Bauleistung - 242523-2020

25/05/2020    S100

Hrvatska-Novalja: Građevinski radovi na operativnoj obali

2020/S 100-242523

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 072-172982)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Lučka uprava Novalja
Nacionalni registracijski broj: 62485993187
Poštanska adresa: Dalmatinska bb
Mjesto: Novalja
NUTS kod: HR032 Ličko-senjska županija
Poštanski broj: 53291
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Igor Vidas
E-pošta: lucka.uprava.novalja@gs.ht.hr
Telefon: +385 993146250
Telefaks: +385 53663230
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.lucka-uprava-novalja.com
Adresa profila kupca: www.lucka-uprava-novalja.com

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izvođenje radova na izgradnji trajektnog pristaništa Žigljen, otok Pag

Referentni broj: 04/2020
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45241500 Građevinski radovi na operativnoj obali
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Predmet ove nabave je izvođenje radova na izgradnji trajektnog pristaništa Žigljen na otoku Pagu.

Planirani zahvat na izgradnji trajektnog pristaništa Žigljen predviđa rekonstrukciju i dogradnju postojećeg trajektnog pristaništa Žigljen i to kroz ulaganje u produljenje i rekonstrukciju obale 1, obale 2 i obale 3, s osiguranjem prihvata plovila maksimalne dužine 120 m, zatim pristajanja plovila pri lošijim vremenskim uvjetima, te noćenja plovila u trajektnom pristaništu.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
20/05/2020
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 072-172982

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 25/05/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 04/06/2020
Lokalno vrijeme: 11:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 25/05/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 04/06/2020
Lokalno vrijeme: 11:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: