Dienstleistungen - 254105-2020

02/06/2020    S105

Ungarn-Budapest: Technische Kontrolle und Tests

2020/S 105-254105

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_80160674
Postanschrift: Fő utca 44–50.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU11 Budapest
Postleitzahl: 1011
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Fucskó Bernadett
E-Mail: kozbeszerzes.bonyolitas@itm.gov.hu
Telefon: +36 17956535
Fax: +36 17950623

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium

Adresse des Beschafferprofils: http://www.kormany.hu/hu/dok

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000464352020/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000464352020/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Fejlesztéspolitika

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Közútkezelői tevék. 2020-2021. évi ellenőrzése

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000464352020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71630000 Technische Kontrolle und Tests
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Az országos közúthálózaton végzett közútkezelői tevékenység 2020-2021. évi ellenőrzése egyes részei (I. rész - Észak-Magyarország régió, II. rész - Észak-Alföld régió, III. rész - Dél-Alföld régió, IV. rész - Közép-Magyarország régió, V. rész - Közép-Dunántúl régió, VI. rész - Nyugat-Dunántúl régió, VII. rész - Dél-Dunántúl régió) megbízási szerződés(ek) keretében

Mindösszesen 118 közútkezelő egység tevékenységének ellenőrzése a következőkből tevődik össze: a Magyar Közút NZrt. 114 egysége (17 gyorsforgalmi és 77 nem gyorsforgalmi - ebből 10 vegyes, ami a szerződés időszaka alatt 12-re nőhet, 8 pedig emelt sebességű szakasszal rendelkező - mérnökség, illetve 19 megyei és 1 országos központ), továbbá az M5, M6, M8, M9, M60 autópályát kezelő 4 koncessziós társaság. Kezelt teljes úthossz: 32 230,1 km

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Észak-Magyarország régió

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71630000 Technische Kontrolle und Tests
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
NUTS-Code: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
NUTS-Code: HU312 Heves
NUTS-Code: HU313 Nógrád
Hauptort der Ausführung:

A teljesítési helyszínek (mérnökségek, autópálya mérnökségek és utak) megjelölését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, havi személyes beszámolások az Ajánlatkérő I.1) pont szerinti székhelyén

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. szerint az országos közúthálózat közútkezelői feladatait ellátó társaságok közútkezelői tevékenységének ellenőrzése Ajánlatkérő feladata. Ajánlatkérő a közútkezelői tevékenység ellenőrzését részben saját erőforrással, részben jelen közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének/ajánlattevőinek bevonásával végzi. A közbeszerzés mennyisége: Az egyes részek tekintetében az ellenőrzendő, közútkezelést végző állami és koncessziós szervezeti egységek darabszáma: 17 állami (ebből: 3 gyorsforgalmi, 1 vegyes, 1 emelt sebességű szakasszal rendelkezik)

1.Kéthavonkénti helyszíni ellenőrzések végzése az alábbi mérnökségek/autópálya mérnökségek tekintetében

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósághoz tartozó mérnökségek [teljes kezelt úthossz: 2 596,725 km]

— Szikszói mérnökség

— Putnoki mérnökség

— Sátoraljaújhelyi mérnökség

— Nyékládházi mérnökség

— Edelényi mérnökség

— Miskolci mérnökség

— Emődi autópálya mérnökség

Heves Megyei Igazgatósághoz tartozó mérnökségek [teljes kezelt úthossz: 1 367,509 km]

— Gyöngyösi mérnökség

— Hevesi mérnökség

— Egri vegyes mérnökség

— Gödöllői autópálya mérnökség

— Káli autópálya mérnökség

Nógrád Megyei Igazgatósághoz tartozó mérnökségek [teljes kezelt úthossz: 950,599 km]

— Salgótarjáni mérnökség

— Balassagyarmati mérnökség

Kéthavonkénti központi ellenőrzések végzése az alábbi igazgatóságok tekintetében

— Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság

— Heves Megyei Igazgatóság

— Nógrád Megyei Igazgatóság

Nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő megbízott) a közútkezelő mérnökségeinél és központokban kéthavonta egy-egy alkalommal (1 munkanapon, egy ellenőr által maximum 2 szervezeti egység/mérnökség/központ ellenőrizhető, azonban vegyes mérnökség esetén másik mérnökség már nem ellenőrizhető) a közútkezelő képviselőjének jelenlétében ellenőrzi az országos közúthálózaton végzett üzemeltetési és karbantartási feladatok ellátását, a munka mennyiségét és minőségét (beleértve a minőségi, megfelelőségi dokumentációk vizsgálatát).

2.Nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő megbízott) az ellenőrzések tapasztalatairól Ajánlatkérő részére havonta összefoglaló jelentést készít. A jelentés azon tevékenységekről szól, amelyek esetében véleményeltérés volt. Nyertes ajánlattevő írásban rögzíti, ha a teljesítések ellenőrzése során kirívó értékaránytalanságot tapasztal.

Nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő megbízott) az ellenőrzések tapasztalatairól szükség szerint, de havonta legalább egy alkalommal, az összefoglaló jelentés átadásakor Ajánlatkérő székhelyén személyesen beszámol.

3.Havonkénti szúrópróbaszerű ellenőrzések az alábbi mérnökségek által kezelt gyorsforgalmi és emelt sebességű pályaszakaszok tekintetében

Heves Megyei Igazgatósághoz tartozó mérnökségek

— Gödöllői autópálya mérnökség [teljes kezelt úthossz: 109,855 km]

— Káli autópálya mérnökség [teljes kezelt úthossz: 80,424 km]

— Egri vegyes mérnökség [teljes kezelt úthossz: 388,974 km]

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósághoz tartozó mérnökség

— Emődi autópálya mérnökség (teljes kezelt úthossz: 104,433 km)

Nógrád Megyei Igazgatósághoz tartozó mérnökség

— Salgótarjáni mérnökség (emelt sebességű útszakasz) [teljes kezelt úthossz: 449,006 km]

Nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő megbízott) havonta 1-1 alkalommal szúrópróbaszerű ellenőrzést tart a közútkezelő kezelésében lévő gyorsforgalmi pályaszakaszokon az ellenőrzött szervezet részvétele nélkül. A szúrópróba ellenőrzés időpontja nem eshet egybe a kéthavonkénti helyszíni ellenőrzés időpontjával az adott autópálya mérnökségeken. Mérnökségenkénti bontásban rövid, fényképes beszámolót készít a közútkezelői tevékenység ellátásával kapcsolatban a pályaszemlén tapasztaltakról, amelyet elektronikus formában megküld Ajánlatkérőnek (megbízónak), illetve az ellenőrzött pályaszakasz mérnökségei részére, valamint csatolja az összefoglaló havi jelentéséhez is.

A teljesítés dokumentumai, illetőleg további részletes elvárások a közbeszerzési dokumentumokban találhatók.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

A szerződést a felek egy alkalommal, a szerződéses feltételek módosítása nélkül további 12 hónappal meghosszabbíthatják, amennyiben annak pénzügyi fedezete az ajánlatkérő rendelkezésére áll azzal, hogy a meghosszabbításra vonatkozó közös nyilatkozatot (szerződésmódosítást) a feleknek a szerződés időtartamának lejárta előtt legalább 60 nappal meg kell tenniük (el kell fogadniuk)

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Észak-Alföld régió

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71630000 Technische Kontrolle und Tests
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
NUTS-Code: HU321 Hajdú-Bihar
NUTS-Code: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
NUTS-Code: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Hauptort der Ausführung:

A teljesítési helyszínek (mérnökségek, autópálya mérnökségek és utak) megjelölését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, havi személyes beszámolások az Ajánlatkérő I.1) pont szerinti székhelyén

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A közúti közlekedésről szóló 1988.évi I.tv. szerint az o.-s közúthálózat közútkezelői feladatait ellátó társaságok közútkezelői tev.-ének ellenőrzése Ajánlatkérő feladata. Ajánlatkérő a közútkezelői tev. ellenőrzését részben saját erőforrással, részben jelen közbesz. eljárás nyertes ajánlattevőjének/ajánlattevőinek bevonásával végzi.A közbesz. mennyisége:Az egyes részek tekintetében az ellenőrzendő,közútkezelést végző állami és koncessziós szerv.-i egységek darabszáma:19 állami (ebből:3 gyorsforgalmi,1 vegyes mérnökség,ami 2-re nőhet,és 1 emelt sebességű szakasz)1.Kéthavonkénti helyszíni ellenőrzések végzése az alábbi mérnökségek/autópálya mérnökségek tekintetében

Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósághoz tartozó mérnökségek [teljes kezelt úthossz:1 672,208 km]

— Debreceni mérnökség

— Polgári mérnökség

— Hajdúszoboszlói mérnökség

— Berettyóújfalui vegyes mérnökség

— Hajdúböszörményi autópálya mérnökség

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósághoz tartozó mérnökségek [teljes kezelt úthossz:1 330,651 km]

— Jászberényi mérnökség

— Szolnoki mérnökség

— Kisújszállási mérnökség

— Tiszafüredi mérnökség

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósághoz tartozó mérnökségek [teljes kezelt úthossz:2 272,513 km]

— Kisvárdai mérnökség

— Mátészalkai mérnökség

— Nyíregyházi mérnökség

— Nyírbátori mérnökség

— Vásárosnaményi mérnökség

— Hajdúnánási autópálya mérnökség

— Ófehértói autópálya mérnökség

Nyertes ajánlattevő (szerz.-t teljesítő megbízott) a közútkezelő mérnökségeinél és kp.-okban kéthavonta 1-1 alkalommal (1 munkanapon, egy ellenőr által max.2 szervezeti egység/mérnökség/kp. ellenőrizhető, azonban vegyes mérnökség esetén másik mérnökség már nem ellenőrizhető) a közútkezelő képviselőjének jelenlétében ellenőrzi az o.-s közúthálózaton végzett üzemeltetési és karbantartási feladatok ellátását, a munka mennyiségét és minőségét (beleértve a minőségi,megfelelőségi dokumentációk vizsgálatát).Kéthavonkénti kp.-i ellenőrzések végzése az alábbi igazgatóságok tekintetében

— Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság

— Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság

— Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság

2.Nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő megbízott) az ellenőrzések tapasztalatairól Ajánlatkérő részére havonta összefoglaló jelentést készít. A jelentés azon tevékenységekről szól, amelyek esetében véleményeltérés volt.Nyertes ajánlattevő írásban rögzíti, ha a teljesítések ellenőrzése során kirívó értékaránytalanságot tapasztal.Nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő megbízott) az ellenőrzések tapasztalatairól szükség szerint,de havonta legalább 1 alkalommal,az összefoglaló jelentés átadásakor Ajánlatkérő székhelyén személyesen beszámol.

3.Havonkénti szúrópróbaszerű ellenőrzések az alábbi mérnökségek által kezelt gyorsforgalmi és emelt sebességű pályaszakaszok tekintetében

Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósághoz tartozó mérnökség

— Hajdúböszörményi autópálya mérnökség [teljes kezelt úthossz: 86,412 km]

— Berettyóújfalui vegyes mérnökség [teljes kezelt úthossz: 421,815 km]

— Debreceni mérnökség (emelt sebességű útszakasz) [teljes kezelt úthossz: 409,448 km]

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósághoz tartozó mérnökség

— Hajdúnánási autópálya mérnökség [teljes kezelt úthossz: 71,079 km]

— Ófehértói autópálya mérnökség [teljes kezelt úthossz: 52,011 km]

Nyertes ajánlattevő (szerz.-t teljesítő megbízott) havonta 1-1 alkalommal szúrópróbaszerű ellenőrzést tart a közútkezelő kezelésében lévő gyorsforgalmi pályaszakaszokon az ellenőrzött szervezet részvétele nélkül.A szúrópróba ellenőrzés időpontja nem eshet egybe a kéthavonkénti helyszíni ellenőrzés időpontjával az adott autópálya mérnökségeken.Mérnökségenkénti bontásban rövid, fényképes beszámolót készít a közútkezelői tev. ellátásával kapcsolatban a pályaszemlén tapasztaltakról, amelyet elektronikus formában megküld Ajánlatkérőnek (megbízónak), ill. az ellenőrzött pályaszakasz mérnökségei részére, + csatolja az összefoglaló havi jelentéshez is.A teljesítés dokumentumai, illetőleg további részletes elvárások: közbesz. dok-ok.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

A szerződést a felek egy alkalommal, a szerződéses feltételek módosítása nélkül további 12 hónappal meghosszabbíthatják, amennyiben annak pénzügyi fedezete az ajánlatkérő rendelkezésére áll azzal, hogy a meghosszabbításra vonatkozó közös nyilatkozatot (szerződésmódosítást) a feleknek a szerződés időtartamának lejárta előtt legalább 60 nappal meg kell tenniük (el kell fogadniuk)

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dél-Alföld régió

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71630000 Technische Kontrolle und Tests
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
NUTS-Code: HU331 Bács-Kiskun
NUTS-Code: HU332 Békés
NUTS-Code: HU333 Csongrád
Hauptort der Ausführung:

A teljesítési helyszínek (mérnökségek, autópálya mérnökségek és utak) megjelölését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, havi személyes beszámolások az Ajánlatkérő I.1) pont szerinti székhelyén

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. szerint az országos közúthálózat közútkezelői feladatait ellátó társaságok közútkezelői tevékenységének ellenőrzése Ajánlatkérő feladata. Ajánlatkérő a közútkezelői tevékenység ellenőrzését részben saját erőforrással, részben jelen közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének/ajánlattevőinek bevonásával végzi. A közbeszerzés mennyisége: Az egyes részek tekintetében az ellenőrzendő, közútkezelést végző állami és koncessziós szervezeti egységek darabszáma: 18 állami (ebből:2 gyorsforgalmi, 1 vegyes, 2 emelt sebességű szakasszal rendelkezik)

1.Kéthavonkénti helyszíni ellenőrzések végzése az alábbi mérnökségek/autópálya mérnökségek tekintetében

Bács-Kiskun Megyei Igazgatósághoz tartozó mérnökségek [teljes kezelt úthossz:2 198,935 km]

— Kecskeméti vegyes mérnökség

— Solti mérnökség

— Kiskőrösi mérnökség

— Bajai mérnökség

— Kiskunhalasi mérnökség

Békés Megyei Igazgatósághoz tartozó mérnökségek [teljes kezelt úthossz:1 543,889 km]

— Békéscsabai mérnökség

— Gyomaendrődi mérnökség

— Orosházi mérnökség

— Sarkadi mérnökség

— Kardosi autópálya mérnökség

Csongrád Megyei Igazgatósághoz tartozó mérnökségek [teljes kezelt úthossz:1 431,704 km]

— Szegedi mérnökség

— Szentesi mérnökség

— Makói mérnökség

— Hódmezővásárhelyi mérnökség

— Makói autópálya mérnökség

Nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő megbízott) a közútkezelő mérnökségeinél és központokban kéthavonta 1-1 alkalommal (1 munkanapon, egy ellenőr által maximum 2 szervezeti egység/mérnökség/központ ellenőrizhető, azonban vegyes mérnökség esetén másik mérnökség már nem ellenőrizhető) a közútkezelő képviselőjének jelenlétében ellenőrzi az országos közúthálózaton végzett üzemeltetési és karbantartási feladatok ellátását, a munka mennyiségét és minőségét (beleértve a minőségi, megfelelőségi dokumentációk vizsgálatát).Kéthavonkénti központi ellenőrzések végzése az alábbi igazgatóságok tekintetében

— Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság

— Békés Megyei Igazgatóság

— Csongrád Megyei Igazgatóság

2. Nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő megbízott) az ellenőrzések tapasztalatairól Ajánlatkérő részére havonta összefoglaló jelentést készít. A jelentés azon tevékenységekről szól, amelyek esetében véleményeltérés volt. Nyertes ajánlattevő írásban rögzíti, ha a teljesítések ellenőrzése során kirívó értékaránytalanságot tapasztal. Nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő megbízott) az ellenőrzések tapasztalatairól szükség szerint, de havonta legalább 1 alkalommal, az összefoglaló jelentés átadásakor Ajánlatkérő székhelyén személyesen beszámol.

3. Havonkénti szúrópróbaszerű ellenőrzések az alábbi mérnökségek által kezelt gyorsforgalmi és emelt sebességű pályaszakaszok tekintetében

Csongrád Megyei Igazgatósághoz tartozó mérnökség

— Makói autópálya mérnökség [teljes kezelt úthossz:77,340 km]

— Hódmezővásárhelyi mérnökség (emelt sebességű útszakasz) [teljes kezelt úthossz:286,338 km]

Békés Megyei Igazgatósághoz tartozó mérnökség

— Kardosi autópálya mérnökség [teljes kezelt úthossz:74,024 km]

— Békéscsabai mérnökség (emelt sebességű útszakasz) [teljes kezelt úthossz:382,378 km]

Bács-Kiskun Megyei Igazgatósághoz tartozó mérnökség

— Kecskeméti vegyes mérnökség [teljes kezelt úthossz:551,846 km]

Nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő megbízott) havonta 1-1 alkalommal szúrópróbaszerű ellenőrzést tart a közútkezelő kezelésében lévő gyorsforgalmi pályaszakaszokon az ellenőrzött szervezet részvétele nélkül. A szúrópróba ellenőrzés időpontja nem eshet egybe a kéthavonkénti helyszíni ellenőrzés időpontjával az adott autópálya mérnökségeken. Mérnökségenkénti bontásban rövid, fényképes beszámolót készít a közútkezelői tevékenység ellátásával kapcsolatban a pályaszemlén tapasztaltakról, amelyet elektronikus formában megküld Ajánlatkérőnek (megbízónak), illetve az ellenőrzött pályaszakasz mérnökségei részére, valamint csatolja az összefoglaló havi jelentéséhez is.A teljesítés dokumentumai, illetőleg további részletes elvárások a közbeszerzési dokumentumokban.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

A szerződést a felek egy alkalommal, a szerződéses feltételek módosítása nélkül további 12 hónappal meghosszabbíthatják, amennyiben annak pénzügyi fedezete az ajánlatkérő rendelkezésére áll azzal, hogy a meghosszabbításra vonatkozó közös nyilatkozatot (szerződésmódosítást) a feleknek a szerződés időtartamának lejárta előtt legalább 60 nappal meg kell tenniük (el kell fogadniuk)

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Közép-Magyarország régió

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71630000 Technische Kontrolle und Tests
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
NUTS-Code: HU120 Pest
NUTS-Code: HU211 Fejér
NUTS-Code: HU231 Baranya
NUTS-Code: HU233 Tolna
NUTS-Code: HU331 Bács-Kiskun
NUTS-Code: HU333 Csongrád
Hauptort der Ausführung:

A teljesítési helyszínek (mérnökségek, autópálya mérnökségek és utak) megjelölését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, havi személyes beszámolások az Ajánlatkérő I.1) pont szerinti székhelyén

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Az 1988. évi I. tv. szerint az országos közúthálózat közútkezelői feladatait ellátó társaságok közútkezelői tevékenységének ellenőrzése az Ajánlatkérő (AK) feladata. AK a közútkezelői tevékenység ellenőrzését részben saját erőforrással, részben jelen közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének/ajánlattevőinek bevonásával végzi

A közbeszerzés mennyisége:Az egyes részek tekintetében az ellenőrzendő, közútkezelést végző állami és koncessziós szervezeti egységek darabszáma:14 egység, ebből 10 állami (ebből:2 gyorsforgalmi, 2 vegyes) és 4 koncessziós.

1. Kéthavonkénti helyszíni ellenőrzések végzése az alábbi mérnökségek/autópálya mérnökségek tekintetében

Pest Megyei Igazgatósághoz tartozó mérnökségek [teljes kezelt úthossz:2 643,850 km]

— Tárnoki mérnökség

— Dabasi mérnökség

— Ceglédi vegyes mérnökség

— Monori vegyes mérnökség

— Váci mérnökség

— Szentendrei mérnökség

— Szigetszentmiklósi autópálya mérnökség

— Dunakeszi autópálya mérnökség

Nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő megbízott) a közútkezelő mérnökségeinél és központokban kéthavonta 1-1 alkalommal (1 munkanapon, egy ellenőr által maximum 2 szervezeti egység/mérnökség/központ ellenőrizhető, azonban vegyes mérnökség esetén másik mérnökség már nem ellenőrizhető) a közútkezelő képviselőjének jelenlétében ellenőrzi az országos közúthálózaton végzett üzemeltetési és karbantartási feladatok ellátását, a munka mennyiségét és minőségét (beleértve a minőségi, megfelelőségi dokumentációk vizsgálatát).Kéthavonkénti központi ellenőrzések végzése az alábbi igazgatóságok tekintetében

— MK NZrt. Országos Központ

— Pest Megyei Igazgatóság

2. Nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő megbízott) az ellenőrzések tapasztalatairól AK részére havonta összefoglaló jelentést készít. A jelentés azon tevékenységekről szól, amelyek esetében véleményeltérés volt.Nyertes ajánlattevő írásban rögzíti, ha a teljesítések ellenőrzése során kirívó értékaránytalanságot tapasztal.Nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő megbízott) az ellenőrzések tapasztalatairól szükség szerint, de havonta legalább egy alkalommal, az összefoglaló jelentés átadásakor AK székhelyén személyesen beszámol.3. Havonkénti szúrópróbaszerű ellenőrzések az alábbi mérnökségek által kezelt gyorsforgalmi pályaszakaszok tekintetében

Pest Megyei Igazgatósághoz tartozó mérnökség

— Szigetszentmiklósi autópálya mérnökség [teljes kezelt úthossz:151,528 km]

— Dunakeszi autópálya mérnökség [teljes kezelt úthossz:105,617 km]

— Ceglédi vegyes mérnökség [teljes kezelt úthossz:454,142 km]

— Monori vegyes mérnökség [teljes kezelt úthossz:515,009 km]

Nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő megbízott) havonta 1-1 alkalommal szúrópróbaszerű ellenőrzést tart a közútkezelő kezelésében lévő gyorsforgalmi pályaszakaszokon az ellenőrzött szervezet részvétele nélkül.A szúrópróba ellenőrzés időpontja nem eshet egybe a kéthavonkénti helyszíni ellenőrzés időpontjával az adott autópálya mérnökségeken.Mérnökségenkénti bontásban rövid, fényképes beszámolót készít a közútkezelői tevékenység ellátásával kapcsolatban a pályaszemlén tapasztaltakról, amelyet elektronikus formában megküld AK-nek (megbízónak), ill. az ellenőrzött pályaszakasz mérnökségei részére, valamint csatolja az összefoglaló havi jelentéséhez is.4. Havonkénti, alábbi mennyiségű ellenőrzés a koncessziós társaságok kezelésében lévő autópályák és az autópályákhoz tartozó mérnökségek tekintetében (koncessziós társaságonként havonta 2 alkalommal)

— M5 autópálya 17+400 - 173+895 km sz. (havi ellenőrzések száma: 2)

Újhartyáni, Kiskunfélegyházi, Balástyai mérnökség [teljes kezelt úthossz:193,714 km]

Az AKA Alföld Koncessziós Autópálya Zrt. 3 üzemmérnökségének ellenőrzése egy munkanapon végezhető

— M6 autópálya 22+150 - 76+200 km sz., M8 autópálya 5+750 - 10+300 km sz. (havi ellenőrzések száma: 2)

Iváncsai mérnökség [teljes kezelt úthossz:99,314 km]

Folytatás: VI.4.3) pontban

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

A szerződést a felek egy alkalommal, a szerződéses feltételek módosítása nélkül további 12 hónappal meghosszabbíthatják, amennyiben annak pénzügyi fedezete az ajánlatkérő rendelkezésére áll azzal, hogy a meghosszabbításra vonatkozó közös nyilatkozatot (szerződésmódosítást) a feleknek a szerződés időtartamának lejárta előtt legalább 60 nappal meg kell tenniük (el kell fogadniuk)

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Közép-Dunántúl régió

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71630000 Technische Kontrolle und Tests
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
NUTS-Code: HU211 Fejér
NUTS-Code: HU212 Komárom-Esztergom
NUTS-Code: HU213 Veszprém
Hauptort der Ausführung:

A teljesítési helyszínek (mérnökségek, autópálya mérnökségek és utak) megjelölését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, havi személyes beszámolások az Ajánlatkérő I.1) pont szerinti székhelyén

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. szerint az országos közúthálózat közútkezelői feladatait ellátó társaságok közútkezelői tevékenységének ellenőrzése az Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) feladata.AK a közútkezelői tevékenység ellenőrzését részben saját erőforrással,részben jelen közbesz. eljárás nyertes ajánlattevőjének/ajánlattevőinek bevonásával végzi.A közbesz. mennyisége:Az egyes részek tekintetében az ellenőrzendő, közútkezelést végző állami és koncessziós szervezeti egységek darabszáma: 18 állami (ebből:4 gyorsforgalmi, 1 vegyes, 3 emelt sebességű szakasszal rendelkezik)

1.Kéthavonkénti helyszíni ellenőrzések végzése az alábbi mérnökségek/autópálya mérnökségek tekintetében

Fejér Megyei Igazgatósághoz tartozó mérnökségek [teljes kezelt úthossz:1 462,925 km]

— Székesfehérvári mérnökség

— Kápolnásnyéki mérnökség

— Dunaújvárosi vegyes mérnökség

— Sárbogárdi mérnökség

— Martonvásári autópálya mérnökség

— Balatonvilágosi autópálya mérnökség

Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósághoz tartozó mérnökségek [teljes kezelt úthossz:1 004,833 km]

— Kisbéri mérnökség

— Esztergomi mérnökség

— Tatabányai mérnökség

— Bicskei autópálya mérnökség

— Komáromi autópálya mérnökség

Veszprém Megyei Igazgatósághoz tartozó mérnökségek [teljes kezelt úthossz:1 638,353 km]

— Veszprémi mérnökség

— Tapolcai mérnökség

— Ajkai mérnökség

— Pápai mérnökség

Nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő megbízott) a közútkezelő mérnökségeinél és központokban kéthavonta 1-1 alkalommal (1 munkanapon, egy ellenőr által maximum 2 szervezeti egység/mérnökség/központ ellenőrizhető,azonban vegyes mérnökség esetén másik mérnökség már nem ellenőrizhető) a közútkezelő képviselőjének jelenlétében ellenőrzi az országos közúthálózaton végzett üzemeltetési és karbantartási feladatok ellátását,a munka mennyiségét és minőségét (beleértve a minőségi, megfelelőségi dokumentációk vizsgálatát).Kéthavonkénti központi ellenőrzések végzése az alábbi igazgatóságok tekintetében

— Fejér Megyei Igazgatóság

— Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság

— Veszprém Megyei Igazgatóság

2. Nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő megbízott) az ellenőrzések tapasztalatairól AK részére havonta összefoglaló jelentést készít.A jelentés azon tevékenységekről szól, amelyek esetében véleményeltérés volt.Nyertes ajánlattevő írásban rögzíti, ha a teljesítések ellenőrzése során kirívó értékaránytalanságot tapasztal.Nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő megbízott) az ellenőrzések tapasztalatairól szükség szerint, de havonta legalább egy alkalommal, az összefoglaló jelentés átadásakor AK székhelyén személyesen beszámol.

3.Havonkénti szúrópróbaszerű ellenőrzések az alábbi mérnökségek által kezelt gyorsforgalmi és emelt sebességű pályaszakaszok tekintetében

Fejér Megyei Igazgatósághoz tartozó mérnökség

— Dunaújvárosi vegyes mérnökség [teljes kezelt úthossz:308,957 km]

— Martonvásári autópálya mérnökség [teljes kezelt úthossz:74,165 km]

— Balatonvilágosi autópálya mérnökség [teljes kezelt úthossz:79,532 km]

— Székesfehérvári mérnökség (emelt sebességű útszakasz) [teljes kezelt úthossz:350,443 km]

Komárom Esztergom Megyei Igazgatósághoz tartozó autópálya mérnökség

— Bicskei autópálya mérnökség [teljes kezelt úthossz:76,043 km]

— Komáromi autópálya mérnökség [teljes kezelt úthossz:97,063 km]

Veszprém Megyei Igazgatósághoz tartozó mérnökség

— Veszprémi mérnökség (emelt sebességű útszakasz) [teljes kezelt úthossz:470,020 km]

— Ajkai mérnökség (emelt sebességű útszakasz) [teljes kezelt úthossz:377,623 km]

Nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő megbízott) havonta 1-1 alkalommal szúrópróbaszerű ellenőrzést tart a közútkezelő kezelésében lévő gyorsforgalmi pályaszakaszokon az ellenőrzött szervezet részvétele nélkül.A szúrópróba ellenőrzés időpontja nem eshet egybe a kéthavonkénti helyszíni ellenőrzés időpontjával az adott autópálya mérnökségeken. Folyt: II.2.14) pontban

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

A szerződést a felek egy alkalommal, a szerződéses feltételek módosítása nélkül további 12 hónappal meghosszabbíthatják, amennyiben annak pénzügyi fedezete az ajánlatkérő rendelkezésére áll azzal, hogy a meghosszabbításra vonatkozó közös nyilatkozatot (szerződésmódosítást) a feleknek a szerződés időtartamának lejárta előtt legalább 60 nappal meg kell tenniük (el kell fogadniuk)

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Mérnökségenkénti bontásban rövid, fényképes beszámolót készít a közútkezelői tevékenység ellátásával kapcsolatban a pályaszemlén tapasztaltakról, amelyet elektronikus formában megküld AK-nek (megbízónak), ill. az ellenőrzött pályaszakasz mérnökségei részére, valamint csatolja az összefoglaló havi jelentéséhez is.

