Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 250373-2022

11/05/2022    S91

Polen-Tarnobrzeg: Softwarepaket und Informationssysteme

2022/S 091-250373

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 075-198981)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. ZOFII Z ZAMOYSKICH TARNOWSKIEJ W TARNOBRZEGU
Postanschrift: UL.SZPITALNA 1
Ort: TARNOBRZEG
NUTS-Code: PL824 Tarnobrzeski
Postleitzahl: 39-400
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Sylwia Sapielak-Majchrowska
E-Mail: przetargi@szpitaltbg.pl
Telefon: +48 158123209
Fax: +48 158123203
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.szpitaltbg.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rozbudowa Centralnego Systemu Informatycznego (CSI) wraz z dostawą sprzętu teleinformatycznego oraz migracją baz danych i aplikacji medycznych Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu

Referenznummer der Bekanntmachung: WSz – II.4.291.9.2022.UE
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Centralnego Systemu Informatycznego (CSI) wraz z dostawą sprzętu teleinformatycznego oraz migracją baz danych i aplikacji medycznych Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, podzielone na 2 części – Pakiety.

Pakiet 1 – Dostawa sprzętu teleinformatycznego i rozbudowa Centralnego Systemu Informatycznego (CSI) o wysokowydajny klaster bazodanowy oraz klaster środowiska aplikacyjnego wraz z migracją baz danych i aplikacji medycznych.

Pakiet 2 – Dostawa Specjalistycznych Zestawów Komputerowych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ – OPZ, odpowiednio dla Pakietu 1 i Pakietu 2.

3. Szczegółowe zestawienie wymaganego asortymentu w ramach przedmiotowego zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, odpowiednio dla Pakietu 1 i Pakietu 2.

4. Zasady realizacji przedmiotowego zamówienia określa „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 6 do SWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
06/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 075-198981

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Los-Nr.: 1
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Anstatt:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca dostarczy wykaz co najmniej jednej wykonanej lub wykonywanej w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie:

dla Pakietu 1 – dostawy wraz z wdrożeniem sprzętu sieciowego oraz systemów serwerowo-macierzowych o wartości nie mniejszej niż 1 300 000,00 PLN,

dla Pakietu 2 – dostawy zestawów komputerowych o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 PLN,

oraz 1 dowód określający, czy ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie.

muss es heißen:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca dostarczy:

dla Pakietu 1 – wykaz co najmniej dwóch wykonanych lub wykonywanychw okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie dostawy wraz z wdrożeniem, przy czym jedna dostawa dotyczy sprzętu sieciowego, druga dostawa dotyczy systemów serwerowo-macierzowych,których łączna wartość jest nie mniejsza niż 1 300 000,00 zł brutto, w tym za sprzęt

sieciowy wartość zamówienia nie może być mniejsza niż 300 000,00 zł brutto, a za sprzęt serwerowo-macierzowy wartość nie może być mniejsza niż 1 000 000,00 zł brutto oraz 2 dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

dla Pakietu 2 – wykaz co najmniej jednej wykonanej lub wykonywanej w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie dostawy zestawów komputerowych o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 PLN, oraz 1 dowód określający, czy ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 19/05/2022
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 27/05/2022
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 16/08/2022
muss es heißen:
Tag: 24/08/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 19/05/2022
Ortszeit: 10:05
muss es heißen:
Tag: 27/05/2022
Ortszeit: 10:05
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: