Services - 245233-2022

06/05/2022    S89

Sverige-Ängelholm: Social omsorg med inkvartering

2022/S 089-245233

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Ängelholms kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0977
Postadress: Östra vägen 2
Ort: Ängelholm
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 262 80
Land: Sverige
Kontaktperson: Linda Bengtsson
E-post: linda.bengtsson2@engelholm.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.engelholm.se/
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Drift av särskilt boende, Karlslund

Referensnummer: KS 2021/342
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
85311000 Social omsorg med inkvartering
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar driften av ett särskilt boende - Karlslund. På Karlslund finns 40 permanenta vårdboendeplatser. Ängelholms kommun är huvudman för de tjänster som omfattas av denna driftentreprenad.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 15 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
85300000 Socialvård och tillhörande tjänster
85311100 Äldreomsorg
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Ängelholm

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar driften av ett särskilt boende - Karlslund. På Karlslund finns 40 permanenta vårdboendeplatser. Ängelholms kommun är huvudman för de tjänster som omfattas av denna driftentreprenad.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal
IV.1.10)Angivelse av de nationella regler som gäller för förfarandet:
IV.1.11)Tilldelningsförfarandets viktigaste delar:
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 243-641920
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
04/03/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Vardaga Äldreomsorg AB
Nationellt registreringsnummer: 556573-6450
Ort: SOLNA
Nuts-kod: SE2 Södra Sverige
Postnummer: 17129
Land: Sverige
E-post: malin.bader@ambea.se
Internetadress: http://www.caremaomsorg.se
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 15 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Malmö
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
02/05/2022