A teljesítés dokumentumai, ill. további részletes elvárások a közbesz. dok-ban.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Nyugat-Dunántúl régió

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71630000 Technische Kontrolle und Tests
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
NUTS-Code: HU221 Győr-Moson-Sopron
NUTS-Code: HU222 Vas
NUTS-Code: HU223 Zala
Hauptort der Ausführung:

A teljesítési helyszínek (mérnökségek, autópálya mérnökségek és utak) megjelölését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, havi személyes beszámolások az Ajánlatkérő I.1) pont szerinti székhelyén

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. szerint az országos közúthálózat közútkezelői feladatait ellátó társaságok közútkezelői tevékenységének ellenőrzése Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) feladata. AK a közútkezelői tevékenység ellenőrzését részben saját erőforrással, részben jelen közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének/ajánlattevőinek bevonásával végzi. A közbeszerzés mennyisége: Az egyes részek tekintetében az ellenőrzendő, közútkezelést végző állami és koncessziós szervezeti egységek darabszáma: 18 állami (ebből: 3 gyorsforgalmi, 2 vegyes, ami 3-ra nőhet)

1. Kéthavonkénti helyszíni ellenőrzések végzése az alábbi mérnökségek/autópálya mérnökségek tekintetében

Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósághoz tartozó mérnökségek [teljes kezelt úthossz: 1 794,838 km]

— Csornai mérnökség (vegyes mérnökség)

— Győri mérnökség

— Mosonmagyaróvári mérnökség

— Fertőszentmiklósi mérnökség

— Lébényi autópálya mérnökség

Vas Megyei Igazgatósághoz tartozó mérnökségek [teljes kezelt úthossz: 1 576,345 km]

— Szombathelyi mérnökség (vegyes mérnökség)

— Vasvári mérnökség

— Sárvári mérnökség

— Körmendi mérnökség

Zala Megyei Igazgatósághoz tartozó mérnökségek [teljes kezelt úthossz: 1 843,654 km]

— Zalaegerszegi mérnökség

— Keszthelyi mérnökség

— Nagykanizsai mérnökség

— Lenti mérnökség

— Eszteregnyei autópálya mérnökség

— Fonyódi autópálya mérnökség

Nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő megbízott) a közútkezelő mérnökségeinél és központokban kéthavonta 1-1 alkalommal (1 munkanapon, egy ellenőr által maximum 2 szervezeti egység/mérnökség/központ ellenőrizhető, azonban vegyes mérnökség esetén másik mérnökség már nem ellenőrizhető) a közútkezelő képviselőjének jelenlétében ellenőrzi az országos közúthálózaton végzett üzemeltetési és karbantartási feladatok ellátását, a munka mennyiségét és minőségét (beleértve a minőségi, megfelelőségi dokumentációk vizsgálatát).

Kéthavonkénti központi ellenőrzések végzése az alábbi igazgatóságok tekintetében

— Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság

— Vas Megyei Igazgatóság

— Zala Megyei Igazgatóság

2.Nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő megbízott) az ellenőrzések tapasztalatairól AK részére havonta összefoglaló jelentést készít. A jelentés azon tevékenységekről szól, amelyek esetében véleményeltérés volt.Nyertes ajánlattevő írásban rögzíti, ha a teljesítések ellenőrzése során kirívó értékaránytalanságot tapasztal.Nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő megbízott) az ellenőrzések tapasztalatairól szükség szerint, de havonta legalább egy alkalommal,az összefoglaló jelentés átadásakor AK székhelyén személyesen beszámol.

3.Havonkénti szúrópróbaszerű ellenőrzések az alábbi mérnökségek által kezelt gyorsforgalmi pályaszakaszok tekintetében

Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósághoz tartozó mérnökség

— Csornai vegyes mérnökség [teljes kezelt úthossz: 559,830 km]

— Lébényi autópálya mérnökség [teljes kezelt úthossz: 84,014 km]

Vas Megyei Igazgatósághoz tartozó mérnökség

— Szombathelyi vegyes mérnökség [teljes kezelt úthossz: 428,988 km]

Zala Megyei Igazgatósághoz tartozó mérnökség

— Eszteregnyei autópálya mérnökség [teljes kezelt úthossz: 95,608 km]

— Fonyódi autópálya mérnökség [teljes kezelt úthossz: 89,280 km]

Nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő megbízott) havonta 1-1 alkalommal szúrópróbaszerű ellenőrzést tart a közútkezelő kezelésében lévő gyorsforgalmi pályaszakaszokon az ellenőrzött szervezet részvétele nélkül.A szúrópróba ellenőrzés időpontja nem eshet egybe a kéthavonkénti helyszíni ellenőrzés időpontjával az adott autópálya mérnökségeken.Mérnökségenkénti bontásban rövid, fényképes beszámolót készít a közútkezelői tevékenység ellátásával kapcsolatban a pályaszemlén tapasztaltakról, amelyet elektronikus formában megküld AK-nek (megbízónak), ill. az ellenőrzött pályaszakasz mérnökségei részére, valamint csatolja az összefoglaló havi jelentéséhez is.

A teljesítés dokumentumai, illetőleg további részletes elvárások a közbeszerzési dokumentumokban találhatók.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

A szerződést a felek egy alkalommal, a szerződéses feltételek módosítása nélkül további 12 hónappal meghosszabbíthatják, amennyiben annak pénzügyi fedezete az ajánlatkérő rendelkezésére áll azzal, hogy a meghosszabbításra vonatkozó közös nyilatkozatot (szerződésmódosítást) a feleknek a szerződés időtartamának lejárta előtt legalább 60 nappal meg kell tenniük (el kell fogadniuk)

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dél-Dunántúl régió

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71630000 Technische Kontrolle und Tests
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
NUTS-Code: HU231 Baranya
NUTS-Code: HU232 Somogy
NUTS-Code: HU233 Tolna
Hauptort der Ausführung:

A teljesítési helyszínek (mérnökségek, autópálya mérnökségek és utak) megjelölését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, havi személyes beszámolások az Ajánlatkérő I.1) pont szerinti székhelyén

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Az országos közúthálózaton végzett közútkezelői tevékenység 2020-2021. évi ellenőrzése - VII. rész: Dél-Dunántúl régió, megbízási szerződés keretében.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény szerint az országos közúthálózat közútkezelői feladatait ellátó társaságok közútkezelői tevékenységének ellenőrzése az Ajánlatkérő feladata. Ajánlatkérő a közútkezelői tevékenység ellenőrzését részben saját erőforrással, részben jelen közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének/ajánlattevőinek bevonásával végzi.

A közbeszerzés mennyisége:

Az egyes részek tekintetében az ellenőrzendő, közútkezelést végző állami és koncessziós szervezeti egységek darabszáma: 14 állami (ebből: 2 vegyes, 1 emelt sebességű szakasszal rendelkezik)

1. Kéthavonkénti helyszíni ellenőrzések végzése az alábbi mérnökségek/autópálya mérnökségek tekintetében

Baranya Megyei Igazgatósághoz tartozó mérnökségek [teljes kezelt úthossz: 1 626,921 km]

— Pécs-Felső mérnökség (vegyes mérnökség)

— Szentlőrinci mérnökség

— Mohácsi mérnökség

— Harkányi mérnökség

Somogy Megyei Igazgatósághoz tartozó mérnökségek [teljes kezelt úthossz: 1 686,290 km]

— Kaposvári mérnökség

— Nagyatádi mérnökség

— Marcali mérnökség

— Szántódi mérnökség

Tolna Megyei Igazgatósághoz tartozó mérnökségek [teljes kezelt úthossz: 1 100,611 km]

— Szekszárdi mérnökség (vegyes mérnökség)

— Tamási mérnökség

— Paksi mérnökség

A nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő megbízott) a közútkezelő mérnökségeinél és központokban kéthavonta egy-egy alkalommal (1 munkanapon, egy ellenőr által maximum 2 szervezeti egység/mérnökség/központ ellenőrizhető, azonban vegyes mérnökség esetén másik mérnökség már nem ellenőrizhető) a közútkezelő képviselőjének jelenlétében ellenőrzi az országos közúthálózaton végzett üzemeltetési és karbantartási feladatok ellátását, a munka mennyiségét és minőségét (beleértve a minőségi, megfelelőségi dokumentációk vizsgálatát).

Kéthavonkénti központi ellenőrzések végzése az alábbi igazgatóságok tekintetében

— Baranya Megyei Igazgatóság

— Somogy Megyei Igazgatóság

— Tolna Megyei Igazgatóság

2. A nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő megbízott) az ellenőrzések tapasztalatairól az Ajánlatkérő részére havonta összefoglaló jelentést készít. A jelentés azon tevékenységekről szól, amelyek esetében véleményeltérés volt. A nyertes ajánlattevő írásban rögzíti, ha a teljesítések ellenőrzése során kirívó értékaránytalanságot tapasztal.

A nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő megbízott) az ellenőrzések tapasztalatairól szükség szerint, de havonta legalább egy alkalommal, az összefoglaló jelentés átadásakor az Ajánlatkérő székhelyén személyesen beszámol.

3. Havonkénti szúrópróbaszerű ellenőrzések az alábbi mérnökségek által kezelt gyorsforgalmi és emelt sebességű pályaszakaszok tekintetében

Baranya Megyei Igazgatósághoz tartozó mérnökség

— Pécs-Felső vegyes mérnökség [teljes kezelt úthossz: 438,025 km]

Tolna Megyei Igazgatósághoz tartozó mérnökség

— Szekszárdi vegyes mérnökség [teljes kezelt úthossz: 407,142 km]

Somogy Megyei Igazgatósághoz tartozó mérnökség

— Kaposvári mérnökség (emelt sebességű szakasz) [teljes kezelt úthossz: 476,223 km]

A nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő megbízott) havonta 1-1 alkalommal szúrópróbaszerű ellenőrzést tart a közútkezelő kezelésében lévő gyorsforgalmi pályaszakaszokon az ellenőrzött szervezet részvétele nélkül. A szúrópróba ellenőrzés időpontja nem eshet egybe a kéthavonkénti helyszíni ellenőrzés időpontjával az adott autópálya mérnökségeken. Mérnökségenkénti bontásban rövid, fényképes beszámolót készít a közútkezelői tevékenység ellátásával kapcsolatban a pályaszemlén tapasztaltakról, amelyet elektronikus formában megküld az Ajánlatkérőnek (megbízónak), illetve az ellenőrzött pályaszakasz mérnökségei részére, valamint csatolja az összefoglaló havi jelentéséhez is.

A teljesítés dokumentumai, illetőleg további részletes elvárások a közbeszerzési dokumentumokban találhatók.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

A szerződést a felek egy alkalommal, a szerződéses feltételek módosítása nélkül további 12 hónappal meghosszabbíthatják, amennyiben annak pénzügyi fedezete az ajánlatkérő rendelkezésére áll azzal, hogy a meghosszabbításra vonatkozó közös nyilatkozatot (szerződésmódosítást) a feleknek a szerződés időtartamának lejárta előtt legalább 60 nappal meg kell tenniük (el kell fogadniuk)

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Kizáró okok:

— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll,

— A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Megkövetelt igazolási mód:

A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.

A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) KR. 3. § (2) és (3), valamint az (5) bekezdésére.

A kizáró okok előzetes igazolása az egységes európai közbeszerzési dokumentum alapján történik, az utólagos igazolásra pedig a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján kerül sor a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) KR. 1. - 16.§-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Az ajánlattevőnek csatolnia kell:

M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat év legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (országos közúthálózaton végzett közútkezelői tevékenység ellenőrzésére irányuló ellenőrzési szolgáltatások) referenciák ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:

— a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja, év/hó/nap),

— a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét,

— az elvégzett szolgáltatás rövid bemutatását olyan részletezettséggel, amelyből az alkalmasság megállapítható (az ellenőrzött úthossz megjelölésével)

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése szerinti referenciaigazolást vagy nyilatkozatot.

A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése értelmében, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés b) pontja szerint a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket vesz figyelembe.

Amennyiben a szolgáltatás folyamatban van, úgy az eljárást megindító felhívás feladásáig teljesült adatokat kell megadni a referenciabemutatás során.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21/A§-ban foglaltakra.

M2) A 321/2015. (X. 30.) KR. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, gyakorlatuk a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, végzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakmai önéletrajz részletesen - dátumokkal (év/hó/nap) - térjen ki a szakember által végzett szakmai gyakorlatra, feltüntetve a szakmai tapasztalatra vonatkozó mennyiségi adatot (ellenőrzött országos közút hosszát km-ben) is.

A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmassági követelmények utólagos igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint történik.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6),(7),(9) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Valamennyi rész esetén:

M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított hat évben összesen legfeljebb három szerződésből teljesített, összességében legalább 1 500 km hosszon megvalósult és egyenként legalább 4 hónapon át folyamatosan (megszakítás nélkül) teljesített, országos közúthálózaton végzett közútkezelői tevékenység ellenőrzésére irányuló ellenőrzési szolgáltatások ellátására irányuló referenciával (referenciákkal).

M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha valamennyi/bármely rész tekintetében nem rendelkezik legalább 1 fő felelős ellenőr szakemberrel, aki

(i) felsőfokú építőmérnök vagy közlekedésmérnök végzettséggel és

(ii) az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított hat évben (72 hónapban) teljesített legalább 200 km országos közúton végzett üzemeltetési és fenntartási tevékenység ellenőrzési szakmai tapasztalattal rendelkezik.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Valamennyi rész esetén:

Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett havi részfeladat nettó ellenértékének 2 %-a /nap, max 14 %.

Hibás teljesítési kötbér: hibás teljesítéssel érintett havi részfeladat nettó ellenértékének 16 %-a.

Meghiúsulási kötbér és részteljesítési meghiúsulási kötbér: a teljes nettó megbízási díjkeret 20 %-a illetve a nem teljesítéssel érintett havi részfeladat nettó ellenértékének 20 %-a.

Késedelmes fizetés Ptk.6:155§ szerint.

Kifizetés: a Kbt. 135. § (1), (5), (6) és (10) bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint 30 naptári napon belül átutalással, az Áht. rendelkezéseinek figyelembevételével. Ajánlatkérő előleget nem ad.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A§-ra.

Ajánlattétel,elszámolás,kifizetés pénzneme HUF.

A részleteket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 02/07/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 02/07/2020
Ortszeit: 12:00
Ort:
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr.)15. § szerint.

Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu) A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdés szerint történik.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Az ajánlatkérő (AK) a Kbt. 35. § (8) bek alapján a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.

2) Csatolni kell az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (3) bekezdésnek megfelelően elkészített, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát. Amennyiben az ajánlatban nem cégjegyzésre jogosult személy ír alá, csatolni kell az ajánlatban aláírására feljogosító meghatalmazását.

3) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő (AT) köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az ATnek az EKR-ben nyilatkoznia kell arról, hogy a gazdasági szereplőnél változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével.

4) A Kbt. 66. § (2), (5) és (6) bek. alapján nyilatkozni szükséges.

5) AK jelen eljárásban a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza, mivel az AK igényeinek a jogszabályok által és a közbeszerzési dokumentumokban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatások felelnek meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja [Kbt. 76. § (5)]

6) AK a felhívásban a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III.1.3) valamennyi követelményét.

7) Közös ajánlat esetén csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot közbeszerzési dokumentumok II. fejezete szerint.

8) FAKSZ: Kerekes Anita 00181

9) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.

10) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokra a Kbt. 41/A - C) §-ai vonatkoznak.

11) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.

12) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

13) Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.

14) Az eljárás külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett kerül lefolytatásra.

15) A IV.2.6) pontban megadott 2 hónap alatt Ajánlatkérő 60 naptári napot ért.

16) Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.

17) Kiegészítés valamennyi rész II.2.7) pontjához: AK a megbízási szerződéseket 18 hónap határozott időtartamra, de legfeljebb 2021. november 30. napjáig köti, figyelemmel a szerződések pénzügyi fedezetének felhasználhatóságára.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

4. rész II.2.4) pont folytatása:

Az M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt. kezelésében lévő M6 autópálya szakasz (1 mérnökség) ellenőrzése mellett ugyanazon a munkanapon az M6 Tolna koncessziós társaság ellenőrzése is elvégezhető

— M6 autópálya 76+200 - 141+300 km sz. (havi ellenőrzések száma: 2)

Tengelici mérnökség [teljes kezelt úthossz: 87,106 km]

Az M6 Tolna Autópálya Koncessziós Zrt. kezelésében lévő M6 autópálya szakasz (1 mérnökség) ellenőrzése mellett ugyanazon a munkanapon az M6 Duna koncessziós társaság ellenőrzése is elvégezhető

— M6 autópálya 141+300 - 190+482 km sz., M60 autópálya 0+000 - 30+200 km sz. (havi ellenőrzések száma: 2)

Bátaszéki, Pécsudvardi mérnökség [teljes kezelt úthossz: 106,667 km]

A MAK Mecsek Autópálya Koncessziós Zrt. kezelésében lévő M6-M60 autópálya szakaszokon lévő 2 üzemmérnökség ellenőrzése ugyanazon a munkanapon végezhető.

A nyertes AT feladata különösen a burkolati viszonyok ellenőrzése, úttartozékok szemrevételezése, műtárgyak/vízelvezető rendszer állapotának ellenőrzése, építmények, pihenők, parkolók állapotának/tisztaságának ellenőrzése, a pályaelektronikai berendezések működésének ellenőrzése.

A nyertes AT a tapasztalatairól havonta összefoglaló jelentést készít, ill. havonta legalább egy alkalommal az Ajánlatkérő székhelyén személyesen beszámol

A teljesítés dokumentumai, illetőleg további részletes elvárások a közbeszerzési dokumentumokban találhatók.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020