Lieferungen - 242078-2022

06/05/2022    S89

Rumänien-București: Netzwerke

2022/S 089-242078

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 065-168591)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerul Justitiei
Nationale Identifikationsnummer: 4265841
Postanschrift: Strada: Apolodor, nr. 17
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 050741
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Compartimentul Achizitii Publice
E-Mail: achizitiipublice@just.ro
Telefon: +40 0372041115
Fax: +40 0372041114
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.just.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Achiziție infrastructură hardware şi a software-lui de bază necesară pentru virtualizarea şi centralizarea aplicaţiei ECRIS 4 și implementarea Dosarului Electronic Național.

Referenznummer der Bekanntmachung: 4265841_2022_PAAPD1330678
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
32400000 Netzwerke
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Ministerul Justiției, în calitate de autoritate contractantă intenționează să doteze tribunalele

tribunalelor și curților de apel cu sisteme de procesare şi stocare performante, care vor găzdui o serie de aplicații specifice activității judiciare din instanțe, printre care și aplicația ECRIS 4.

Vor fi instalate tool-uri și aplicații de management pentru echipamentele IT și utilizatorii din instanțe cu ajutorul cărora se dorește eficientizarea activității angajaților precum și optimizarea resurselor (comunicații, personal IT, cheltuieli cu întreținerea sistemelor informatice).

De asemenea, se intenționează dotarea celor 237 de instanţe de judecată din România cu echipamente de comunicaţii performante (routere, switch-uri), precum și achiziţionarea bunurilor care vor face parte din infrastructura IT (procesare și stocare), a celei de comunicatii și securitate ce va fi instalată la nivelul celor două locații centrale (principală și secundară), pe care va rula “Dosarul Electronic Naţional” (una din cele 4 versiuni distribuite în prezent la nivelul celor 15 Curţi de Apel).

Cerințele tehnice detaliate se regăsesc in Sectiunea II -Caietul de sarcini, parte a documentației de atribuire care va fi publicată în SEAP.

Cantităţile totale de echipamente IT şi numărul de licenţe, precum şi locaţiile de livrare ale acestora se găsesc în Anexa 1 la Caietul de sarcini - Echipamente şi locaţii.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
04/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 065-168591

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lot nr : 2
Anstatt:
Tag: 16/05/2022
muss es heißen:
Tag: 24/05/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lot nr : 2
Anstatt:
Tag: 16/05/2022
muss es heißen:
Tag: 24/05/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lot nr : 2
Anstatt:
Tag: 16/09/2022
muss es heißen:
Tag: 21/09/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lot nr : 1
Anstatt:
Tag: 16/05/2022
muss es heißen:
Tag: 24/05/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lot nr : 1
Anstatt:
Tag: 16/05/2022
muss es heißen:
Tag: 24/05/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lot nr : 1
Anstatt:
Tag: 16/09/2022
muss es heißen:
Tag: 21/09/2022
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: