Lieferungen - 240568-2020

25/05/2020    S100

Polen-Krakau: Unterwäsche

2020/S 100-240568

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: 3 Regionalna Baza Logistyczna
Postanschrift: ul. Montelupich 3
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 30-901
Land: Polen
Kontaktstelle(n): 3 Regionalna Baza Logistyczna
E-Mail: m.jantas@ron.mil.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.3rblog.wp.mil.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://www.3rblog.wp.mil.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: jednostka wojskowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa mundurów ćwiczebnych i bielizny marynarki wojennej

Referenznummer der Bekanntmachung: 48/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
18310000 Unterwäsche
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mundurów ćwiczebnych i bielizny marynarki wojennej.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 zadania:

— zadanie nr 1: mundur ćwiczebny marynarki wojennej wzór 2010 – 2 100 kpl.

— zadanie nr 2: mundur ćwiczebny letni marynarki wojennej wzór 2010 – 2 100 kpl.

— zadanie nr 3: bielizna letnia marynarki wojennej – 10 000 kpl.

— zadania nr 4: bielizna zimowa marynarki wojennej – 10 000 kpl.

System zarządzania jakością dostawcy musi spełniać wymagania zawarte w AQAP 2110 wydanie D wersja 1 (zadania nr od 1–4).

Przedmiot zamówienia będzie podlegał nadzorowaniu jakości realizowanemu przez RPW zgodnie z AQAP 2110 wydanie D wersja 1 (zadania nr 1–4).

Przedmiot zamówienia objęty jest znakowaniem kodem kreskowym.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 432 500.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Mundur ćwiczebny marynarki wojennej wzór 2010

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
35812000 Kampfuniformen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Zgodnie z planem dostaw przedmiotów umundurowania, który będzie załącznikiem do zawieranej umowy.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 1 jest dostawa mundurów ćwiczebnych marynarki wojennej wzór 2010 – w ilości 2 100 kpl.

2. Realizacja umowy nastąpi w terminie zgodnie z ofertą wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia (termin wykonania jest jednym z kryteriów oceny ofert). Wykonawca zaoferuje jeden z trzech wariantów terminów realizacji zamówienia. W zależności od zaoferowanego wariantu terminu realizacji zamówienia wykonawca otrzyma odpowiednią ilość punktów:

zadanie nr 1:

— 2 100 kpl. – do 90 dni od terminu podpisania umowy – 20 pkt,

— 1 000 kpl. – do 90 dni od terminu podpisania umowy,

— 1 100 kpl. – do 30.9.2020 – 10 pkt,

— 500 kpl. – do 90 dni od terminu podpisania umowy,

— 600 kpl. – do 30.9.2020,

— 1 000 kpl. – do 30.11.2020 – 0 pkt.

3. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego, zamawiający zażąda od wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni następujących dokumentów:

— dokument stwierdzający, że system zarządzania jakością dostawcy spełnia wymagania zawarte w AQAP 2110 wydanie D wersja 1 (zadanie nr 1–4),

— aktualne zaświadczenie poświadczające posiadanie wzoru zakładowego munduru ćwiczebnego marynarki wojennej wzór 2010, zgodnego z WDTT 132/MON i wzorem PUiW (z datą wystawienia późniejszą od daty zatwierdzenia WDTT 132/MON przez Komendanta Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Mundurowej) wydane przez podmiot uprawniony do kontroli jakości (WOBWSM w Łodzi) potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia odpowiada określonym przez zamawiającego specyfikacjom technicznym (zadanie nr 1).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 20
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Mundur ćwiczebny letni marynarki wojennej wzór 2010

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
35812000 Kampfuniformen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Zgodnie z planem dostaw przedmiotów umundurowania, który będzie załącznikiem do zawieranej umowy.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 2 jest dostawa mundurów ćwiczebnych letnich marynarki wojennej wzór 2010 – w ilości 2 100 kpl.

2. Realizacja umowy nastąpi w terminie zgodnie z ofertą wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia (termin wykonania jest jednym z kryteriów oceny ofert). Wykonawca zaoferuje jeden z trzech wariantów terminów realizacji zamówienia. W zależności od zaoferowanego wariantu terminu realizacji zamówienia wykonawca otrzyma odpowiednią ilość punktów:

zadanie nr 2:

— 2 100 kpl. – do 90 dni od terminu podpisania umowy – 20 pkt,

— 1 000 kpl. – do 90 dni od terminu podpisania umowy,

— 1 100 kpl. – do 30.9.2020 – 10 pkt,

— 500 kpl. – do 90 dni od terminu podpisania umowy,

— 600 kpl. – do 30.9.2020,

— 1 000 kpl. – do 30.11.2020 – 0 pkt.

3. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego, zamawiający zażąda od wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni następujących dokumentów:

— dokument stwierdzający, że system zarządzania jakością dostawcy spełnia wymagania zawarte w AQAP 2110 wydanie D wersja 1 (zadanie nr 1–4),

— aktualne zaświadczenie poświadczające posiadanie wzoru zakładowego munduru ćwiczebnego letniego marynarki wojennej wzór 2010, zgodnego z WDTT 132L/MON i wzorem PUiW (z datą wystawienia późniejszą od daty zatwierdzenia WDTT 132L/MON przez Komendanta Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Mundurowej) wydane przez podmiot uprawniony do kontroli jakości (WOBWSM w Łodzi) potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia odpowiada określonym przez zamawiającego specyfikacjom technicznym (zadanie nr 2).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 20
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Bielizna letnia marynarki wojennej

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
18310000 Unterwäsche
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Zgodnie z planem dostaw przedmiotów umundurowania, który będzie załącznikiem do zawieranej umowy.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 3 jest dostawa bielizny letniej marynarki wojennej – w ilości 10 000 kpl.

2. Realizacja umowy nastąpi w terminie zgodnie z ofertą wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia (termin wykonania jest jednym z kryteriów oceny ofert). Wykonawca zaoferuje jeden z trzech wariantów terminów realizacji zamówienia. W zależności od zaoferowanego wariantu terminu realizacji zamówienia wykonawca otrzyma odpowiednią ilość punktów:

zadanie nr 3:

— 10 000 kpl. – do 90 dni od terminu podpisania umowy – 20 pkt,

— 5 000 kpl. – do 90 dni od terminu podpisania umowy,

— 5 000 kpl. – do 30.9.2020 – 10 pkt,

— 2 000 kpl. – do 90 dni od terminu podpisania umowy,

— 4 000 kpl. – do 30.9.2020,

— 4 000 kpl. – do 30.11.2020 – 0 pkt.

3. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego, zamawiający zażąda od wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni następujących dokumentów:

— dokument stwierdzający, że system zarządzania jakością dostawcy spełnia wymagania zawarte w AQAP 2110 wydanie D wersja 1 (zadanie nr 1–4),

— aktualne zaświadczenie poświadczające posiadanie wzoru zakładowego bielizny letniej marynarki wojennej, zgodnego z WDTT 518LMW/MON i wzorem PUiW (z datą wystawienia późniejszą od daty zatwierdzenia WDTT 518LMW/MON przez Komendanta Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Mundurowej) wydane przez podmiot uprawniony do kontroli jakości (WOBWSM w Łodzi) potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia odpowiada określonym przez zamawiającego specyfikacjom technicznym (zadanie nr 3).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 20
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Bielizna zimowa marynarki wojennej

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
18310000 Unterwäsche
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Zgodnie z planem dostaw przedmiotów umundurowania, który będzie załącznikiem do zawieranej umowy.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 4 jest dostawa bielizny zimowej marynarki wojennej – w ilości 10 000 kpl.

2. Realizacja umowy nastąpi w terminie zgodnie z ofertą wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia (termin wykonania jest jednym z kryteriów oceny ofert). Wykonawca zaoferuje jeden z trzech wariantów terminów realizacji zamówienia. W zależności od zaoferowanego wariantu terminu realizacji zamówienia wykonawca otrzyma odpowiednią ilość punktów:

zadanie nr 4:

— 10 000 kpl. – do 90 dni od terminu podpisania umowy – 20 pkt,

— 5 000 kpl. – do 90 dni od terminu podpisania umowy,

— 5 000 kpl. – do 30.9.2020 – 10 pkt,

— 2 000 kpl. – do 90 dni od terminu podpisania umowy,

— 4 000 kpl. – do 30.9.2020,

— 4 000 kpl. – do 30.11.2020 – 0 pkt.

3. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego, zamawiający zażąda od wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni następujących dokumentów:

— dokument stwierdzający, że system zarządzania jakością dostawcy spełnia wymagania zawarte w AQAP 2110 wydanie D wersja 1 (zadanie nr 1–4),

— aktualne zaświadczenie poświadczające posiadanie wzoru zakładowego bielizny zimowej marynarki wojennej, zgodnego z WDTT 507TM/MON i wzorem PUiW (z datą wystawienia późniejszą od daty zatwierdzenia WDTT 507TM/MON przez Komendanta Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Mundurowej) wydane przez podmiot uprawniony do kontroli jakości (WOBWSM w Łodzi) potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia odpowiada określonym przez zamawiającego specyfikacjom technicznym (zadanie nr 4).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 20
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 040-094174
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Mundur ćwiczebny marynarki wojennej wzór 2010

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Mundur ćwiczebny letni marynarki wojennej wzór 2010

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Bielizna letnia marynarki wojennej

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
18/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: lider konsorcjum – Trawena Sp. z o.o. Sp. k.
Postanschrift: Trawniki 624C
Ort: Trawniki
NUTS-Code: PL81 Lubelskie
Postleitzahl: 21-044
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zakład Pościeli „Świt” Izabela Wintoniak
Postanschrift: ul. Błotna 5B
Ort: Zielona Góra
NUTS-Code: PL43 Lubuskie
Postleitzahl: 65-133
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Krajewski” w spadku
Postanschrift: ul. Nadbzurzańska 19
Ort: Łowicz
NUTS-Code: PL71 Łódzkie
Postleitzahl: 99-400
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Bogmar Bogusława Bryczek
Postanschrift: ul. Sobieskiego 160
Ort: Bielsko-Biała
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 43-300
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 326 300.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 365 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Konfekcjonowanie wyrobów gotowych

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Bielizna zimowa marynarki wojennej

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
18/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Trawena Sp. z o.o. Sp. k.
Postanschrift: Trawniki 624C
Ort: Trawniki
NUTS-Code: PL81 Lubelskie
Postleitzahl: 21-044
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 068 700.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 067 500.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Konfekcjonowanie wyrobów gotowych

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Unieważniono w dniu 6 kwietnia 2020 r. zadanie nr 1.

Podstawa prawna:

unieważniono przedmiotowe postępowanie w zakresie zadania nr 1 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne:

w ww. postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (zadanie nr 1), tj.: 702 891,00 PLN brutto. Zamawiający nie posiada możliwości zwiększenia środków finansowych do wartości oferty z najniższą ceną wykonawcy: Spółdzielnia Inwalidów Elremet, ul. Prosta 35, 21-500 Biała Podlaska – oferta została złożona na kwotę: 950 544,00 PLN brutto.

2. Unieważniono w dniu 1 kwietnia 2020 r. zadanie nr 2.

Podstawa prawna: unieważniono przedmiotowe postępowanie w zakresie zadania nr 2 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne: w ww. postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie zadania nr 2, do terminu składania ofert, tj. 31.3.2020 do godz. 8.00, nie wpłynęła żadna oferta.

Zgodnie z zapisem ustawy prawo zamówień publicznych art. 93 ust. 1 pkt 1, w takim przypadku postępowanie podlega unieważnieniu.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Uprawnienia do wnoszenia środków ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/05/2020