Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Marché de travaux - 245434-2022

06/05/2022    S89

Sverige-Linköping: Montering och uppförande av prefabricerade strukturer

2022/S 089-245434

Kvalificeringssystem – försörjningssektorerna

Detta meddelande är en inbjudan till anbudsgivning

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Tekniska verken i Linköping AB (publ)
Nationellt registreringsnummer: 556004-9727
Postadress: Box 1500
Ort: Linköping
Nuts-kod: SE123 Östergötlands län
Postnummer: 58115
Land: Sverige
Kontaktperson: Tekniska verken i Linköping AB (publ)
E-post: mattias.watz@tekniskaverken.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.tekniskaverken.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afjxizeehn&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afjxizeehn&GoTo=Tender
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Produktion, transport och distribution av gas och värme

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Kvalificeringssystem för abonnentstation

Referensnummer: 22/115
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45223800 Montering och uppförande av prefabricerade strukturer
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
31214000 Ställverk
45262300 Betongarbeten
45315300 Anläggningar för elförsörjning
45315500 Medelspänningsanläggningar
45317300 Elinstallation av utrustning för eldistribution
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE123 Östergötlands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Linköping

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Kvalificeringssystem avseende abonnentstation till laddstation för tung trafik.

Kvalificeringssystemet avser produktområdet abonnentstationer.

Kvalificeringssystemet avser abonnentstation t.ex. enligt följande:

Inomhusbetjänad nätstation av betong med kabelkällare och installationsgolv

Gemensamt ställverksrum för mellanspänningsställverk

Tillverkade enligt IEC 62271-202 ”High-voltage switchgear and controlgear – Part 202: High voltage/low voltage prefabricated substation”

Uppfyller krav och rekommendationer enligt EBR KJ59:08

Typschema se bilaga 2

Eventuellt inkluderade installationsmoment

II.2.5)Tilldelningskriterier
II.2.8)Kvalificeringssystemets giltighetstid
Start: 03/05/2022
Slut: 31/01/2023
Förlängning av kvalificeringssystemets giltighetstid
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.2)Administrativ information
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Linköping
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
03/05/2022