Dienstleistungen - 254059-2020

Submission deadline has been amended by:  308948-2020
02/06/2020    S105    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Ungarn-Budapest: Installation von Lenk- und Steuersystemen

2020/S 105-254059

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Semmelweis Egyetem
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_65859157
Postanschrift: Üllői út 26.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1085
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Kispál Dániel
E-Mail: kispaldaniel@semmelweis-univ.hu
Telefon: +36 12109610
Fax: +36 12109618

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.semmelweis.hu

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000367282020/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000367282020/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: központi költségvetési szerv
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Technikai védelmi rendszerek telepítése

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000367282020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
51900000 Installation von Lenk- und Steuersystemen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

A Semmelweis Egyetem területén technikai védelmi rendszerek tervezése, telepítése, integrálása, fejlesztése.

Ennek keretében az alábbi területeken válik szükségessé a különböző szervezeti egységek részéről felmerülő feladatok elvégzése:

— beléptető rendszer kiépítése,

— behatolásjelző rendszer kiépítése,

— video megfigyelő rendszer telepítése,

— kaputelefon rendszer kiépítése.

A közbeszerzés megvalósítására a keretmegállapodásos eljárás második részében a

Kbt. 105. § (1) bek. a) pontja szerint közvetlen megrendelés útján kerül sor.

A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentumok közbeszerzési Műszaki Leírás tárgyú fejezete tartalmazza.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
35120000 Überwachungs- und Sicherheitssysteme und -einrichtungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:

Semmelweis Egyetem szervezeti egységei a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározottak szerint.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A Semmelweis Egyetem területén technikai védelmi rendszerek tervezése, telepítése, integrálása, fejlesztése.

Ennek keretében az alábbi területeken válik szükségessé a különböző szervezeti egységek részéről felmerülő feladatok elvégzése:

— Beléptető rendszer kiépítése, melynek feladata az épületen belüli mozgások szabályozása. A rendszernek képesnek kell lennie a személyek, járművek, tárgyak azonosítására, a belépés, áthaladás engedélyezésére, illetve korlátozására. A rendszerek kiépítésénél a biztonságtechnikai szempontokon kívül figyelembe kell venni az orvosszakmai ajánlásokat és előírásokat is. A beléptető rendszer a fenti célok eléréséhez egységre bontható az alábbiak szerint:

— Személyek, járművek, tárgyak azonosítása (közelítő kártyás, ujjnyomat olvasó, speciális vezeték nélküli azonosítás, stb.),

— Logikai vezérlő egység, mely elvégzi a belépés, áthaladás engedélyezését, vagy megtagadja azt (ajtóvezérlő egység),

— Beavatkozó rész (ajtózárak, forgóvillák, gyorskapuk, sorompók),

— Vezérlő szoftverek, melyek a rendszer üzemeltetőjének biztosítják a rendszer paraméterezését, jogosultságok kiadását, események lekérdezését, statisztikák készítését,

— Behatolásjelző rendszer kiépítése, mely az épületeken belül található, vagyonvédelmileg veszélyeztetettebb helyiségek kiegészítő védelmét szolgálja, továbbá együttműködik a beléptető és a video megfigyelő rendszerrel. Ennek keretében nyitásérzékelők, üvegtörés érzékelők, passzív infravörös mozgásérzékelők, valamint infrasorompók kerülnek felszerelésre,

— Video megfigyelő rendszer telepítése, mely az épületeken belüli, illetve az épületek közvetlen környezetében bekövetkező események képeit rögzíti és továbbítja az épületfelügyeleti központba,

— Kaputelefon rendszer kiépítése, melynek célja, hogy a kezelőszemélyzet azonosítani tudja a belépő személyét anélkül, hogy a belépési ponthoz kellene mennie. Ezen belül több intézmény, illetve egy intézmény elérhetőségét biztosító digitális audio és/vagy video rendszerek kialakítása válik szükségessé, melyek lehetőleg közvetlenül kapcsolódjanak a beléptető rendszer bemeneteihez.

A legnagyobb egyedi megrendelés egy komplex-integrált vagyonvédelmi rendszer kiépítése megközelítőleg 60 darab belépési ponttal és a szükséges kiegészítőkkel, 200 darab kamerával (megfigyelési pont) és a szükséges kiegészítőkkel, 50 partíciós 300 érzékelős virtuális behatolásjelző rendszerrel (érzékelési pont) és a szükséges kiegészítőkkel.

A szerződés a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 3 év időtartamra jön létre, a teljes mennyiséget ennek megfelelően a keretösszeg mértéke képezi, mely nettó 112 977 642 HUF.

A közbeszerzés megvalósítására a keretmegállapodásos eljárás második részében a Kbt. 105. § (1) bek. a) pontja szerint közvetlen megrendelés útján kerül sor.

A részletes Műszaki Leírást a Közbeszerzési Dokumentumok közbeszerzési Műszaki Leírás tárgyú fejezete tartalmazza.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2. A kiépített rendszerekre vállalt jótállás időtartama (min. 12 hónap, max. 60 hónap) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 3. Tervezés rezsióradíja (nettó HUF/mérnökóra) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k) részére nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyike fennáll.

Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

A fenti kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő és az alvállalkozó nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Kbt. 64. § szerint igazolja megbízhatóságát.

A megkövetelt igazolási mód:

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési Műszaki Leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek ajánlata benyújtásakor (kitöltött űrlappal) az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtania.

Ajánlattevőnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, Ajánlatkérő erről szóló felhívásra a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10. §, 12–13. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerinti nyilatkozatot ajánlattevők nemleges tartalommal is kötelesek csatolni. Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14–16. §-ában foglaltakra.

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén az ajánlathoz csatolandó a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezete szerint kitöltött és aláírt Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum, mely igazolja, hogy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá.

Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ára. Amennyiben öntisztázás esete áll fenn, az ajánlattevő a Kbt. 64. § (2) bekezdése szerint köteles azt igazolni.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet a Semmelweis Egyetem részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

M.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja, valamint (3a) bekezdése alapján ajánlattevő (továbbiakban: AT) ismertesse az ajánlati felhívás (tov.: AF) feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgyára (biztonságtechnikai rendszerek kiépítése) vonatkozó referenciáit (tov.: ref.), amelyben az alábbiakat kell megadni:

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap megjelöléssel),

— a szerződést kötő másik fél cégszerű megnevezése, székhelye, kapcsolattartó neve, elérhetősége,

— a szolgáltatás tárgya, valamint mennyisége olyan részletességgel, amelyből egyértelműen megállapítható az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés,

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,

— saját teljesítés aránya (adott esetben).

A referenciák ismertetését olyan tartalommal és részletességgel kell benyújtani, amelyből egyértelműen megállapítható az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés.

Jelen alkalmassági követelményt az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.

Az alkalmassági követelményeknek – a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel – közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésben foglaltak szerint.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a referenciára vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg a szállítást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.

M.2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezése, a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzai a képzettségük, végzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetésére; a szakemberek tekintetében releváns képzettséget vagy végzettséget igazoló dokumentumok; a szakemberek saját kezűleg aláírt rendelkezésre-állási nyilatkozatai, amelyben feltétlen rendelkezésreállási kötelezettséget vállalnak ajánlatkérő felé a közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés teljesítésében való közreműködésre a szerződés teljes időtartama alatt.

Az önéletrajzot olyan részletességgel kell elkészíteni, melyből az alkalmassági minimum követelmények teljesítése kétséget kizáróan megállapítható.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. §-ban foglaltak is irányadók.

Az alkalmassági követelményeknek – a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel – közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésben foglaltak szerint.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) befejezett biztonságtechnikai rendszerek kiépítésére irányuló szolgáltatásainak szerződésszerűen teljesített referenciamunkával, melynek keretében legalább az alábbi rendszerek létrehozása valósult meg:

— 1 db beléptető rendszer min. 32 db belépési ponttal,

— 1 db behatolásjelző rendszer min. 64 érzékelési ponttal,

— 1 db video megfigyelő rendszer min. 32 db megfigyelési ponttal.

Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.

A követelmény több referenciával is igazolható.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem von be a teljesítésbe legalább egy fő biztonságtechnikai mérnök képzettségű és technikai védelmi rendszerek tervezése és telepítése és/vagy fejlesztése terén min. 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.

A megajánlott szakember vonatkozásában az ajánlatkérő által meghatározott előírásokkal egyenértékű végzettség/képzettség igazolására az ajánlattevő köteles benyújtani az oklevelet kiállító oktatási intézmény vagy jogutódja igazolását.

A gyakorlati idő ismertetése során a tevékenységek bemutatása év-hónaptól év-hónapig bontásban történjen. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember szakmai tapasztalatába.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Késedelmi kötbér: késedelmes naponként az adott eseti megrendelés értékének 1 %-a, de legfeljebb az adott eseti megrendelés értékének 20 %-a.

Meghiúsulási kötbér: amennyiben Vállalkozó megszegi a Keretmegállapodás alapján megkötött szerződést, és ez a szerződés meghiúsulásához vezet, meghiúsulási kötbért köteles fizetni, vetítési alapja a Keretmegállapodás alapján megkötött szerződésben rögzített vállalkozói díj, mértéke 30 %.

Jótállás: a kiépített rendszerre ajánlattevő vállalása szerint, de min. 12 hónap, az egyes beépített anyagokra a gyártó által meghatározott időtartamú jótállási kötelezettség terheli.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontos leírását a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező keretmegállapodás-tervezet tartalmazza.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 08/07/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 08/07/2020
Ortszeit: 12:00
Ort:

Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr.) 15. §-ának (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az elektronikusan benyújtott ajánlat Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatait az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ajánlatkérő = AK, Ajánlattevő = AT, Alvállalkozó = AV

1. Annak érdekében, hogy a Gazdasági Szereplő ajánlatot tudjon benyújtani, regisztrálnia kell az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. alapján.

2. A kapcsolattartásra az EKR rendszeren keresztül elektronikus formában kerül sor.

3. Az ajánlatban csatolnia kell: EKR-ben megadott űrlapok szerinti nyilatkozatokat:

— Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólap a 68. § (4) bekezdése szerinti adatokkal,

— Ajánlattevői nyilatk. a Kbt. 66. § (2) bek. szerint,

— Nyilatk. változásbejegyzési kérelem benyújtásáról (nemleges tartalom esetén is),

— Nyilatk. a kizáró okok fenn nem állásáról az EEKD benyújtásával,

— Nyilatk. a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) és kc) alpontjai alapján – bírálati szakaszban,

— Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdése a)-b) pontja szerint

— Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában

— Nyilatkozat biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról

— Nyilatk. a Kbt. 67. § (4) bek. alapján,

— Nyilatk. üzleti titokról (adott esetben),

— Nyilatk. felelősségbiztosításról,

— Nyilatk. fordításról (adott esetben),

— Nyilatk. bemutatott szakemberekről és azok szakmai tapasztalatáról.

4. AT csatolja nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja szerint, utóbbit nemleges tartalommal is. AT csatolja nyilatkozatát az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetekről a Kbt. 65. § (7)-(9) bek. vonatkozásában, nemleges tartalommal is.

5. Benyújtandó a jogi személynek minősülő AT, valamennyi közös AT, AV, illetőleg – ha ilyet az AT az alkalmasság igazolásához igénybe vesz – az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító, cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintájának) egyszerű másolati példánya, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot).

6. Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. További részletek a Közbeszerzési Dok.-ban.

7. Az előírt alkalmassági követelményeket az AT-k, abban az esetben, ha más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kívánják igazolni, csatolni kell az ajánlatban a kapacitást biztosító szervezet (vagy személy) részéről szerződésben, előszerződésben, vagy más formában vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot az erőforrások rendelkezésre állásáról a Kbt. 65. § (7) bek. szerint. A kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell – a Kbt. 65. § (8) bek. szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell – az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. Az előírt szerződés vagy előszerződés nem kötelező jellegű, más formában vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okirat is benyújtható a kapacitást nyújtó részéről.

8. A IV.2.6) pontban megadott 2 hónap 60 napot jelent.

9. FAKSZ: Kovácsné Veres Valéria (lsz.: 01086).

10. Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pontját.

11. A Kbt. 71. § (6) bek. alapján AK egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást.

12. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét arra, hogy a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg az ajánlattevők műszaki, szakmai alkalmasságának feltételeit és azok igazolását a felhívás III.1.3) pontjaiban.

A VI.3. „További információk” pont további része a VI.4.3) „Jogorvoslati kérelmek benyújtása” pontban található meg.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.

A VI.3. “További információk” pont további része a VI.4.3) “ Jogorvoslati kérelmek benyújtása” pontban kerül folytatólagosan meghatározásra az alábbiak szerint:

13. Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított. A részajánlat tételének kizárásának indoka: Ajánlatkérő megvizsgálta és a részajánlat tételt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a szolgáltatás nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. A részekre bontás lehetősége az eseti megrendelésekben az SE épületállományából és szervezeti rendszeréből adódóan elviekben munkanemenként, területileg vagy szervezetileg lehetséges. A területi bontás az épületek számát tekintve – közel 180 épület, jellemzően nem tömbösítve, hanem épületenként különböző helyszínen – adminisztratív módon sem kezelhető számú részt eredményezne. A szervezeti megbontás nehézsége az, hogy az SE jellemzően nem egy épület, egy szervezet felállással működik. Egy épületben több különböző szervezeti egység található, illetve egy szervezet akár több épületben is megjelenik. Az egyetemi alaptevékenységek funkcionalitásának fenntartása érdekében elengedhetetlenül szükséges a gyors és pontos, tervezhető munkavégzés, amely alapfeltétele a szorosan összekapcsolódó és területenként egymásra épülő egészségügyi ellátás – oktatás – kutatás zavartalan együttműködésének. A részajánlat tétel kizárásának további indokait a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

14. Az érvényes ajánlat(ok) értékelési szempont szerinti értékelése: Az ajánlatkérő a beérkező ajánlatokat a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont alapján bírálja el.

15. Az ajánlatok értékelési szempontja: Az ajánlatkérő a beérkező ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont alapján bírálja el.

Az értékelés részszempontjai és az ezekhez tartozó súlyszámok az alábbiak:

1. Összesített nettó képzett ár [nettó HUF]/súlyszám: 80

2. A kiépített rendszerekre vállalt jótállás időtartama (min. 12 hónap, max. 60 hónap)/Súlyszám: 10

3. Tervezés rezsióradíja (nettó HUF/mérnökóra)/Súlyszám: 10

16. Azokban az esetekben, ahol a költségvetési kiírás, Műszaki Leírás konkrét gyártmányú, típusú vagy eredetű termékre hivatkozik, ott ajánlatkérő az azzal egyenértékű terméket is elfogadja. Az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020