Dienstleistungen - 250803-2022

11/05/2022    S91

Sverige-Eslöv: Byggteknisk projektledning

2022/S 091-250803

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Eslövs kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1173
Postadress: Gröna torg 2
Ort: Eslöv
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 241 80
Land: Sverige
Kontaktperson: Paulina Gorny
E-post: paulina.gorny@eslov.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.eslov.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aftgmzehqj&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aftgmzehqj&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Projektledare och byggledare inom bygg och anläggningsbranschen

Referensnummer: SOT.2022.0041
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71541000 Byggteknisk projektledning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser ramavtal för projektledare och byggledare inom bygg och anläggningsbranschen

AUA. 21 Översiktlig information om objektet

Eslövs kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud i enlighet med detta förfrågningsunderlag avseendeProjektledare och byggledare inom bygg och anläggningsbranschen i Eslövs kommunPlanerad avtalsstart är 2022-07-01

AUA. 22 Objektets läge

Eslövs kommuns vision är att vara Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025. Eslöv är en populär bostadskommun med cirka 34 000 invånare, belägen i Öresundsregionen. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur och affärsutbud.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71500000 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten
71540000 Byggteknisk ledning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Eslöv

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser ramavtal för projektledare och byggledare inom bygg och anläggningsbranschen

AUA. 21 Översiktlig information om objektet

Eslövs kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud i enlighet med detta förfrågningsunderlag avseendeProjektledare och byggledare inom bygg och anläggningsbranschen i Eslövs kommunPlanerad avtalsstart är 2022-07-01

AUA. 22 Objektets läge

Eslövs kommuns vision är att vara Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025. Eslöv är en populär bostadskommun med cirka 34 000 invånare, belägen i Öresundsregionen. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur och affärsutbud.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/07/2022
Slut: 01/07/2026
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 06/06/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 06/12/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 07/06/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningrätten i Malmö
Ort: Malmö
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
06/05/2022