Dienstleistungen - 241467-2020

25/05/2020    S100

Finnland-Orimattila: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2020/S 100-241467

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Orimattilan kaupunki
Nationale Identifikationsnummer: 0129920-0
Postanschrift: Erkontie 9
Ort: Orimattila
NUTS-Code: FI1C3 Päijät-Häme
Postleitzahl: FI-16300
Land: Finnland
Kontaktstelle(n): Pertti Santala
E-Mail: pertti.santala@orimattila.fi
Telefon: +358 447813875
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.orimattila.fi
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Koy Orimattilan Vuokratalot
Nationale Identifikationsnummer: 0869292-9
Postanschrift: Erkontie 11
Ort: Orimattila
NUTS-Code: FI1C3 Päijät-Häme
Postleitzahl: FI-16300
Land: Finnland
Kontaktstelle(n): Suvi Tuomala
E-Mail: suvi.tuomala@orimattila.fi
Telefon: +358 404140142
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.orimattila.fi
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Orimattilan Yrityskiinteistöt Oy
Nationale Identifikationsnummer: 1610021-7
Postanschrift: Erkontie 11
Ort: Orimattila
NUTS-Code: FI1C3 Päijät-Häme
Postleitzahl: FI-16300
Land: Finnland
Kontaktstelle(n): Suvi Tuomala
E-Mail: suvi-tuomala@orimattila.fi
Telefon: +358 404140142
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.orimattila.fi
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
Im Falle einer gemeinsamen Beschaffung, an der verschiedene Länder beteiligt sind – geltendes nationales Beschaffungsrecht:

www.finlex.fi/fi/laki

29.12.2016/1397

I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tarjouspalvelu.fi/orimattila?id=299967&tpk=f437d436-fe7f-4831-bd05-2c27a08f85b7
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://tarjouspalvelu.fi/orimattila?id=299967&tpk=f437d436-fe7f-4831-bd05-2c27a08f85b7
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kuntotutkimus ja -arviotoimeksiantojen konsulttipalveluiden hankinta (puitesopimus)

Referenznummer der Bekanntmachung: Puitehankinta 10/ 2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Tilaaja haluaa tällä hankinnalla hankkia kuntotutkimuspalveluiden puitesopimuskumppanit Orimattilan kaupungin tilapalvelun sekä Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokratalojen hankkeisiin.

Tehtävät tulee suorittaa erikseen tilaajan ja palveluntarjoajan sopimassa aikataulussa ja korkealla ammattitaidolla.

Tämän hankinnan perusteella valitaan kolme (3) puitetoimittajaa, jotka asetetaan etusijajärjestykseen tämän hankinnan arviointikriteerien perusteella. Hankinnat tehdään lähtökohtaisesti etusijajärjestyksen ensimmäiseltä. Mikäli etusijajärjestyksen perusteella ensisijainen sopimuskonsultti ei pysty toteuttamaan tilausta tai sopimuskonsultin kanssa ei päästä yksimielisyyteen toimeksiannon sisällöstä, aikataulusta, henkilöistä ja tuntimäärästä tai muista tilaajan tilauksessa edellyttämistä vaatimuksista, käynnistetään neuvottelut etusijajärjestyksessä seuraavana olevan sopimuskonsultin kanssa. Tästä pääsäännöstä voidaan poiketa seuraavilla perusteilla:

– Tilaaja on antanut tarjoajan toiminnasta reklamaation (esimerkiksi aikatauluihin tai ammattitaitoon liittyen)

– Etusijajärjestyksen ensimmäisellä ei ole vapaita resursseja

– yksittäiseen toimeksiantoon liittyvään tilaukseen ei ole saatu vastausta seitsemän (7) työpäivän kuluessa tai muutoin pyydetyssä aikataulussa

– sopimuskonsultti katsotaan esteelliseksi (esim. suunnitelmien tarkastaminen)

– toimeksiantoon liittyy erityisosaamistarpeita, kuten aikaisempaa kokemusta vastaavanlaisista kohteista, joita etusijajärjestyksen perusteella ensisijaisella sopimuskonsultilla ei ole tarjota

– toimeksianto on jatkoa edelliseen työvaiheeseen, joka on ollut toisella sopimuskonsultilla toimeksiantona, ja tehtävän kokonaistaloudellisuuden kannalta on edullisempaa tilata toimeksianto samalta sopimuskonsultilta

– Konsultilla on käynnissä olevia konsultista johtuvista syistä merkittävästi myöhässä olevia hankkeita.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1C3 Päijät-Häme
Hauptort der Ausführung:

Orimattila

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Tilaaja haluaa tällä hankinnalla hankkia kuntotutkimuspalveluiden puitesopimuskumppanit Orimattilan kaupungin tilapalvelun sekä Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokratalojen hankkeisiin.

Tehtävät tulee suorittaa erikseen tilaajan ja palveluntarjoajan sopimassa aikataulussa ja korkealla ammattitaidolla.

Tämän hankinnan perusteella valitaan kolme (3) puitetoimittajaa, jotka asetetaan etusijajärjestykseen tämän hankinnan arviointikriteerien perusteella. Hankinnat tehdään lähtökohtaisesti etusijajärjestyksen ensimmäiseltä. Mikäli etusijajärjestyksen perusteella ensisijainen sopimuskonsultti ei pysty toteuttamaan tilausta tai sopimuskonsultin kanssa ei päästä yksimielisyyteen toimeksiannon sisällöstä, aikataulusta, henkilöistä ja tuntimäärästä tai muista tilaajan tilauksessa edellyttämistä vaatimuksista, käynnistetään neuvottelut etusijajärjestyksessä seuraavana olevan sopimuskonsultin kanssa. Tästä pääsäännöstä voidaan poiketa seuraavilla perusteilla:

– Tilaaja on antanut tarjoajan toiminnasta reklamaation (esimerkiksi aikatauluihin tai ammattitaitoon liittyen)

– Etusijajärjestyksen ensimmäisellä ei ole vapaita resursseja

– yksittäiseen toimeksiantoon liittyvään tilaukseen ei ole saatu vastausta seitsemän (7) työpäivän kuluessa tai muutoin pyydetyssä aikataulussa

– sopimuskonsultti katsotaan esteelliseksi (esim. suunnitelmien tarkastaminen)

– toimeksiantoon liittyy erityisosaamistarpeita, kuten aikaisempaa kokemusta vastaavanlaisista kohteista, joita etusijajärjestyksen perusteella ensisijaisella sopimuskonsultilla ei ole tarjota

– toimeksianto on jatkoa edelliseen työvaiheeseen, joka on ollut toisella sopimuskonsultilla toimeksiantona, ja tehtävän kokonaistaloudellisuuden kannalta on edullisempaa tilata toimeksianto samalta sopimuskonsultilta

– Konsultilla on käynnissä olevia konsultista johtuvista syistä merkittävästi myöhässä olevia hankkeita.

Samoin periaattein voidaan edetä etusijajärjestyksessä eteenpäin. Jos tilaaja on antanut palveluntarjoajalle kaksi (2) reklamaatiota, on sillä oikeus irtisanoa puitesopimus ko. palveluntarjoajan kanssa.

Palveluita hankitaan puitesopimusperiaatteella käyttäen tarjoajan tuntihintoja veloitusperusteena. Tilaaja ei sitoudu mihinkään määrätilaukseen. Tilaaja tilaa jokaisen toimeksiannon tai toimeksiantokokonaisuuden erikseen. Tilaajalla on oikeus neuvotella palveluntarjoajan kanssa hankekohtaisesta tuntimäärästä/kattohinnasta. Tilaaja voi kilpailuttaa ja tilata erillisen kilpailutuksen kautta erillishankintoja huolimatta puitesopimuksen voimassaolosta.

Toimeksiannon luonteesta johtuen hankinnan arvoa on vaikea ennakoida. Hankinnan arvo on yksittäisen hankkeen osalta alle 30 000,00 EUR ja vuodessa alle 150 000,00 EUR.

Tilaaja voi kilpailuttaa ja tilata erillisen kilpailutuksen kautta erillishankintoja huolimatta puitesopimuksen voimassaolosta. Tilaajalla on oikeus järjestää minikilpailutuksia puitesopimuskonsulttien kesken.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Sopimuksen kokonaisaika on (2) kaksi vuotta tarjoajan antamilla yksikköhinnoilla. Sopimuksessa mahdollistetaan yksi (1) optiovuosi sopimuskauden päättyessä puitesopimuksen jatkamiseksi tilaajan päätöksellä.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Hankintayksikkö antaa lisätietoja tämän tarjouspalvelun kautta.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Tarjoajan on täytettävä hankintaan nähden riittävät suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevat vaatimukset.

Vastaavat tiedot, todistukset ja selvitykset on pyydettäessä toimitettava myös mahdollisten alihankkijoiden osalta.

1. Tarjoavalla yrityksellä tulee olla minimissään viisi (5) toimeksiantoa koulu-, päiväkoti- tai vastaavista hankkeista viimeisen 10 vuoden ajalta.

Yrityksen referensseiksi voidaan hyväksyä henkilökohtaiset referenssit.

2. Tarjoajan tulee tarjouksessa nimetä seuraavat vastuuhenkilöt: toimeksiannoista vastaava konsultti ja kuntotutkija, sekä heidän varahenkilönsä. Nimettyjen henkilöiden CV:t tulee liittää tarjoukseen. Kaikkien toimialojen vastuuhenkilöillä ja hänen varahenkilöllään tulee olla soveltuva koulutus ja työkokemus vastaavan tyyppisistä asiantuntijatehtävistä vähintään kolme (3) vuotta. Pidempi kokemusaika huomioidaan laadun arvioinnissa tarjoajan eduksi.

3. Konsultin on oltava tarvittaessa kolmantena työpäivänä kutsusta työkohteessa.

4. Mikäli yrityksellä ei ole RALA-pätevyyttä tai ISO-sertifikaattia, tulee tarjoukseen liittää kuvaus yrityksen laadunvarmistuksesta.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Puitesopimus syntyy, kun tilaaja hyväksyy puitetoimittajan tarjouksen, valintapäätös on tehty ja sopimus on solmittu.

Hankintayksikkö pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista perustelluista syistä.

Hankintayksikkö voi perustellusta syystä keskeyttää hankintamenettelyn.

Tilaaja ei maksa korvausta tarjouksen tekemisestä.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 3
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 31/07/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Finnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 4 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 31/07/2020
Ortszeit: 13:00
Ort:

Orimattila

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Hankintayksikön toimesta

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Radanrakentajantie 5
Ort: Helsinki
Postleitzahl: FI-00520
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/05/2020