Lieferungen - 253684-2020

02/06/2020    S105

Belgien-Roeselare: Mülleimer

2020/S 105-253684

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Stad Roeselare
Nationale Identifikationsnummer: BE 0207432520
Postanschrift: Botermarkt 2
Ort: Roeselare
NUTS-Code: BE256 Arr. Roeselare
Postleitzahl: 8800
Land: Belgien
Kontaktstelle(n): de heer Johan Callens
E-Mail: johan.callens@roeselare.be
Telefon: +32 51262323

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.roeselare.be

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Raamcontract voor leveren, onderhouden en herstellen van bovengrondse, compacterende afvalrecipiënten

Referenznummer der Bekanntmachung: MIL/083-2017
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39224340 Mülleimer
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zie II.2.4).

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 209 825.00 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90000000 Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BE256 Arr. Roeselare
Hauptort der Ausführung:

Ganse grondgebied Roeselare.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Deze opdracht betreft het leveren, plaatsen en daarna onderhouden en herstellen van compacterende afvalrecipiënten met grote capaciteit op het grondgebied van de Stad Roeselare.

Het straatmeubilair moet aan de Europese normen, 2008/98/EG en het Vlaams materialendecreet/VLAREMA, OVAM voldoen. Het afvalrecipiënt is onderhoudsvriendelijk (weinig onderdelen, afgeronde hoeken, [...]), vandalismebestendig, graffitibestendig, vuurbestendig en zelfdovend, urinebestendig, roestwerend, krasvast, hard, bestendig tegen fysieke agressie en atmosferische reacties, stabiel, licht van vorm, ‘prik‐vrij’ te ledigen, te ledigen zonder te grijpen in de afvalbak, duurzaam en te herstellen met zo min mogelijk onderdelen. Het is de bedoeling om met één standaard type te werken, de opgelegde kleur is RAL 7039. De korven moeten voorzien zijn van een vulmeting waarbij de vullingsgraad permanent wordt gemeten. Alle gegevens kunnen gecommuniceerd worden naar de softwaretoepassing en kunnen eveneens op een automatische manier via xml geëxporteerd worden naar een backoffice-toepassing. De communicatiefrequentie is instelbaar door de opdrachtgever. Voor de beoordeling van een aantal gunningscriteria wordt een proefopstelling voorzien. Het materiaal van de proefopstelling moet identiek zijn aan het aangeboden materiaal in de offerte. De afvalrecipiënten worden geplaatst in de periode 2018‐2021. Na plaatsing wordt nog een onderhoud en nazorg gevraagd van tien jaar.

De afvalrecipiënten worden geplaatst op afroep met een jaarlijks gemiddelde van een viertal afvalrecipiënten per jaar, maar met uitzondering van het eerste jaar waar er een 14-tal afvalrecipiënten moeten worden geplaatst.

De opgegeven hoeveelheden zijn ramingen gebaseerd op de huidige plannen en verwachtingen en zijn dus indicatief. Het bestek voorziet de mogelijkheid om hiervan af te wijken zonder dat dit bijkomende kosten met zich meebrengt.

De motivering is dat een aantal locaties zijn vastgelegd waar de afvalrecipiënten zeker zullen geplaatst worden, meer bepaald op vernieuwde pleinen en in het stadscentrum.

De inzet van compacterende afvalrecipiënten is echter nieuw in Roeselare. Bij positieve evaluatie kan er gekozen worden om hier nog meer op in te zetten. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat het werkingsgebied zal uitgebreid worden naar de dorpskernen van de deelgemeenten.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Veiligheid / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Technische en functionele eisen, gebruik door de medewerkers van de dienst Onderhoud openbaar domein / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Technische en functionele eisen, gebruik door de burger / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Software/SLA / Gewichtung: 10
Kostenkriterium - Name: Totale kostprijs / Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 063-139393
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: MIL/083-2017
Bezeichnung des Auftrags:

Raamcontract voor leveren, onderhouden en herstellen van bovengrondse, compacterende afvalrecipiënten

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
27/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: TRAFLUX bvba
Postanschrift: Europark 1003, bus 1-1
Ort: Houthalen-Helchteren
NUTS-Code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postleitzahl: 3530
Land: Belgien
E-Mail: frank.stevens@stemol.net
Telefon: +32 11516270
Fax: +32 11516279

Internet-Adresse: www.traflux.be/nl

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 209 825.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Raad van State
Postanschrift: Wetenschapsstraat 33
Ort: Brussel
Postleitzahl: 1040
Land: Belgien
E-Mail: pers@raadvanstate.be
Telefon: +32 22349611

Internet-Adresse: http://www.raadvanstate.be/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Overeenkomstig artikels 15, 23 en 24 van de Wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, kan u binnen een termijn van 15 dagen, vanaf de dag volgend op de verzenddatum van deze brief, eventueel een vordering tot schorsing indienen bij een rechtscollege. Dit mag uitsluitend gebeuren via een procedure wegens uiterst dringende noodzakelijkheid voor de Raad van State.

Overeenkomstig artikels 14, 23 en 24 van de Wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, melden wij dat u ook een beroep tot nietigverklaring tegen onze beslissing kan instellen binnen een termijn van zestig dagen na onderhavige kennisgeving. Uw vordering moet ingediend worden met een gedagtekend “verzoekschrift tot nietigverklaring” dat door u of een advocaat ondertekend is.

Het verzoekschrift moet ofwel per post aangetekend verzonden worden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, ofwel volgens de elektronische procedure ingediend worden op de website: http://www.raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=nl

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020