at ordregiver håber på, at de initielle omkostninger (dvs. ekskl. optioner) i henhold til kontraktbilag 3 ikke overstiger dette beløb. Det er dog ikke et mindstekrav, at dette er tilfældet. Ordregiver forbeholder sig imidlertid ret til at annullere udbuddet, såfremt tilbuddet fra den vindende tilbudsgiver overstiger beløbet i en sådan grad, at ordregiver ikke kan opnå den nødvendige ekstrabevilling.

På grund af at dokumentet indeholder fortrolige oplysninger, er der ikke fri, direkte og fuld elektronisk adgang til følgende dokument: Underbilag 4 til kontraktbilag 1 (Systembeskrvelse ApoVision).

Dokumentet kan i stedet rekvireres ved henvendelse til udbuddets kontraktperson på følgende e-mail-adresse: martin.nitze@rsyd.dk Som følge af, at der ikke er fri, direkte og fuld elektronisk adgang til dette dokument er tilbudsfristen forlænget med 5 dage (disse 5 dage er indregnet i den i udbudsbekendtgørelsen og udbudsbetingelserne angivne tilbudsfrist). Ordregiver henstiller til, at det nævnte dokument ikke videre distribueres udover, hvad der er nødvendigt i forhold til udarbejdelsen af tilbud).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: xxx / Gewichtung: xxx
Preis - Gewichtung: XXXX
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Udbuddet omfatter følgende optioner:

1) Flytning af udstyr til nyt OUH: Kontrakten omfatter option på flytning af udstyr til Nyt OUH som nærmere angivet i kravspecifikationen (Kontraktbilag 1 og 3).

2) Serviceoption: Kontrakten omfatter option på indgåelse af en serviceaftale og tilkøbsoptioner (jf. kontraktbilag 3 og 9).

3) Reservedelsoptioner: Ordregiver kan vælge løbende at tegne en reservedelsforsikring hos leverandøren.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

De udbudte ydelser udbydes på én samlet kontrakt. Ordregiver har valgt ikke at opdele kontrakten i henhold til udbudslovens § 49, idet det vurderes at der er en sådan naturlig sammenhæng mellem de udbudte ydelser, at de mest hensigtsmæssigt varetages af samme leverandør.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 076-179321
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Udbud af lagerrobot til Sygehusapotek Fyn (Region Syddanmark)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Udbuddet er blevet annulleret, idet der efter regionens vurdering ikke er modtaget et tilstrækkeligt antal konditionelle ansøgninger til at kunne skabe den ønskede konkurrence.

Nyt udbud igangsættes snarest - formentlig i uge 22.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internet-Adresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet skal klageren sende (evt. pr. e-mail) en kopi af klagen med bilag til ordregiveren. Klagenævnet har brug for at vide, om klageren har underrettet ordregiveren, og klageren skal derfor sende kopi af underretningen af ordregiveren til Klagenævnet.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internet-Adresse: https://www.kfst.dk/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/05/2020