Dienstleistungen - 242861-2020

25/05/2020    S100    Dienstleistungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Tarnów: Fernsprech- und Datenübertragungsdienste

2020/S 100-242861

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 069-165461)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Postanschrift: ul. W. Bandrowskiego 16
Ort: Tarnów
NUTS-Code: PL217 Tarnowski
Postleitzahl: 33-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Balawejder
E-Mail: agnieszka.balawejder@psgaz.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.psgaz.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.zamowienia.psgaz.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usługi szybkich łączy transmisji L2 dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Referenznummer der Bekanntmachung: 2020/W001/WP-002347
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
64210000 Fernsprech- und Datenübertragungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transmisji szybkiej sieci L2 dla Polskiej Spółki Gazownictwa, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), w zakresie transmisji danych, głosu i video poprzez sieć szkieletową realizowaną w technologii Ethernet w sieci Wykonawcy. Szczegółowy wykaz lokalizacji objętych przedmiotem zamówienia wraz z ich parametrami zawarto w pkt 2 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

Zamówienie będzie realizowane w okresie 36 miesięcy od dnia uruchomienia usługi w lokalizacjach Zamawiającego, przy czym uruchomienie łączy nastąpi w terminie do 90 dni od daty zawarcia umowy.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/05/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 069-165461

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.4
Stelle des zu berichtigenden Textes: Opis zamówienia:
Anstatt:

(..) Lokalizacje do uruchomienia:

1. Białystok Zacisze 1 do Tarnów Bandrowskiego 16; (...)

muss es heißen:

(..) Lokalizacje do uruchomienia:

1 Białystok Sosabowskiego 24 do Tarnów Bandrowskiego 16; (...)

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 22/05/2020
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 05/06/2020
Ortszeit: 12:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 22/05/2020
Ortszeit: 13:00
muss es heißen:
Tag: 05/06/2020
Ortszeit: 13:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: