Lieferungen - 253772-2022

13/05/2022    S93

Rumänien-Bacău: Videoprojektoren

2022/S 093-253772

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: MUNICIPIUL BACAU
Nationale Identifikationsnummer: R4278337
Postanschrift: Strada: Mărăşeşti, nr. 6
Ort: Bacau
NUTS-Code: RO211 Bacău
Postleitzahl: 600017
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Mihaela Grosu
E-Mail: mihaela.grosu@primariabacau.ro
Telefon: +40 234581849
Fax: +40 234588757
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.primariabacau.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100143498
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Achizitia de echipamente IT&C pentru proiectul "Educație digitală în învățământul preuniversitar din Municipiul Bacău”, cod SMIS 144127

Referenznummer der Bekanntmachung: 172425
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38652120 Videoprojektoren
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Achiziţia pe 2 loturi a acestor produse/ echipamente va contribui la desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor şi la îndeplinirea indicatorilor proiectului “Educatie digitala în învatamântul preuniversitar din Municipiul Bacau”, cod MySMIS 144127. Dispozitivele electronice achiziționate vor avea drept scop facilitarea procesului de învățare și accesul elevilor în învăţământul preuniversitar on-line din Municipiul Bacău. Acestea vor asigura accesul elevilor la informațiile din platforma de educație dezvoltată de Ministerul Educației și Cercetării.

Lot 3 - Videoproiectoare- 734 bucati, valoarea totala estimata lot -1.490.152,12 RON fara TVA.

Lot 5 - Camera web - 734 bucati, valoarea totala estimata lot -298.018,68 RON fara TVA.

Descrierea completa pentru cerintele minime tehnice pentru fiecare lot este realizata in Caietul de sarcini, atasat la prezenta documentatie.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 788 170.80 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für maximale Anzahl an Losen: 2
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 2
Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, Aufträge unter Zusammenfassung der folgenden Lose oder Losgruppen zu vergeben:

Ofertele vor putea fi depuse pentru unul sau mai multe loturi. ▪ Numarul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 2 ▪ Autoritatea contractanta nu limiteaza nr. de loturi pentru care un operator economic isi poate depune oferta si nu va uza de prevederile art. 141 alin. 5,6,7,8,9 si 10 din Legea 98/2016.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 5 - Camera web

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30237240 Webkamera
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO211 Bacău
Hauptort der Ausführung:

UAT Municipiul Bacau

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pentru Lot 5 - Camera web , Autoritatea contractanta intentioneaza sa achizitioneze un numar de 734 bucati camere web, pentru dotarea claselor de elevi, astfel încât orele de pregatire din timpul activitatilor didactice sa se poata desfasura on-line, pentru a evita contactul direct al elevilor cu profesorii si cu ceilalti elevi, precum si pentru a preveni riscul de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2, fapt care ar pune în pericol desfasurarea în conditii normale a tuturor activitatilor didactice necesare procesului de învatamânt.

Descrierea cerintelor minime pentru aceste produse este detaliata in Caietul de sarcini pag. 6.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termen de livrare / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 2.2. Interfata USB / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 2.1. Rezolutie / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 65
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 298 018.68 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 4
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

"Educaţie digitală în învăţământul preuniversitar din Municipiul Bacău", cod MySMIS 144127

II.2.14)Zusätzliche Angaben

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Termenul minim de garantie al produsului/produselor este de 24 luni de la receptia calitativa.

Termenul de livrare maxim este de 60 zile de la comanda ferma.

In costul produsului (fără a fi detaliate) sunt fi incluse toate serviciile conexe (transport, montare, instalare, punere în funcțiune, instruire, etc). În cadrul bugetului de proiect nu există o diferențiere bugetară între produs și serviciile conexe, fiind abordate în mod cumulativ pentru fiecare lot în parte, menționând faptul că la stabilirea valorii estimate a produsului au fost avute în vedere toate aceste servicii conexe.

Pretul produselor (prevazute in anexa 1A din HG 1037/2010) trebuie sa inlcuda si taxa pentru Timbru Verde.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 3 - Videoproiectoare

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38652120 Videoprojektoren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO211 Bacău
Hauptort der Ausführung:

UAT Municipiul Bacau

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pentru Lot 3 - Videoproiectoare , Autoritatea contractanta intentioneaza sa achizitioneze un numar de 734 bucati videoproiectoare pentru dotarea claselor de elevi, astfel încât orele de pregatire din timpul activitatilor didactice sa se poata desfasura atat on-line pentru a evita contactul direct al elevilor cu profesorii si cu ceilalti elevi ( pentru a preveni riscul de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2, fapt care ar pune în pericol desfasurarea în conditii normale a tuturor activitatilor didactice necesare procesului de învatamânt), cat si off-line.

Descrierea cerintelor minime pentru aceste produse este detaliata in Caietul de sarcini pag. 6.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termen de livrare / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 2.1. Rezolutie nativa / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: 2.2. Lumeni -ANSI mod normal / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 490 152.12 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 4
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

"Educaţie digitală în învăţământul preuniversitar din Municipiul Bacău", cod MySMIS 144127

II.2.14)Zusätzliche Angaben

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Termenul minim de garantie al produsului/produselor este de 24 luni de la receptia calitativa.

Termenul de livrare maxim este de 60 zile de la comanda ferma.

In costul produsului (fără a fi detaliate) sunt fi incluse toate serviciile conexe (transport, montare, instalare, punere în funcțiune, instruire, etc). În cadrul bugetului de proiect nu există o diferențiere bugetară între produs și serviciile conexe, fiind abordate în mod cumulativ pentru fiecare lot în parte, menționând faptul că la stabilirea valorii estimate a produsului au fost avute în vedere toate aceste servicii conexe.

Pretul produselor (prevazute in anexa 1A din HG 1037/2010) trebuie sa inlcuda si taxa pentru Timbru Verde.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Motive de exludere a candidatului/ofertantului confom Capitolului IV, secțiunea a 6-a, paragraful 2 din Legea 98/2016 respectiv Ofertantul (pentru asocieri fiecare dintre asociati), tertul sustinator, dupa caz, nu trebuie sa se regaseasca în situatiile de excludere prevazute de art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.

Cerința_1:

- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice - Operatorul economic (lider, asociat,tert sustinator) va completa cerintele corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Incadrarea in situatia prevazuta la art.164 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Prevederile art. 171 se aplica in mod corespunzator. Autoritatea contractanta va solicita, dupa aplicarea criteriului de atribuire, operatorului situat pe primul loc, sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea cerintelor privind neincadrarea in prevederile art. 164, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE, (inclusiv de catre ofertantul asociat/ tertul sustinator dupa caz), pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin (2) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Cerința_2:

- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice coroborat cu art. 166 (2) din acelasi act normativ. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, ) va completa cerintele corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Incadrarea in situatia prevazuta la art.165 coroborat cu prevederile art. 166 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea cerintelor privind neincadrarea in prevederile art. 165, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE, (inclusiv decatre ofertantul asociat/ tertul sustinator dupa caz), inaintea incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin (2) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Pot fi considerate documente justificative:

1. certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii, pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declarație pe propria răspundere ( Formularul 12) privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. privind achizitiile publice; art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016.

4. alte documente edificatoare, dupa caz.

Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare care sa dovedeasca plata impozitelor, taxelor si altor contributii la buget, cat si plata asigurarilor sociale, în conformitate cu cerintele legale din tara în care ofertantul/candidatul este rezident.

Documentele vor fi prezentate în original, copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul”, în limba în care au fost emise, însotite de o traducere autorizata a acestora în limba româna. Aceste certificate trebuie prezentate la solicitarea autoritatii contractante numai de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat/tertul sustinator, dupa caz),pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin (2) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Cerința_3:

-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator,) va completa cerintele corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Incadrarea in situatia prevazuta la art.167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Prevederile art. 171 se aplica in mod corespunzator. Autoritatea contractanta va solicita , sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea cerintelor privind neincadrarea in prevederile art. 167, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE, ofertantului clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de catre ofertantul asociat /tertul sustinator dupa caz), inaintea incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin (2) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Cerința_4:

-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice

Incadrarea in situatia prevazuta la art. 59 si 60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Operatorul economic (lider,asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.

Persoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

1. Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu – primar

2. Liviu-Alexandru Miroseanu - viceprimar

3. Cristian Ghinghes - viceprimar

4. Ciprian-Octavian Pistea - Administrator Public

5. Mariana Zamfir– Director Directia Economica

6. Lucian Romica Chindrus –Director Directia Tehnica

7. Mihaela Elena Grosu- Sef Serviciu Achizitii Publice

8. Negrea Sebastian Eugen – Inspector de Specialitate - presedinte comisie de evaluare

9. Anti ANCA - Inspector de Specialitate SIPFL/E - membru comisie de evaluare

10. Alexandru Ciprian Scafaru – Consilier IT - membru comisie de evaluare

11. Ciprian-Nicolae Marmureanu – Consilier Serviciu Achizitii Publice - membru comisie de evaluare

12. Gheorghe Capsa – Consilier Juridic - membru comisie de eval.

13. Dumitrascu Costel Emanuel- Inspector de Specialitate-membru rezerva comisie eval.

Nota nr. 1 Pâna la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta DUAE completat în mod corespunzator de fiecare entitate participanta în parte (dupa caz, ofertant, ofertant asociat, tert sustinator), în scopul de a face dovada preliminara a îndeplinirii cerintelor mentionate anterior.

Înainte de atribuirea contractului de achizitie publică, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative actualizate prin care confirma îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire.

Nota nr. 2 Prin exceptie de la prevederile Notei nr. 1, pâna la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, împreuna cu DUAE, operatorii economici participanti vor prezenta si Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 60, lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016. În acest sens, ofertantul, ofertantul asociat, tertul sustinator nu trebuie sa se afle în conflict de interese cu urmatoarele persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante – Formularul nr. 6.

Nota nr. 3 Pentru a asigura verificarea modului de îndeplinire a cerintei nr. 1 si a cerintei nr. 4, în conformitate cu Nota nr. 1 de mai sus, pâna la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor se vor prezenta si documente edificatoare ce contin informatii cu privire la membrii organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al fiecarei entitati implicate în procedura de atribuire, precum si la persoanele care au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestora.

Nota nr. 4 Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante la data prezentarii documentelor, vor fi excluse în conformitate cu prevederile art. 165 alin. (1) din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 165 alin. (3) si art. 166 alin. (2) din acelasi act normativ.

Nota nr. 5 Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscal sau alte documente echivalente) pentru demonstrarea faptului ca si-au îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, în conformitate cu legislatia din tara de rezidenta, precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul calendaristic în curs ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai târziu pâna la data semnarii contractului.

Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC, iar ofertantul trebuie sa fie autorizat sa desfasoare activitatile aferente contractului de achizitie publică, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004.

Se vor prezenta documente care dovedesc forma de înregistrare a operatorului economic, respectiv Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului în raza caruia este situat sediul ofertantului din care sa rezulte cel putin informatiile ... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile: 3,5Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatPentru contractele de achizitie de produse: furnizarea de produse de tipul specificat , Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a furnizat in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor) produse similare cu cele care fac obiectul contractului, in valoare cumulata de minim:Pentru:Lot 3 – 1.450.000 lei fara TVA, la nivelul a maxim 3 contracte;Lot 5 – 290.000 lei fara TVA , la nivelul a maxim 2 contracte;Prin Produse similare LOT 3 , LOT 5 (toate loturile) autoritatea contractanta înțelege produse / echipamente IT (fără a limita sau restricționa la un anumit tip – din categoria: tablete, laptopuri, camera web, proiectoare, ecrane de proiecție, table interactive, routere, etc.) și/sau alte tipuri de echipamente similare si/sau superioare din punct de vedere al complexitatii si scopului. Ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor cu aplicarea corespunzatoare a instructiunii ANAP nr.2/2017.

Loturile: 3,5Proportia de subcontractareOfertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi, daca acestia sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei.Subcontractarea este permisa doar pentru servicii conexe furnizarii de produse. Nu se poate subcontracta furnizarea de produse.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Pentru a face dovada îndeplinirii cerintei de calificare ofertantul va prezenta: copii ale contractelor sau a unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit/ certificate constatatoare/ certificate de predare-primire/ de bună execuţie/ recomandari/ procese verbale de receptie partiale/ finale (datate, semnate si parafate de catre beneficiar public/privat) prin care se confirma furnizarea produselor similare si din continutul carora sa rezulte cel putin informatii referitoare la: beneficiarul contractului, natura produselor, perioada în care au fost furnizate produsele similare, valoarea produselor similare, modul de îndeplinire a obligatiilor contractuale, alte informatii relevante pentru analiza modului de îndeplinire a cerintei de calificare.Nota nr. 1 -Pâna la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta D.U.A.E. atasat documentatiei de atribuire, conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, completat în mod corespunzator( denumire si nr. contract, data inceput/sfarsit, valoare in lei fara TVA totala furnizata in intervalul solicitat din fisa de date si documentele suport cu nr. de inregistrare) de fiecare entitate participanta în parte (dupa caz, ofertant, ofertant asociat, tert sustinator), în scopul de a face dovada preliminara a îndeplinirii cerintelor mentionate anterior. Înainte de atribuirea contractului de achizitie publică, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative prin care confirma îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire. Nota nr. 2 -Produsele indicate în scopul dovedirii experientei similare trebuie sa reprezinte produse efectiv livrate în perioada mentionata, sens în care se vor prezenta dovezi corespunzatoare privind efectuarea acestora (documente din cadrul carora sa rezulte natura, complexitatea si volumul acestora), dupa caz, autoritatea contractanta, prin comisia de evaluare nominalizata rezervandu-si dreptul de a solicita referinte oficiale cu privire la respectivele produse furnizate de la beneficiar si/sau autoritatile competente.Nota nr. 3: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE, si angajamentul ferm privind susţinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 5 prezentat in Sectiunea "Formulare" din Documentatia de atribuire din care rezulta modul efectiv in care se va materializa susținerea acestuia/acestora.Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru).Conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament.Nota nr. 4 : In cazul asocierii, ofertantul are posibilitatea de a indeplini cerinta privind experienta similara prin cumularea experientei individuale sau comune. Contractele comune prezentate individual de fiecare dintre membrii unei asocieri se iau in considerare o singura data. In cazul asocierii, odată cu depunerea DUAE, ofertanții vor prezenta si acordul de asociere( Formularul nr. 4).Nota nr. 5 : Pt contracte încheiate în alte valute, echivalența în lei se va face la cursul mediu anual leu/valută, comunicat de B.N.R., pentru fiecare an în parte (http://www.bnr.ro ).

DUAE va fi completat de ofertant în care va include și informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare (model orientativ Formular nr 3). Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel cum acestea sunt menționate la art.164, 165 și 167 din Legea nr.98/2016 precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/06/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 16/10/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 16/06/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Comisia de evaluare nominalizata in Fisa de date.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor 18 zile.

Autoritatea Contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”

Oferta financiara care depaseste valoarea estimata (pentru fiecare lot ) va fi declarata neconforma.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Persoana care se consideră vătămată de un act al autorităţii contractante poate sesiza Consiliul în vederea anulării actului autorităţii contractante, obligării acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de măsuri de remediere, precum şi pentru recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, în termen de 10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul autorităţii contractante considerat nelegal, in conformitate cu art. 8, alin.(1), pct. a) din Legea 101/2016

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/05/2022