Dienstleistungen - 242284-2020

25/05/2020    S100

Slowenien-Ljubljana: Entwicklung von kundenspezifischer Software

2020/S 100-242284

Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministrstvo za finance Finančna uprava Republike Slovenije
Nationale Identifikationsnummer: 2482711000
Postanschrift: Šmartinska cesta 55
Ort: Ljubljana
NUTS-Code: SI SLOVENIJA
Postleitzahl: 1000
Land: Slowenien
E-Mail: gfu.fu@gov.si
Telefon: +386 14783800
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.fu.gov.si/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

JN 9/2020 CUKOD - storitve operativnega vzdrževanja, vzdrževanja, nadgradnje oziroma nadaljnjega razvoja informacijskega sistema Knjigovodstvo obveznih dajatev - CUKOD

Referenznummer der Bekanntmachung: 430-274/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72230000 Entwicklung von kundenspezifischer Software
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmet javnega naročila so storitve operativnega vzdrževanja, vzdrževanja, nadgradnje oziroma nadaljnjega razvoja informacijskega sistema Knjigovodstvo obveznih dajatev - CUKOD za 2-letno obdobje.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 250 654.22 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72267000 Software-Wartung und -Reparatur
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SI SLOVENIJA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmet javnega naročila so storitve operativnega vzdrževanja, vzdrževanja, nadgradnje oziroma nadaljnjega razvoja informacijskega sistema Knjigovodstvo obveznih dajatev - CUKOD.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • aufgrund des Schutzes von ausschließlichen Rechten einschließlich Rechten des geistigen Eigentums
Erläuterung:

Naročnik je izbral postopek s pogajanji brez predhodne objave, ker informacijski sistem CUKOD temelji na licenčnem programskem produktu MAOP Finance. Na izvorni kodi licenčnega programskega produkta MAOP Finance ima avtorsko pravico družba MAOP računalniški inženiring d.o.o., Litijska cesta 64, SI-1000 Ljubljana, SLOVENIJA (v nadaljevanju: ponudnik). Licenčni programski produkt MAOP Finance je sicer posebej prilagojen za naročnika, naročnik pa ima avtorsko pravico le na tistih delih informacijskega sistema CUKOD, ki so bili zanj posebej prilagojeni. Ne glede na navedeno se šteje, da je informacijski sistem CUKOD nerazdružljiv z licenčnim programskim produktom MAOP Finance in brez njega ne more delovati. Naročnik ne razpolaga s celotno izvorno kodo informacijskega sistema CUKOD, zato je drugemu ponudniku tudi ne more predati. Avtorska pravica na licenčni programski opremi se šteje za varovano izključno pravico. Naročnik ocenjuje, da se v postopku oddaje javnega naročila storitev vzdrževanja in nadgradnje informacijskega sistema CUKOD, lahko pogaja le s ponudnikom.

Naročnik se je odločil za izvedbo imenovanega postopka, saj trenutno ni ustrezne alternative oziroma nadomestila informacijskemu sistemu CUKOD. Trenutni standardni računovodski programi na trgu ne predstavljajo ustrezne alternative informacijskemu sistemu CUKOD, saj bi ti morali biti bistveno dopolnjeni oziroma prilagojeni funkcionalnostim, ki jih trenutno zagotavlja informacijski sistem CUKOD. Hkrati naročnik razpolaga z dvema sistemoma knjigovodstva, kar je posledica dejstva, da sta naročnikova pravna predhodnika, tj. davčna in carinska uprava, imela ločena informacijska sistema za knjigovodstvo. Informacijski sistem nekdanje davčne uprave (EDIS), za katerega ima naročnik veljavno pravno podlago za izvajanje storitev vzdrževanja in nadgradnje, trenutno še ni prilagojen v takšni meri, da bi bilo mogoče podatke in postopke iz informacijskega sistema CUKOD prenesti v informacijski sistem EDIS. Konsolidacija informacijskih sistemov s tega področja poteka, vendar je hitrost konsolidacije odvisna od zagotovljenih proračunskih sredstev in od števila in nujnosti siceršnjih naročil za vzdrževanje in nadgradnjo informacijskega sistema EDIS.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
19/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: MAOP računalniški inženiring d.o.o. Ljubljana
Nationale Identifikationsnummer: 5286778000
Postanschrift: Litijska cesta 64
Ort: Ljubljana
NUTS-Code: SI SLOVENIJA
Postleitzahl: 1000
Land: Slowenien
E-Mail: info@maop.si
Telefon: +386 15475100
Internet-Adresse: http://www.maop.si/sl/
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/Loses/der Konzession: 250 654.22 EUR
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 250 654.22 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postanschrift: Slovenska cesta 54
Ort: Ljubljana
Postleitzahl: 1000
Land: Slowenien
E-Mail: dkom@dkom.si
Telefon: +386 12342800
Internet-Adresse: http://www.dkom.si/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zahtevek za revizijo se vloži v 8 delovnih dneh od dneva, ko je bilo na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo, s katerim se zagotavlja predhodna transparentnost., upoštevaje Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 ZTP-D, 63/13, 90/14 ZDU-1I, 60/17 in 72/19).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Ministrstvo za finance Finančna uprava Republike Slovenije
Postanschrift: Šmartinska cesta 55
Ort: Ljubljana
Postleitzahl: 1000
Land: Slowenien
E-Mail: gfu.fu@gov.si
Telefon: +386 14783800
Internet-Adresse: https://www.fu.gov.si/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/05/2020