Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 254017-2019

31/05/2019    S104

Polen-Katowice: Dieselöl

2019/S 104-254017

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 097-235998)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postanschrift: ul. Powstańców 30
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Postleitzahl: 40-039
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Czesław Kinder
E-Mail: c.kinder@pgg.pl
Telefon: +48 327161478
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.pgg.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa oleju napędowego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 231-1

Referenznummer der Bekanntmachung: 701902632
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09134100 Dieselöl
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 231-1

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 097-235998

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 04/06/2019
Ortszeit: 07:45
muss es heißen:
Tag: 07/06/2019
Ortszeit: 10:45
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 02/08/2019
muss es heißen:
Tag: 05/08/2019
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 04/06/2019
Ortszeit: 08:00
muss es heißen:
Tag: 07/06/2019
Ortszeit: 11:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: