Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 250803-2022

11/05/2022    S91

Sverige-Eslöv: Byggteknisk projektledning

2022/S 091-250803

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Eslövs kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1173
Postadress: Gröna torg 2
Ort: Eslöv
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 241 80
Land: Sverige
Kontaktperson: Paulina Gorny
E-post: paulina.gorny@eslov.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.eslov.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aftgmzehqj&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aftgmzehqj&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Projektledare och byggledare inom bygg och anläggningsbranschen

Referensnummer: SOT.2022.0041
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71541000 Byggteknisk projektledning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser ramavtal för projektledare och byggledare inom bygg och anläggningsbranschen

AUA. 21 Översiktlig information om objektet

Eslövs kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud i enlighet med detta förfrågningsunderlag avseendeProjektledare och byggledare inom bygg och anläggningsbranschen i Eslövs kommunPlanerad avtalsstart är 2022-07-01

AUA. 22 Objektets läge

Eslövs kommuns vision är att vara Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025. Eslöv är en populär bostadskommun med cirka 34 000 invånare, belägen i Öresundsregionen. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur och affärsutbud.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71500000 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten
71540000 Byggteknisk ledning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Eslöv

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser ramavtal för projektledare och byggledare inom bygg och anläggningsbranschen

AUA. 21 Översiktlig information om objektet

Eslövs kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud i enlighet med detta förfrågningsunderlag avseendeProjektledare och byggledare inom bygg och anläggningsbranschen i Eslövs kommunPlanerad avtalsstart är 2022-07-01

AUA. 22 Objektets läge

Eslövs kommuns vision är att vara Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025. Eslöv är en populär bostadskommun med cirka 34 000 invånare, belägen i Öresundsregionen. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur och affärsutbud.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/07/2022
Slut: 01/07/2026
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 06/06/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 06/12/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 07/06/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningrätten i Malmö
Ort: Malmö
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
06/05/2022