Dienstleistungen - 241717-2020

25/05/2020    S100    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Olsztyn: Bauaufsicht

2020/S 100-241717

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Województwo Warmińsko Mazurskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Postanschrift: ul. Pstrowskiego 28 b
Ort: Olsztyn
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Postleitzahl: 10-602
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Szczepanik
E-Mail: anna.szczepanik@zdw.olsztyn.pl
Telefon: +48 895261964
Fax: +48 895399876

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.zdw.olsztyn.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.zdw.olsztyn.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: zarządzanie drogami

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy kontrakcie pn.: „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce”.

Referenznummer der Bekanntmachung: ZDW/NZP.IP-1/PN/3220/101/19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71520000 Bauaufsicht
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy kontrakcie pn.: „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce”.

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, określonego w umowie, Wykonawca będzie wykonywał usługi związane z pełnieniem funkcji Inżyniera w zakresie zamówienia podstawowego na roboty budowlane.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem inwestycji oraz zakresem usług Inżyniera Kontraktu stanowi załącznik nr 1.

4. Pełna dokumentacja przetargowa inwestycji pn.: „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce znajduje się na platformie przetargowej, pod adresem:

https://zdwolsztyn.logintrad/zapytania_email,8173,00a2aa5c43a94f625ebf713cb5bfb091.html

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 038 271.51 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Województwie warmińsko-mazurskim, powiat Bartoszycki, na obszarze miasta Bartoszyce

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy kontrakcie pn.: „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce”.

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, określonego w umowie, Wykonawca będzie wykonywał usługi związane z pełnieniem funkcji Inżyniera w zakresie zamówienia podstawowego na roboty budowlane.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem inwestycji oraz zakresem usług Inżyniera Kontraktu stanowi załącznik nr 1.

4. Pełna dokumentacja przetargowa inwestycji pn.: „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce znajduje się na platformie przetargowej, pod adresem: https://zdwolsztyn.logintrade.ne/zapytania_email,8173,00a2aa5c43a94f625ebf713cb5bfb091.html

5. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji – szczegóły w załączonym OPZ stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

6. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie Bartoszyckim, na obszarze miasta Bartoszyce. Początek projektowanego odcinka znajduje się na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 512 ulica Gdańska a koniec odcinka na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 51 ulica Bohaterów Warszawy, w Bartoszycach.

7. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy – Transgranicznej Polska–Rosja 2014–2020.

8. Rodzaj zamówienia: usługa.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

— główny przedmiot:

Kod CPV 71.52.00.00-9, nazwa CPV Usługi nadzoru budowlanego;

— dodatkowe przedmioty:

Kod CPV 71.54.00.00-5, nazwa CPV Usługi zarządzania budową;

Kod CPV 71.24.70.00-1, nazwa CPV Nadzór nad robotami budowlanymi;

Kod CPV 71.31.00.00-4, nazwa CPV Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane;

Kod CPV 71.31.54.00-3, nazwa CPV Usługi inspekcji budowlanej;

Kod CPV 79.41.60.00-3, nazwa CPV Usługi public relations;

Kod CPV 71.32.40.00-5, nazwa CPV Usługi mierzenia ilości;

9.Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Jakość: doświadczenie zawodowe inżyniera rezydenta / Gewichtung: 40.00
Preis - Gewichtung: 60.00
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji – szczegóły w załączonym OPZ stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Prawo opcji:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Przedmiotem prawa opcji będzie pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad okresem gwarancyjnym w robotach budowlanych w 6-tym, 7-mym i 8-mym roku okresu gwarancyjnego. Wykonawca będzie pełnił funkcję Inżyniera Kontraktu w ramach opcji na zasadach oraz zgodnie z warunkami określonymi w umowie na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy kontrakcie pn.: „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce”.

Zamawiający zastrzega, że będzie mógł skorzystać z prawa opcji, w zależności od decyzji Zamawiającego, w przypadku gdy w ramach umowy na wykonanie robót budowlanych, Wykonawca robót zadeklaruje w ofercie okres gwarancji dłuższy niż 5 lat jednak nie dłuższy niż 8 lat oraz gdy usługi wynikające z prawa opcji będą leżały w zakresie możliwości finansowych Zamawiającego.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy – Transgranicznej Polska–Rosja 2020, nr projektu PR/LIP/07/2016 nr umowy PLRU.03.01.00-28-LIP7/16

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 241-592257
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy kontrakcie pn.: „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
15/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: „Sweco Consulting" Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Franklina Roosvelta 22
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 60-829
Land: Polen
E-Mail: info.pl@sweco.pl
Telefon: +48 618649300
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 038 271.51 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 028 800.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Wykonawca powierzy realizację części zamówienia w zakresie nieobjętym działalnością firmy Sweco Consulting Sp. z o.o

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587801

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587801

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.

1. Odwołanie

1.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

1.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

1.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wymagania formalne odwołania, sposób wnoszenia w formie elektronicznej a także postępowanie z wniesionym odwołaniem określa szczegółowo Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. 2018.1092 z 7.6.2018).

1.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

1.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

1.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

1.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1.5. i 1.6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

1.8. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

2. Skarga do sądu

2.1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W pkt 20 SIWZ zawarto szczegółowe pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587801

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/05/2020