Lieferungen - 242668-2020

25/05/2020    S100    Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Ungarn-Kecskemét: Sanitäreinrichtungen

2020/S 100-242668

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 090-215550)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_52292873
Postanschrift: Akadémia körút 4.
Ort: Kecskemét
NUTS-Code: HU331 Bács-Kiskun
Postleitzahl: 6000
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Hegyes Péter István
E-Mail: kozbeszerzes@tenderinnovacio.hu
Telefon: +36 3056359708
Fax: +36 62998330

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.termostar.hu

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Szivattyúk és hőközpont beszerzése

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000434872020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39715300 Sanitäreinrichtungen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Primer szivattyúk, hőközpont, valamint keringető szivattyúk beszerzése a KEHOP-5.3.1-17 projekt keretén belül 3 részben.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/05/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 090-215550

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: További információk
Anstatt:

1) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) és (2) bekezdése szerint, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben.

2) Ajánlatkérő az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4) bekezdésben foglaltak szerint jár el.

3) Az ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) és (6) -(6) bek. nemleges tartalommal is csatolandó - bekezdése és a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésében foglaltak szerint. A csatolandó dokumentumok teljes jegyzékét a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

4) Az ajánlatot az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján az felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania az ajánlattételi határidő lejártáig.

5) Az ajánlat összeállításának költsége az ajánlattevőt terheli, ezzel kapcsolatosan ajánlatkérő költségtérítést nem fizet.

6) A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.

7) Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bek. szerinti korlátozással.

8) Az eljárás eredményéről az ajánlatkérő a Kbt. 70. § alapján legkésőbb az ajánlati kötöttség lejártát megelőző napon az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésével írásban tájékoztatja az ajánlattevőket, figyelemmel a Kbt. 79. § (1)-(2) bekezdéseire.

9) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére.

10) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.

11) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (5) bekezdésre.

12) Alvállalkozó igénybevételére a Kbt. 138. § szerint van lehetőség.

13) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.

14) Az értékelés módszere a legjobb ár-érték arány, 1-3. rész ár esetén: fordított arányosítás, 1-3. rész: jótállás: egyenes arányosítás, 1-2. rész 1. és 2. minőségi szempont: egyenes arányosítás, 3. rész. 1. minőségi szempont: arányosítás, a további részletes értékelési módszert a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza.

15) FAKSZ: Dr. Hegyes Péter, lajstromszám: 00064

16) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.

17) Ajánlattevőnek ajánlatában meg kell jelölni a gyártót, származási helyet és típust, valamint szerződéskötésre csatolnia kell a megajánlott termékre vonatkozó CE tanúsítványt.

18) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján az eljárást feltételes közbeszerzési eljárásként indítja, a Támogatási szerződésmódosítás elbírálásától teszi függővé.

muss es heißen:

1) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) és (2) bekezdése szerint, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben.

2) Ajánlatkérő az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4) bekezdésben foglaltak szerint jár el.

3) Az ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) és (6) -(6) bek. nemleges tartalommal is csatolandó – bekezdése és a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésében foglaltak szerint. A csatolandó dokumentumok teljes jegyzékét a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

4) Az ajánlatot az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján az felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania az ajánlattételi határidő lejártáig.

5) Az ajánlat összeállításának költsége az ajánlattevőt terheli, ezzel kapcsolatosan ajánlatkérő költségtérítést nem fizet.

6) A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.

7) Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bek. szerinti korlátozással.

8) Az eljárás eredményéről az ajánlatkérő a Kbt. 70. § alapján legkésőbb az ajánlati kötöttség lejártát megelőző napon az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésével írásban tájékoztatja az ajánlattevőket, figyelemmel a Kbt. 79. § (1)-(2) bekezdéseire.

9) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére.

10) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.

11) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (5) bekezdésre.

12) Alvállalkozó igénybevételére a Kbt. 138. § szerint van lehetőség.

13) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.

14) Az értékelés módszere a legjobb ár-érték arány, 1-3. rész ár esetén: fordított arányosítás, 1-3. rész: jótállás: egyenes arányosítás, 1-2. rész 1. és 2. minőségi szempont: egyenes arányosítás, 3. rész. 1. minőségi szempont: arányosítás, a további részletes értékelési módszert a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza.

15) FAKSZ: Dr. Hegyes Péter, lajstromszám: 00064

16) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.

17) Ajánlattevőnek ajánlatában meg kell jelölni a gyártót, származási helyet és típust, valamint szerződéskötésre csatolnia kell a megajánlott termékre vonatkozó CE tanúsítványt.

18) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján az eljárást feltételes közbeszerzési eljárásként indítja, a Támogatási szerződésmódosítás elbírálásától teszi függővé.

19) Helyszíni bejárás: 1. rész: Primer szivattyúk beszerzése helyszín: 6000 Kecskemét, Akadémia krt. 4., Időpont: 2020. május 27. 14:00 óra.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: