Dienstleistungen - 242151-2020

25/05/2020    S100

Polen-Warschau: IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung

2020/S 100-242151

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 092-220182)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy
Postanschrift: ul. W. K. Roentgena 5. Adres do korespondencji: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-781
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Krystyna Terech-Worosz
E-Mail: krystyna.terech-worosz@pib-nio.pl
Telefon: +48 225709432
Fax: +48 225709432

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.pib-nio.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.pib-nio.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i wdrożenie oprogramowania dla Medycznego Systemu Informatycznego (MSI) dla e-usług wraz z infrastrukturą sprzętową dla partnerów projektu w projekcie Nowoczesny Szpital, Nowoczesny ZOZ

Referenznummer der Bekanntmachung: PN-130/20/KT
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostawa i wdrożenie oprogramowania dla Medycznego Systemu Informatycznego (MSI) dla e-usług wraz z infrastrukturą sprzętową dla partnerów projektu w projekcie Nowoczesny Szpital, Nowoczesny ZOZ”:

1) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Czerwonce – Filia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim;

2) Gminny Ośrodek Zdrowia w Repkach – Filia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim;

3) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Skibniewie – Filia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim;

4) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wyrozębach – Filia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim;

5) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cegłowie;

6) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – zgodnie z asortymentem i ilościami oraz warunkami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym odpowiednio dla każdego z partnerów projektu załącznik nr 1a, załącznik nr 1b i załącznik nr 1c.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/05/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 092-220182

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.13
Los-Nr.: pakiet nr 1, część nr 1
Anstatt:

Przedmiot zamówienia współfinansowany ze środków UE w ramach osi priorytetowej II Wzrost e-potencjału na Mazowszu, działanie 2.1 E-usługi, podziałania 2.1.1 E-usługi na Mazowszu, poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020, i jest realizowany na podstawie umowy nr UDA-RPMA.02.01.01-14-2641/15-00.

muss es heißen:

Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowej II Wzrost E-potencjału na Mazowszu, działanie 2.1 E-usługi, podziałanie 2.1.1 E-usługi na Mazowszu, Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020 i jest realizowany na podstawie umowy nr UDA-RPMA.02.01.01-14-2641/15-00.

Abschnitt Nummer: II.2.13
Los-Nr.: pakiet nr 2, część nr 2
Anstatt:

Przedmiot zamówienia współfinansowany ze środków UE w ramach osi Priorytetowej II Wzrost E-potencjału na Mazowszu, działanie 2.1 E-usługi, podziałania 2.1.1 E-usługi na Mazowszu, -poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020, i jest realizowany na podstawie umowy nr UDA-RPMA.02.01.01-14-2641/15-00.

muss es heißen:

Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowej II Wzrost E-potencjału na Mazowszu, działanie 2.1 E-usługi, podziałanie 2.1.1 E-usługi na Mazowszu, Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020 i jest realizowany na podstawie umowy nr UDA-RPMA.02.01.01-14-2641/15-00.

Abschnitt Nummer: II.2.13
Los-Nr.: pakiet nr 3, część nr 3
Anstatt:

Przedmiot zamówienia współfinansowany ze środków UE w ramach osi priorytetowej II Wzrost E-potencjału na Mazowszu, działania 2.1 E-usługi, podziałania 2.1.1 E-usługi na Mazowszu, poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020, i jest realizowany na podstawie umowy nr UDA-RPMA.02.01.01-14-2641/15-00.

muss es heißen:

Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowej II Wzrost E-potencjału na Mazowszu, działanie 2.1 E-usługi, podziałanie 2.1.1 E-usługi na Mazowszu, Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020 i jest realizowany na podstawie umowy nr UDA-RPMA.02.01.01-14-2641/15-00.

Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Anstatt:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (zakończył):

Dla pakietu nr 1:

co najmniej dwa osobne zamówienia o wartości łącznej nie mniej niż 200 000 PLN brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych brutto), z których każde zamówienie obejmowało łącznie:

— dostawę oprogramowania i wdrożenie elementów zintegrowanego systemu informatycznego (HIS) wraz z dostawą serwera aplikacyjnego oraz wdrożenie m.in.

e-usług w tym co najmniej e-rejestracji (to jest internetowa rejestracja pacjentów).

Dla pakietów nr 2 i 3:

co najmniej dwa osobne zamówienia o wartości łącznej nie mniej niż 100 000 PLN brutto (słownie: sto tysięcy złotych brutto), z których każde zamówienie obejmowało łącznie:

— dostawę oprogramowania i wdrożenie elementów zintegrowanego systemu informatycznego (HIS) wraz z dostawą serwera aplikacyjnego oraz wdrożenie m.in.

e-usług w tym co najmniej e-rejestracji (to jest internetowa rejestracja pacjentów).

muss es heißen:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (zakończył):

Dla pakietu nr 1:

Co najmniej dwa osobne zamówienia o wartości łącznej nie mniej niż 200 000 PLN brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych brutto), z których każde zamówienie obejmowało łącznie:

— dostawę i wdrożenie oprogramowania medycznego systemu informatycznego dla e-usług, obejmującego wdrożenie co najmniej e-rejestracji (to jest internetowej rejestracji pacjentów) wraz z dostawą serwera aplikacyjnego.

Dla pakietów nr 2 i 3:

Co najmniej dwa osobne zamówienia o wartości łącznej nie mniej niż 100 000 PLN brutto (słownie: sto tysięcy złotych brutto), z których każde zamówienie obejmowało łącznie:

— dostawę i wdrożenie oprogramowania medycznego systemu informatycznego dla e-usług, obejmującego wdrożenie co najmniej e-rejestracji (to jest internetowej rejestracji pacjentów) wraz z dostawą serwera aplikacyjnego.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 15/06/2020
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 16/06/2020
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:

13/08/2020

muss es heißen:

14/08/2020

Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:

Data: 15/06/2020

Czas lokalny: 09:30

Miejsce:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi 15.6.2020 o godz. 9.30 w sali konferencyjnej nr 008, u Zamawiającego w Warszawie przy ul. Wawelskiej 15B, POLSKA.

muss es heißen:

Data: 16/06/2020

Czas lokalny: 09:30

Miejsce:

Publiczne otwarcie nastąpi 16.6.2020 o godz. 9.30 w sali konferencyjnej nr 008, u Zamawiającego w Warszawie przy ul. Wawelskiej 15B, POLSKA.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: