Lieferungen - 242952-2020

Kompaktansicht anzeigen

25/05/2020    S100

România-Bucureşti: Grenade

2020/S 100-242952

Anunț de atribuire a contractului pentru contracte în domeniul apărării și securității

Produse

Directiva 2009/81/CE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Ministerul Apărării – Unitatea Militară 02550 București
Adresă: Drumul Taberei nr. 9-11
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 061353
Țară: România
Persoană de contact: Crăciun Liliana
E-mail: elicitatie@dpa.ro
Telefon: +40 213195858/2288
Fax: +40 213149333

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității/entității contractante: http://www.dpa.ro/

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Tipul autorității contractante
I.3)Activitate principală
Apărare
Altele
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului
Grenadă de mână multifuncțională
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Sibiu, Murfatlar, Targu Mures, Vernesti.

Cod NUTS RO126 Sibiu

II.1.3)Informații privind acordul-cadru
II.1.4)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor:
Grenada de mana multifunctionala.
II.1.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

35331300 Grenade

II.2)Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor
II.2.1)Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor
Valoare: 3 354 000 RON
Fără TVA

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
Restrânsă
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
S-a organizat o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă
31/1/041-M din 05.09.2019
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract

Numărul anunțului în JOUE: 2019/S 196-477167 din 10.10.2019

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr: AC 24/1/041-M/2020 Denumire: Acord-cadru nr. 24/1/041-M/2020
V.1)Data deciziei de atribuire a contractului:
8.1.2020
V.2)Informații privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
V.3)Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului

Denumire oficială: Romarm
Adresă: Str. Timișoara nr. 5B, sector 6
Localitate: București
Cod poștal: 061301
Țară: România

V.4)Informații privind valoarea contractului
Estimarea inițială a valorii totale a contractului:
Valoare: 29 738 499,20 RON
Valoarea totală finală a contractului:
Oferta cea mai scăzută 32 326 970 și oferta cea mai ridicată 32 326 970 RON
Fără TVA
În cazul unei valori anuale sau lunare:

V.5)Informații privind subcontractarea
Este posibilă subcontractarea: nu
Contract nr: CS 1 Denumire: Contract subsecvent nr. 1
V.1)Data deciziei de atribuire a contractului:
13.3.2020
V.2)Informații privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
V.3)Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului

Denumire oficială: Romarm
Adresă: Str. Timişoara nr. 5B, sector 6
Localitate: București
Cod poștal: 061301
Țară: România

V.4)Informații privind valoarea contractului
Estimarea inițială a valorii totale a contractului:
Valoare: 3 354 000 RON
Valoarea totală finală a contractului:
Valoare: 3 354 000 RON
Fără TVA
În cazul unei valori anuale sau lunare:

V.5)Informații privind subcontractarea
Este posibilă subcontractarea: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
VI.3)Căi de atac
VI.3.1)Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Ministerul Apărării Naționale – UM 02550 București – Biroul juridic
Adresă: Drumul Taberei nr. 9-11, sector 6
Localitate: București
Cod poștal: 061353
Țară: România

VI.3.2)Utilizarea căilor de atac
VI.3.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România

VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
21.5.2020