Lieferungen - 246886-2022

10/05/2022    S90

Rumänien-Sângeorz-Băi: Schulmöbel

2022/S 090-246886

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: ORASUL SINGEORZ-BAI
Nationale Identifikationsnummer: 4347321
Postanschrift: Strada: Izvoarelor , nr. 2
Ort: Sangeorz-Bai
NUTS-Code: RO112 Bistriţa-Năsăud
Postleitzahl: 425300
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Marian Frunza-Pop
E-Mail: achizitii@singeorz-bai.ro
Telefon: +40 263370598
Fax: +40 263370749
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.singeorz-bai.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100142965
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

ACHIZITIE DOTARI (3 loturi), respectiv: LOT 1 - Echipamente IT&C; LOT 2 - Mobilier scolar si dotari specifice; LOT 3 - Dotari educationale

Referenznummer der Bekanntmachung: 4917/ 29.04.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39160000 Schulmöbel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Achizitorul va achizitiona:

- LOT 1 - Echipamente IT&C – valoarea estimata 362.426,73 RON - lista detaliata a bunurilor se regaseste in caietul de sarcini;

- LOT 2 - Mobilier scolar si dotari specifice – valoarea estimata 835.757,10 RON - lista detaliata a bunurilor se regaseste in caietul de sarcini;

- LOT 3 - Dotari educationale – valoarea estimata 250.926,08 RON - lista detaliata a bunurilor se regaseste in caietul de sarcini;

Operatorii economici pot solicita clarificari cu privire la prezenta documentatie de atribuire pana cel tarziu cu 20 zile inaintea termenului limita de depunere a ofertelor.

Achizitorul va raspunde consolidat la toate solicitarile de clarificari primite pana cel tarziu cu 11 zile inaintea termenului limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 449 109.91 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für maximale Anzahl an Losen: 3
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 3
Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, Aufträge unter Zusammenfassung der folgenden Lose oder Losgruppen zu vergeben:

ofertele se depun pe unul sau mai multe loturi

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Mobilier scolar si dotari specifice

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39160000 Schulmöbel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO112 Bistriţa-Năsăud
Hauptort der Ausführung:

Orasul Singeorz-Bai

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

- LOT 2 - Mobilier scolar si dotari specifice – valoarea estimata 835.757,10 RON - detalierea cantitatilor si a specificatiilor este in caietul de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Durata de livrare / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 835 757.10 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Bugetul Proiectului „Lucrări de modernizare şi reabilitare la Şcoala Gimnazială Artemiu Publiu Alexi” POR/2017/10/10.1b/7regiuni; Axa Prioritară Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale; Operaţiunea: Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Valoarea garantiei de participare este pentru LOT 2 - Mobilier scolar si dotari specifice –835.757,10 RON

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dotari educationale –

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
37524100 Lernspiele
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO112 Bistriţa-Năsăud
Hauptort der Ausführung:

Orasul Singeorz-Bai

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

- LOT 3 - Dotari educationale – valoarea estimata 250.926,08 RON - catntitatile si cerintele tehnice se regasesc in caietul de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Durata de livrare / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 250 926.08 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Bugetul Proiectului „Lucrări de modernizare şi reabilitare la Şcoala Gimnazială Artemiu Publiu Alexi” POR/2017/10/10.1b/7regiuni; Axa Prioritară Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale; Operaţiunea: Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului

II.2.14)Zusätzliche Angaben

valoarea garantiei de participate pentru lotul 3 - 2509,00 ron

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Echipamente IT&C

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30237450 Grafiktabletts
30213100 Tragbare Computer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO112 Bistriţa-Năsăud
Hauptort der Ausführung:

Oasul Singeorz-Bai

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

- LOT 1 - Echipamente IT&C – valoarea estimata 362.426,73 RON - detalierea bunurilor si cantitatilor se regaseste in caietul de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Durata de livrare / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 362 426.73 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 2
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Bugetul Proiectului „Lucrări de modernizare şi reabilitare la Şcoala Gimnazială Artemiu Publiu Alexi” POR/2017/10/10.1b/7regiuni; Axa Prioritară Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale; Operaţiunea: Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Valoarea garantiei de participare este de 3624,00 RON - pentru LOT 1 - Echipamente IT&C

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Situatia personala a candidatului sau ofertantului:

- Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art 164, 165, 167 din Legea nr 98/ 2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrate indeplinirea cerintei: se va complete DUAE de catre toti operatorii economici participant la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

a. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat etc) la momentul prezentarii;

b. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

d. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2),art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

d. alte documente edificatoare, dupa caz.

Pentru persoanele juridice straine - in cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la art. 168, alin. (1) sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.

- Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa respecte Regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Se va prezenta o Declaratie de neincadrare in prevederile art. 60. Declaratia se va prezenta odata cu DUAE, de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator). In cazul in care ofertantul se incadreaza in oricare din situatiile prevazute la art. 59 din legea nr. 98/ 2016 oferta acestuia va fi respinsa ca inacceptabila.

Persoanele cu functie de decizie in cadrul AC in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii sunt :

• TRAIAN OGÂGĂU Primar

• SORECAU TRAIAN Secretar

• CORDOS ANA Inspector superior - contabil

• MIRON TRAIAN Sef Birou

• PRECUP MARIA Sef Birou

• BUIA IOAN Sef Serviciu

• SESTAC ANA CALINA Inspector superior – PRESEDINTE COMISIE EVALUARE

• FRUNZA-POP MARIAN Inspector ASISTENT – MEMBRU COMISIE EVALUARE

• STRUGAR DAN EMILIAN Inspector superior MEMBRU COMISIE EVALUARE

• BESUTIU ANAMARIA Inspector principal -

• Sangeorzan Anuta – Consilier juridic

• SORECAU ALEXANDRU Inspector superior –

• MUTU MAXIM Auditor intern principal

• LAZAR ANA Inspector Superior

• ANAMARIA COSTEA Consilier local

• SILVIU ALBU Consilier local

• CARCU RADU Consilier local

• PAVEL NEGRUSIER Consilier local

• IANAS MARIUS VASILE Consilier local

• TRAIAN CARCU Consilier local

• ALEXANDU DACIAN MAGUREAN Consilier local

• POP SANDU Consilier local

• NICULAI IOAN PANTILIMON Consilier local

• CATALIN AVRAM Consilier local

• POP IONEL CRISTIAN Consilier local

• ANCHIDIM DANUT STRUGAR Consilier local

• PETRICA MUTU Consilier local

• STEOPOAIE VASILE Consilier local

• ANTON-CLAUDIU RUNCAN Consilier local

• IOAN MACAVEI Consilier local

• BOTA CATALIN – CONSILIER LOCAL

Persoanele cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare: Consultant – Vasilică ȚUGUI

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile: 1,2,3Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatExperienta similara in livrari de produse - Ofertantul trebuie sa faca dovada ca în ultimii 3 ani de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor a livrat, la nivelul unui contract sau mai multe contracte, produse similare de natura si complexitate similara/comparabila sau superioara cu produsele care fac obiectul contractului in valoare/valoare cumulata de cel putin:- LOT 1 - Echipamente IT&C – 360.000,00 RON fara TVA- LOT 2 - Mobilier scolar si dotari specifice – 830.000,00 RON fara TVA- LOT 3 - Dotari educationale – valoarea estimata 250.000,00 RON fara TVAValoarea în EURO pentru experienta similara se va determina pe baza cursului mediu leu/euro comunicat de BNR pentru anul respectiv.Prin produse similare de natura si complexitate similara/comparabila sau superioara cu produsele care fac obiectul contractului/lotului se intelege: - LOT 1 - Echipamente IT&C – furnizare de echipamente IT&C- LOT 2 - Mobilier scolar si dotari specifice – Furnizare de mobilier de orice tip- LOT 3 - Dotari educationale – furnizare de dotari/bunuri utilizate in cadrul procesului de educatie, inclusiv echipamente IT

Loturile: 1,2,3Proportia de subcontractareInformatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.Autoritatea contractanta solicita ofertantului/ candidatului sa precizeze in oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. Subcontractantii nominalizati nu trebuie sa se regasesca in situatiile de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 in legatura cu subcontractantii propusi.;Autoritatea contractanta nu stabileste cerinte de participare pentru subcontractantii propusi de ofertant/ti in ofert, dar ia in considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante in acest sens.In cazul in care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va prezenta initial DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin. 1 din Legea 98/2016, iar documentele justificative careprobeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor dupa aplicarea criteriului de atribuire.Operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor dupa aplicarea criteriului de atribuire, asupra ofertelor admisibile, face dovada indeplinirii cerintei privind experienta similara, prin inscrisurireprezentand certificari/ documente constatatoare pentru acele livrari de bunuri pe care ofertantul considera ca autoritateacontractanta trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta similara. Nivelul minim impusprivind experiența similară se raportează la valoarea minima estimată a contractului subsecvent care se anticipează ca va fi atribuit.Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti laprocedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi:-numărul și data contractului/contractelor invocat/invocate drept experiență similară;-tipul/categoriile de bunuri livrate;-calitatea in care a participat la contract (ofertant unic, asociat sau subcontractant);-ponderea si /sau activitatile pentru care a fost responsabil;-data si numarul documentului de receptie;- valoarea lucrarilor similare exprimata in lei fara TVA;-data de incepere si data de incheiere a contractului;-denumirea completa a beneficiarului lucrarii.Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, lasolicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizareaevaluarii ofertelor Nota: Documentele edificatoare vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele/documentele edificatoare in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”insotite de traducere in limba romana.

Se va prezenta de catre toti ofertantii o data cu depunerea DUAE daca este cazul si acordul de subcontractare.Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin angajamente/acorduri urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor dupa aplicarea criteriului de atribuire.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/06/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 14/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 14/06/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

ATENTIE: Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini si a tuturor anexelor sale, formulare, etc), prin care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventive si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind însotita de mentiunea “sau echivalent”.

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În

situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

In conformitate cu prevederile si caile de atac indicate de L101/2016

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/05/2022