Lieferungen - 240386-2020

25/05/2020    S100    Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Rzeszów: Immunglobuline

2020/S 100-240386

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
Postanschrift: ul. Szopena 2
Ort: Rzeszów
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Postleitzahl: 35-055
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 9, bud. J, ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów
E-Mail: dzp@szpital.rzeszow.pl
Telefon: +48 178666096
Fax: +48 178666097

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.bip.szpital.rzeszow.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.bip.szpital.rzeszow.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz dzierżawa pomp i innych urządzeń (jeśli są wymagane)

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.261.6-A.2020, Postępowanie nr 20
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33651520 Immunglobuline
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz dzierżawa pomp i innych urządzeń (jeśli są wymagane) dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w formularzach cenowo-ofertowych – załączniki nr 1, 2 i 3 dla poszczególnych części, będących integralną częścią SIWZ.

3. Zam. wymaga zaoferowania przedmiotów zamówienia, które spełniają wymagania opisane w SIWZ.

4. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w form. cenowo-ofertowych na okres:

— część od 1 do 4 – do 2.3.2021,

— część 5 – do 19.11.2020.

5. Zam.:

— nie dopuszczał składania ofert równoważnych w częściach, gdzie przedmiotem zamówienia są produkty lecznicze,

— dopuszczał składanie ofert równoważnych w częściach nr 1 i 2, gdzie przedmiotem zamówienia są wyroby med.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 323 361.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Produkty lecznicze, wyroby medyczne

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33651520 Immunglobuline
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Hauptort der Ausführung:

Zamówienia należy realizować zgodnie z bieżącymi zamówieniami apteki Zamawiającego, ul. Rycerska 2, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Produkty lecznicze: immunoglobulinum humanum normale inj. roztwór do wstrzykiwań podskórnych 200 mg/ml.

Wyroby medyczne:

— igła do podawania immunoglobuliny podskórnej wkuwalna pod kątem 90 st., z możliwością podawania leku z prędkością do 300 ml/godzinę, wyposażona w dren typu luer-lock, rozmiar igły 6 mm, 9 mm, 12 mm, 14 mm (w zależności od potrzeb Zamawiającego),

— strzykawka 50 ml lub 100 ml (w zależności od potrzeb Zamawiającego) kompatybilna z zaproponowaną pompą,

— przyrząd do bezigłowego pobierania preparatu z fiolki z filtrem 0,22 mm z możliwością dezynfekcji przed każdorazowym podłączeniem strzykawki,

— gazik jednorazowego użytku z włókniny polipropylenowo-celulozowej do oczyszczania i dezynfekcji skóry przed nakłuciem lub zastrzykiem nasączony alkoholem izopropylowym 70 %,

— dzierżawa pomp strzykawkowych oraz innych urządzeń jeśli są wymagane, niezbędnych do bezpiecznego podania produktu leczniczego zaoferowanego w części nr 1.

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania Zamawiającego określono w formularzach cenowo-ofertowych – załączniki nr 1 i 2, będących integralną częścią SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia opisanych w załącznikach nr 1 do SIWZ w godzinach / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w poszczególnych częściach Zamawiający kierował się następującymi kryteriami:

a) cena brutto oferty w danej części w PLN – 60 %;

b) czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia opisanych w załącznikach nr 1 do SIWZ w godzinach – 20 %;

c) termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia – 20 %.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Produkty lecznicze, wyroby medyczne

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33651520 Immunglobuline
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Hauptort der Ausführung:

Zamówienia należy realizować zgodnie z bieżącymi zamówieniami apteki Zamawiającego, ul. Rycerska 2, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Produkty lecznicze: immunoglobulinum humanum normale zawierająca białko osocza ludzkiego roztwór do wstrzyknięć podskórnych o stężeniu 165 mg/ml.

Wyroby medyczne:

— igła z drenem typu „motylek” 0,5 x 15 mm x 30 cm 25 g,

— strzykawka 3-częściowa 20 ml typu luer-lock kompatybilna z pompą strzykawkową,

— strzykawka 3-częściowa 50/60 ml typu luer-lock kompatybilna z pompą strzykawkową,

— zestaw infuzyjny ze stali nierdzewnej dostępny w postaci 1, 2 lub 4 kaniul wkłuwalnych pod kątem 90 stopni, pozwalający na jednoczesne stosowanie w więcej niż 1 miejscu wlewu,

— przyrząd do bezigłowego pobierania preparatu z fiolki z filtrem 0.2 u z możliwością dezynfekcji przed każdorazowym połączeniem strzykawek typu chemo-aid,

— gazik sterylny 5 x 5 cm pakowany pojedynczo (folia, papier),

— gaziki nasączone 70 % alkoholem izopropylowym do dezynfekcji skóry w miejscu wkłucia i ampułki przed pobraniem preparatu,

— dzierżawa pomp strzykawkowych oraz innych urządzeń jeśli są wymagane, niezbędnych do bezpiecznego podania produktu leczniczego zaoferowanego w części nr 2.

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania Zamawiającego określono w formularzach cenowo-ofertowych – załączniki nr 1 i 2, będących integralną częścią SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia opisanych w załącznikach nr 1 do SIWZ w godzinach / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w poszczególnych częściach Zamawiający kierował się następującymi kryteriami:

a) cena brutto oferty w danej części w PLN – 60 %;

b) czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia opisanych w załącznikach nr 1 do SIWZ w godzinach – 20 %;

c) termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia – 20 %.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Produkty lecznicze

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33651520 Immunglobuline
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Hauptort der Ausführung:

Zamówienia należy realizować zgodnie z bieżącymi zamówieniami apteki Zamawiającego, ul. Rycerska 2, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Produkty lecznicze: immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum 50 g/l, roztwór do iniekcji – 3 000 gram.

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania Zamawiającego określono w formularzu cenowo-ofertowym – załącznik nr 1, będącym integralną częścią SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia opisanych w załącznikach nr 1 do SIWZ w godzinach / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w poszczególnych częściach Zamawiający kierował się następującymi kryteriami:

a) cena brutto oferty w danej części w PLN – 60 %;

b) czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia opisanych w załącznikach nr 1 do SIWZ w godzinach – 20 %;

c) termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia – 20 %.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Produkty lecznicze

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33651520 Immunglobuline
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Hauptort der Ausführung:

Zamówienia należy realizować zgodnie z bieżącymi zamówieniami apteki Zamawiającego, ul. Szopena 2, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Produkty lecznicze:

— poz. 1 – immunoglobulinum humanum anti-D immunoglobulina ludzka anty-D roztwór do wstrzykiwań 50 mcg/ml x 1 amp. 1 ml – 100 op.,

— poz. 2 – immunoglobulinum humanum anti-D immunoglobulina ludzka anty-D roztwór do wstrzykiwań 150 mcg/ml x 1 amp. 1 ml – 300 op.

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania Zamawiającego określono w formularzu cenowo-ofertowym – załącznik nr 1, będącym integralną częścią SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia opisanych w załącznikach nr 1 do SIWZ w godzinach / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w poszczególnych częściach Zamawiający kierował się następującymi kryteriami:

a) cena brutto oferty w danej części w PLN – 60 %;

b) czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia opisanych w załącznikach nr 1 do SIWZ w godzinach – 20 %;

c) termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia – 20 %.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Produkty lecznicze

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33652100 Antineoplastische Mittel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Hauptort der Ausführung:

Zamówienia należy realizować zgodnie z bieżącymi zamówieniami apteki Zamawiającego, ul. Szopena 2, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Produkty lecznicze:

— poz. 1 – peginterferonum alfa-2a roztwór do wstrzykiwań, 135 μg/0,5 ml x 1 amp.-strz. – 1 500 op.,

— poz. 2 – peginterferonum alfa-2a roztwór do wstrzykiwań, 90 μg/0,5 ml x 1 amp.-strz. – 800 op.

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania Zamawiającego określono w formularzu cenowo-ofertowym – załącznik nr 1, będącym integralną częścią SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia opisanych w załącznikach nr 1 do SIWZ w godzinach / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w poszczególnych częściach Zamawiający kierował się następującymi kryteriami:

a) cena brutto oferty w danej części w PLN – 60 %;

b) czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia opisanych w załącznikach nr 1 do SIWZ w godzinach – 20 %;

c) termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia – 20 %.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 044-103381
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Produkty lecznicze, wyroby medyczne

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
12/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Shire Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postanschrift: pl. Europejski 1
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-844
Land: Polen
Telefon: +48 222019501
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 249 748.88 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 249 724.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Produkty lecznicze, wyroby medyczne

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Produkty lecznicze

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Produkty lecznicze

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
12/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Centrala Farmaceutyczna Cefarm Spółka Akcyjna
Postanschrift: ul. J. Kazimierza 16
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 01-248
Land: Polen
Telefon: +48 226340403
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 68 115.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 65 002.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 5
Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Produkty lecznicze

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
12/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Roche Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postanschrift: ul. Domaniewska 39B
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-672
Land: Polen
Telefon: +48 222605161
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 008 635.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 008 635.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. W sekcji V udzielenie zamówienia dla części nr 2 i 3 zaznaczono:

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone, winno być:

Unieważnienie postępowania w częściach nr 2 i 3

Podstawa prawna i faktyczna unieważnienia postępowania w częściach nr 2 i 3 – art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Do postępowania w częściach nr 2 i 3 nie wpłynęła ani jedna oferta.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A (budynek Adgar Plaza)
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Regulamin postępowania przy rozpoznawaniu odwołań określa:

a) obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. RP z 7.6.2018 poz. 1092);

b) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. RP z 17.10.2018 poz. 1992).

10. Wysokość i sposób pobierania wpisu od odwołania oraz rodzaje kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposób ich rozliczania określa obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. RP z 22.5.2018 poz. 972).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Sekretariat Departamentu Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17A (budynek Adgar Plaza)
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/05/2020