Bauleistung - 252901-2020

02/06/2020    S105

Polen-Warschau: Bauarbeiten für Rohrleitungen

2020/S 105-252901

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Veolia Energia Warszawa S.A.
Postanschrift: ul. Stefana Batorego 2
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-591
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agata Szwarocka
E-Mail: agata.szwarocka@veolia.com
Telefon: +48 226585697
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://energiadlawarszawy.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: przedsiębiorstwo prywatne
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: działalność związana z dystrybucją ciepła

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie robót budowlanych na terenie m.st. Warszawy w zakresie przebudowy magistrali „A" na odcinku od komory ciepłowniczej A-12A do komory A-24 – etap I i II w rejonie ul. Rembielińska/Kondratowicza (SC III 8) – odcinek od komory A-19 do połączenia z s.c. przed komorą A-21.

Referenznummer der Bekanntmachung: 20/044/PN/RB
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45231100 Bauarbeiten für Rohrleitungen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Wykonanie robót budowlanych na terenie m.st. Warszawy w zakresie przebudowy magistrali „A" na odcinku od komory ciepłowniczej A-12A do komory A-24 – etap I i II w rejonie ul. Rembielińska/Kondratowicza (SC III 8) – odcinek od komory A-19 do połączenia z s.c. przed komorą A-21. W ramach zadania: przebudowa 3 260 m sieci ciepłowniczej na terenie Warszawy. W ramach projektu: „Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie miasta stołecznego Warszawa w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – etap III” POIS.01.05.00-00-0025/18.

W ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera:

1. dokumentacja projektowa oraz dokumentacja formalno-prawna;

2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawarta w części III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ).

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45231100 Bauarbeiten für Rohrleitungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wykonanie robót budowlanych na terenie m.st. Warszawy w zakresie przebudowy magistrali „A" na odcinku od komory ciepłowniczej A-12A do komory A-24 - etap I i II w rejonie ul. Rembielińska/Kondratowicza (SC III 8) – odcinek od komory A-19 do połączenia z s.c. przed komorą A-21. W ramach zadania: przebudowa 3 260 m sieci ciepłowniczej na terenie Warszawy.

W ramach projektu: „Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie miasta stołecznego Warszawa w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – etap III” POIS.01.05.00-00-0025/18.

W ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera:

1. dokumentacja projektowa oraz dokumentacja formalno-prawna;

2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawarta w części III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji na roboty budowlane i zastosowane materiały / Gewichtung: 10.00
Preis - Gewichtung: 90.00
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.01.05.00-00-0025/18

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamówienie realizowane w ramach Projektu: „Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawa w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – etap III” POIS.01.05.00-00-0025/18.

W ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 039-091381
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Postępowanie zostało unieważnione 11.5.2020 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet-Adresse: www.uzp.gov/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020