Bauleistung - 252849-2022

13/05/2022    S93

Rumänien-București: Bauleistungen im Hochbau

2022/S 093-252849

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02547 BUCURESTI
Nationale Identifikationsnummer: 4192804
Postanschrift: Strada: Godeanu Constantin, slt., nr. 121-129
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 013045
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Cristina Macrina Șerban
E-Mail: um02547.achiz@mapn.ro
Telefon: +40 0216672098
Fax: +40 216672098
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.mapn.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

2016-I/C-429 Bucureşti - Servicii de proiectare şi execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţie imobiliară „CONSOLIDARE ŞI MODERNIZARE PAVILIOANE DIN CAZARMA 429 BUCUREŞTI”

Referenznummer der Bekanntmachung: 4192804_2020_PAAPD1141550
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45210000 Bauleistungen im Hochbau
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

2016-I/C-429 Bucureşti - Servicii de proiectare şi execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţie imobiliară „CONSOLIDARE ŞI MODERNIZARE PAVILIOANE DIN CAZARMA 429 BUCUREŞTI”

Proiectare si execuție lucrări pentru obiectivul de investiţie imobiliară 2016-C/I-429 București-"Consolidare şi modernizare pavilioane din cazarma 429 Bucureşti":

1.Serviciile de proiectare:

a) Întocmirea Proiectului pentru autorizarea de demolare;

b) Întocmirea Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor, precum şi obţinerea tuturor avizelor impuse prin Certificatul de Urbanism anexat;

c) Elaborare proiect tehnic de execuţie la nivel de detalii execuţie;

d) Elaborare Documentaţie tehnică de protecţie şi securitate la incendiu PSI;

e) Obţinerea avizului tehnic din partea ISC MapN;

f) Elaborarea şi întocmirea documentaţiei necesare pentru obţinerea Avizului de la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale;

g) Întocmirea proiectului de organizare a execuţiei lucrărilor –POE;

h) Acordarea de asistenţă tehnică din partea proiectantului pe şantier;

i) Verificare proiect de către verificatori de proiecte atestați în condițiile legii;

j) Elaborare certificat de performanță energetică;

k) Elaborare grafic fizic şi valoric de tip Gantt;

l) Întocmirea și susținerea documentațiilor modificatoare în vederea reavizării și reaprobării indicatorilor tehnico-economici ai investiției, în cazul în care în procesul de elaborare a proiectului tehnic sau ulterior elaborării acestuia, în perioada execuției lucrărilor, se constată necesitatea modificării unor obiecte, cheltuieli și/sau a valorii investiției estimate prin studiul de fezabilitate / devizul general aprobat;

m) Întocmire proiect tehnic ”As-Built” inclusiv verificarea acestuia de către verificatori de proiecte atestați și prezentarea acestuia odată cu comunicarea de terminare a lucrărilor.

2. Executie de lucrari:

OBIECTIV A - CONSOLIDARE REABILITARE ŞI MODERNIZARE PAVILIOANE A, A1, A3, C, J, F, H1, H2, H3:

o Obiect 1 – consolidare pavilion A – (monument);

o Obiect 2 – consolidare pavilion A1

o Obiect 3 – consolidare pavilion A3 – (monument);

o Obiect 4 – consolidare pavilion C

o Obiect 5 – consolidare pavilion J+ racord între pav. J şi F – (monument);

o Obiect 6 – consolidare pavilion F – (monument);

o Obiect 7 – consolidare pavilion H1 – (monument);

o Obiect 8 – consolidare pavilion H2 – (monument);

o Obiect 9 – consolidare pavilion H3 – (monument);

o Obiect 10 – demolare pavilion A2;

o Obiect 11 – demolare pavilion I;

o Obiect 12 – demolare pavilion G;

o Obiect 13 – demolare pavilion M5;

o Obiect 14 – demolare pavilion X;

o Obiect 15 – modernizare pavilion D;

OBIECTIV B- REALIZARE PARCARE BETONATA

o Obiect 16 – realizare parcare cazarma (str Fabrica de Glucoza) si parcare muzeu-str D.Pompei;

OBIECTIV C- REALIZARE DRUMURI, PLATOURI, TROTUARE, ALEI SI AMENAJARI VIZITARE PARC EXPOZITIONAL CU TEHNICA FORTE AERIENE SI IMPREJMUIRI+ TOTEM

o Obiect 17 - Spatiile verzi, pietris, dale inierbate, banci beton, si bordurile de delimitare, imprejmuiri şi totemuri;

OBIECTIV D. RETELE EXTERIOARE

o Obiect 18.1 – reţele exterioare de iluminat +TEG;

o Obiect 18.2 – reţele termice exterioare;

o Obiect 18.3 – reţele exterioare apă canal hidranti;

o Obiect 18.4 – Instalaţii electrice curenti slabi;

o Obiect 18.5 – instalaţie exterioara gaze naturale;

o Obiect 18.6 – post Trafo;

OBIECTIV E. CONSTRUCTII NOI

o Obiect 19.1 – Pavilion P1;

o Obiect 19.2 – Pavilion P2;

o Obiect 19.3 – Pavilion P3;

o Obiect 19.4 – Pavilion P4;

o Obiect 19.5 – Structura metalica expo (4 bucăţi).

Valoarea estimată totală a contractului - servicii de proiectare şi execuţie de lucrări - conform Devizului General aprobat este de 67.622.694,46 lei fără TVA.

– Valoare estimată servicii de proiectare - conform Devizului General, este de 1.978.532,65 lei.

– Valoare estimată a Execuției de lucrări - conform Devizului General este de 65.644.161,81 lei fără TVA.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarific... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 61 027 374.13 RON
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45233140 Straßenarbeiten
45300000 Bauinstallationsarbeiten
71220000 Architekturentwurf
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Bucuresti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Proiectare si execuție lucrări pentru obiectivul de investiţie imobiliară 2016-C/I-429 București-"Consolidare şi modernizare pavilioane din cazarma 429 Bucureşti":

1.Serviciile de proiectare:

a) Întocmirea Proiectului pentru autorizarea de demolare;

b) Întocmirea Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor, precum şi obţinerea tuturor avizelor impuse prin Certificatul de Urbanism anexat;

c) Elaborare proiect tehnic de execuţie la nivel de detalii execuţie;

d) Elaborare Documentaţie tehnică de protecţie şi securitate la incendiu PSI;

e) Obţinerea avizului tehnic din partea ISC MapN;

f) Elaborarea şi întocmirea documentaţiei necesare pentru obţinerea Avizului de la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale;

g) Întocmirea proiectului de organizare a execuţiei lucrărilor –POE;

h) Acordarea de asistenţă tehnică din partea proiectantului pe şantier;

i) Verificare proiect de către verificatori de proiecte atestați în condițiile legii;

j) Elaborare certificat de performanță energetică;

k) Elaborare grafic fizic şi valoric de tip Gantt;

l) Întocmirea și susținerea documentațiilor modificatoare în vederea reavizării și reaprobării indicatorilor tehnico-economici ai investiției, în cazul în care în procesul de elaborare a proiectului tehnic sau ulterior elaborării acestuia, în perioada execuției lucrărilor, se constată necesitatea modificării unor obiecte, cheltuieli și/sau a valorii investiției estimate prin studiul de fezabilitate / devizul general aprobat;

m) Întocmire proiect tehnic ”As-Built” inclusiv verificarea acestuia de către verificatori de proiecte atestați și prezentarea acestuia odată cu comunicarea de terminare a lucrărilor.

2. Executie de lucrari:

OBIECTIV A - CONSOLIDARE REABILITARE ŞI MODERNIZARE PAVILIOANE A, A1, A3, C, J, F, H1, H2, H3:

o Obiect 1 – consolidare pavilion A – (monument);

o Obiect 2 – consolidare pavilion A1

o Obiect 3 – consolidare pavilion A3 – (monument);

o Obiect 4 – consolidare pavilion C

o Obiect 5 – consolidare pavilion J+ racord între pav. J şi F – (monument);

o Obiect 6 – consolidare pavilion F – (monument);

o Obiect 7 – consolidare pavilion H1 – (monument);

o Obiect 8 – consolidare pavilion H2 – (monument);

o Obiect 9 – consolidare pavilion H3 – (monument);

o Obiect 10 – demolare pavilion A2;

o Obiect 11 – demolare pavilion I;

o Obiect 12 – demolare pavilion G;

o Obiect 13 – demolare pavilion M5;

o Obiect 14 – demolare pavilion X;

o Obiect 15 – modernizare pavilion D;

OBIECTIV B- REALIZARE PARCARE BETONATA

o Obiect 16 – realizare parcare cazarma (str Fabrica de Glucoza) si parcare muzeu-str D.Pompei;

OBIECTIV C- REALIZARE DRUMURI, PLATOURI, TROTUARE, ALEI SI AMENAJARI VIZITARE PARC EXPOZITIONAL CU TEHNICA FORTE AERIENE SI IMPREJMUIRI+ TOTEM

o Obiect 17 - Spatiile verzi, pietris, dale inierbate, banci beton, si bordurile de delimitare, imprejmuiri şi totemuri;

OBIECTIV D. RETELE EXTERIOARE

o Obiect 18.1 – reţele exterioare de iluminat +TEG;

o Obiect 18.2 – reţele termice exterioare;

o Obiect 18.3 – reţele exterioare apă canal hidranti;

o Obiect 18.4 – Instalaţii electrice curenti slabi;

o Obiect 18.5 – instalaţie exterioara gaze naturale;

o Obiect 18.6 – post Trafo;

OBIECTIV E. CONSTRUCTII NOI

o Obiect 19.1 – Pavilion P1;

o Obiect 19.2 – Pavilion P2;

o Obiect 19.3 – Pavilion P3;

o Obiect 19.4 – Pavilion P4;

o Obiect 19.5 – Structura metalica expo (4 bucăţi).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum şi o planificare adecvată a resurselor umane şi a activităţilor - 20 puncte / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: 2. Expert proiectant structura de rezistenta - 3 puncte / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: 1. Arhitect sef de proiect (coordonator colectiv de proiectare) 6 puncte / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 65
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 125-305402
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: A-5155
Bezeichnung des Auftrags:

Contract

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
06/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 8
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 8
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 8
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: CONCELEX
Nationale Identifikationsnummer: RO 6544184
Postanschrift: Strada Aeroportului, Nr. 120-130
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 013594
Land: Rumänien
E-Mail: seap@concelex.ro
Telefon: +40 216672275
Fax: +40 214904096
Internet-Adresse: www.concelex.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Concelex Engineering S.R.L
Nationale Identifikationsnummer: 14052360
Postanschrift: Strada Aeroportului, Nr. 120-130
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 013594
Land: Rumänien
E-Mail: seap@concelex.ro
Telefon: +40 213185489
Fax: +40 214904096
Internet-Adresse: www.concelex.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS
Nationale Identifikationsnummer: RO31730943
Postanschrift: Strada Grigore Manolescu, Nr. 7A, Sector: 1
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 011284
Land: Rumänien
E-Mail: alexandru.fulga@condes.ro
Telefon: +40 727841424
Fax: +40 372255578
Internet-Adresse: www.condes.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ACT CONSTRUCT MANAGEMENT SRL
Nationale Identifikationsnummer: 31153098
Postanschrift: Strada Logofătul Luca Stroici, Nr. 35, Sector: 2
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 020583
Land: Rumänien
E-Mail: tanasealex@gmail.com
Telefon: +40 722196160
Fax: +40 372252046
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 67 622 694.46 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 61 027 374.13 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: www.cnsc.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/05/2022