Dienstleistungen - 243036-2022

06/05/2022    S89

Dänemark-Rønne: Installation (außer Software)

2022/S 089-243036

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Bornholms Regionskommune
Nationale Identifikationsnummer: 26696348
Postanschrift: Ullasvej 23
Ort: Rønne
NUTS-Code: DK Danmark
Postleitzahl: 3700
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Anette Edvardsen
E-Mail: anette.edvardsen@brk.dk
Telefon: +45 56921040
Fax: +45 56920001
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://permalink.mercell.com/174228893.aspx
Adresse des Beschafferprofils: http://www.brk.dk/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://permalink.mercell.com/174228893.aspx
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://permalink.mercell.com/174228893.aspx
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Udbud af drifts It-kabling og It-installationsarbejde til Bornholms Regionskommune

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
51000000 Installation (außer Software)
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Udbuddet gennemføres med henblik på at indgå rammeaftale vedrørende drifts It-kabling og It-installationsarbejder i Bornholms Regionskommune og dennes centre, samt el- og it-installationer, som Kommunen er ansvarlig for at etablere, i forbindelse med det årlige Folkemøde.

Det er det enkelte center, der beslutter i hvilket omfang og på hvilket tidspunkt, der skal foretages arbejder omfattet af dette udbud. Udbuddet forpligtiger samtlige centre i Bornholms Regionskommune til benyttelse af denne aftale ved udførelse af de i aftalen anførte arbejder under hensyn til at Ordregiver jf. nedenfor, forbeholder sig ret til at indgå aftale med andre under visse nærmere angivne forhold.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 3 200 000.00 DKK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32400000 Netzwerke
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK014 Bornholm
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Anlægsopgaver hvortil der af Ordregiver er tilknyttet en ekstern rådgiver, der på vegne af Ordregiver projekterer og udbyder anlægsopgaven, er ikke indeholdt i dette udbud og vil ligeledes ikke være en del af kommende Rammeaftale. Dog kan Ordregiver vælge at benytte Rammeaftalen i forbindelse med sådanne anlægsopgaver, såfremt Ordregiver ønsker dette.

Det er Ordregivers forventning, at de samlede årlige forbrug på Rammeaftalen for Bornholms Regionskommune vil blive ca. 0,8 mio. kr.

Der er tale om en ikke-eksklusiv rammeaftale, men det er Ordregivers absolutte intention, at bestilling af It-kablings- og It-installationsarbejde foretages via den indgåede rammeaftale.

Ordregiver er ikke forpligtet til at benytte Rammeaftalen og leverandøren er ikke berettiget til en bestemt omsætning i aftalens løbetid.

Ordregiver forbeholder sig ret til at indgå aftaler med andre indenfor aftalens løbetid i tilfælde af at leverandørens tilbud, efter Ordregivers skøn, er for dyrt, leverandøren har leveringsproblemer eller opgaven kræver særlige kvalifikationer m.v.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Kvalitet / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 3 200 000.00 DKK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/10/2022
Ende: 30/09/2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Kommunen har en option på at kunne forlænge rammeaftalen i op til 1 x 12 måneder.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Tilbudsgivere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, nr. 1 - 3 og nr. 6 - 7, blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Dele af arbejdet kræver autorisation, jf. lov nr. 401 af den 28.4.2014 om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloak-installationsområdet. Tilbudsgiver skal besidde den krævede autorisation.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Tilbudsgivers resultat efter skat for de seneste 2 afsluttede regnskabsår

Tilbudsgivers soliditetsgrad for det seneste afsluttede regnskabsår

Soliditetsgraden beregnes efter følgende formel: Egenkapital × 100 / Aktiver

Under øvrige økonomiske og finansielle krav skal tilbudsgiver oplyse, hvis der i det seneste års aflagte årsregnskab har været revisorpåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Tilbudsgivers resultat efter skat skal være positivt i de 2 seneste afsluttede regnskabsår

Tilbudsgivers soliditetsgrad skal være positiv i det senest afsluttede regnskabsår

Det seneste års aflagte årsregnskab må ikke indeholde en revisionspåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer

Værktøj, materiel og teknisk udstyr

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Certificering i netværk.

Leverandøren skal have viden om opsætning og programmering af aktive komponenter, herunder opdeling af switche i VLAN.

Leverandøren skal have kvalifikationer, kapacitet og erfaring i følgende systemer:

RJ45 og RJ11 materiale

PDS installationer i kat6 samt kat6A

Fiberkabling med single og multimode. Konnektorertype som ST, SC og LC svejset med pigtail.

Leverandøren skal have kendskab til struktur ved de forskellige telefoni-begreber, herunder digital, analog og IP-telefoni. Leverandøren skal have kendskab til ISDN, ADSL og SHDSL terminologier og skal kunne konnektere systemerne.

Leverandøren skal kunne transientbeskytte netværks- og teleinstallationer.

Ved certificerede netværk skal der ydes 25 års produktgaranti.

Leverandøren skal have erfaring og kvalifikationer i opbygning af telebackbone.

Leverandøren skal have erfaring i indbygning af magnetlås på døre.

Af leverandørens personale skal minimum 3 af de netværksudførende medarbejdere være certificeret til at udføre netværk.

Leverandøren eller leverandørens underleverandør, skal have personale, der som minimum har følgende færdigheder.

ADK kursus ADK Installation

ADK kursus ADL installation af bus- og IP baseret Anlæg

ADK kursus Montage af låsenheder og dørlukker

ADK kursus Montage af elektromekaniske låsekasser

AIA kursus Adresserbare AIA-anlæg

AIA kursus AIA lovgivning og regelsæt

AIA kursus IA objekt og perimetersikring

AIA kursus Sikringsanlæg 1+2

ABA kursus Brand 1+2

ITV kursus TVovervågning projektering

ITV kursus TVovervågning grundlæggende

Leverandøren skal være certificeret af kabelproducenten til at udføre installationen.

Leverandøren eller leverandørens underleverandør, skal have personale, der som minimum har erfaring i følgende:

netværksarbejde med kat6 og kat6A

udbudte fiberarbejder

ADK systemet Unilock

fusionssvejsning af single mode fiber

fejlsøgning på fiber med OTDR

Leverandøren skal have kendskab til vedligeholdelse af nødstrømsanlæg, herunder dieselgenerator og UPS-anlæg.

Tilbudsgiver har, eller har adgang til følgende værktøj

Fusionssvejser til single mode fiber

Fluke DSX5000 eller lignende som kan foretage målinger af minimum samme standard på kobberinstallationer

Fluke DSX5000 med OTDR kit for multimode og singlemode eller tilsvarende, som kan foretage målinger af minimum samme standard til fejlsøgning på fiber

Netværkstester til kat5E, kat6 samt kat6A

Netværkstester til fibertype multimode samt singlemode

Værktøj for cleavning og konnektering af multi- og singlemode fiber

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 07/06/2022
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Dänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 07/06/2022
Ortszeit: 12:00

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

efter 4 år

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Rammeaftalens maksimale værdi er 5 mio DKR.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internet-Adresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internet-Adresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
03/05/2022