Lieferungen - 254119-2022

13/05/2022    S93

Polen-Kluczbork: Pritschenkleinlastwagen

2022/S 093-254119

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Powiat Kluczborski
Nationale Identifikationsnummer: 7511657874
Postanschrift: ul.Katowicka 1
Ort: Kluczbork
NUTS-Code: PL524 Opolski
Postleitzahl: 46-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Malejki
E-Mail: zamowieniapubliczne@powiatkluczborski.pl
Telefon: +48 774185218
Fax: +48 774186520
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://powiatkluczborski.ezamawiajacy.pl
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Opole
Postanschrift: Rynek 1A
Ort: Opole
NUTS-Code: PL524 Opolski
Postleitzahl: 45-015
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Iwona Mąkolska-Frankowska
E-Mail: iwona.frankowska@um.opole.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.opole.pl
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Powiat Brzeski
Postanschrift: ul.Robotnicza 20
Ort: Brzeg
NUTS-Code: PL524 Opolski
Postleitzahl: 49-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Krzysztof Łukiewicz
E-Mail: k.lukiewicz@brzeg-powiat.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://brzeg-powiat.pl
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Powiat Głubczycki
Postanschrift: ul.Kochanowskiego 15
Ort: Głubczyce
NUTS-Code: PL524 Opolski
Postleitzahl: 48-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Sylwia Trzebuniak
E-Mail: pcieg@powiatglubczycki.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.powiatglubczycki.pl
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski
Postanschrift: Plac Wolności 13
Ort: Kędzierzyn-Koźle
NUTS-Code: PL524 Opolski
Postleitzahl: 47-220
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Małkowska
E-Mail: pcieg@powiat.kedzierzyn-kozle.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://powiat.kedzierzyn-kozle.pl
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Powiat Krapkowicki
Postanschrift: ul.Kilińskiego 1
Ort: Krapkowice
NUTS-Code: PL524 Opolski
Postleitzahl: 47-303
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Tomasz Scholz
E-Mail: t.scholz@powiatkrapkowicki.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://powiatkrapkowicki.pl
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Powiat Nyski
Postanschrift: ul.Piastowska 33
Ort: Nysa
NUTS-Code: PL523 Nyski
Postleitzahl: 48-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Katarzyna Martyn
E-Mail: zamowienia.publiczne@powiat.nysa.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://bip.spnysa.nv.pl
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Powiat Oleski
Postanschrift: ul.Pieloka 21
Ort: Olesno
NUTS-Code: PL524 Opolski
Postleitzahl: 46-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Lidia Zientek
E-Mail: l.zientek@powiatoleski.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.powiatoleski.pl
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Powiat Prudnicki
Postanschrift: ul.Kościuszki 76
Ort: Prudnik
NUTS-Code: PL524 Opolski
Postleitzahl: 48-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Ewelina Burtan
E-Mail: e.burtan@powiatprudnicki.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.powiatprudnicki.pl
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Powiat Strzelecki
Postanschrift: ul.Jordanowska 2
Ort: Strzelce Opolskie
NUTS-Code: PL524 Opolski
Postleitzahl: 47-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Rajmund Suhs
E-Mail: oc@powiatstrzelecki.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.powiatstrzelecki.pl
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup i dostawa samochodów terenowych z nadwoziem typu pick up z homologacją ciężarową

Referenznummer der Bekanntmachung: FP.272.3.2022.AM
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34131000 Pritschenkleinlastwagen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 11 samochodów terenowych o nadwoziu typu PICK UP z homologacją ciężarową, 5 – osobowego, z podwójną kabiną, napędem 4x4, z zabudowaną przestrzenią ładunkową i automatyczną skrzynią biegów. Przedmiotowe samochody muszą być tej samej marki, tego samego modelu/typu, tej samej wersji, wyprodukowane przez tego samego producenta. Muszą posiadać tę samą stylizację i kolorystykę (odcienie szarości, grafitu) oraz jednakowe wyposażenie i organizację przestrzeni pasażerskiej. Podzespoły, zastosowane części, rozwiązania i parametry techniczne muszą być takie same we wszystkich sztukach oferowanych pojazdów. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Specyfikacja techniczna, stanowiąca Zał. nr 1 oraz Zał. nr 1A do SWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 366 073.16 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
NUTS-Code: PL52 Opolskie
Hauptort der Ausführung:

Województwo Opolskie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Zakres zamówienia obejmuje dostawę 11 samochodów terenowych o nadwoziu typu PICK UP z homologacją ciężarową, 5-osobowego, z podwójną kabiną, napędem 4x4, z zabudowaną przestrzenią ładunkową i automatyczną skrzynią biegów. Przedmiotowe samochody muszą być tej samej marki, tego samego modelu/typu, tej samej wersji, wyprodukowane przez tego samego producenta. Muszą posiadać tę samą stylizację i kolorystykę (odcienie szarości, grafitu) oraz jednakowe wyposażenie i organizację przestrzeni pasażerskiej. Podzespoły, zastosowane części, rozwiązania i parametry techniczne muszą być takie same we wszystkich sztukach oferowanych pojazdów. Parametry techniczne i osiągi pojazdu muszą zapewnić możliwość płynnego oraz szybkiego przemieszczania się do miejsca wykonywania zadań w każdych warunkach pogodowych zarówno po drogach utwardzonych jak i przy zmiennych warunkach terenowych. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Specyfikacja techniczna, stanowiąca Zał. nr 1 oraz Zał. nr 1A do SWZ.

2.Dostarczane samochody muszą być fabrycznie nowe, czyli nie używane wcześniej, nie rejestrowane, nie używane do jazd testowych, prezentacyjnych, badań i wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 2021, muszą być wolne od wad fizycznych i prawnych, w tym nieobciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich.

3.Przedmiotowe pojazdy muszą posiadać homologację ciężarową z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących poziomów emisji spalin i hałasu. Oferowane samochody muszą pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji producenta na terenie Polski.

4.Gwarancja Wykonawcy lub Producenta na przedmiot zamówienia (wyrażona w liczbie miesięcy)

a) gwarancja mechaniczna podstawowa na pojazd, obejmująca cały przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące bez limitu kilometrów,

b) gwarancja na powłokę lakierniczą na okres minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów,

c) gwarancja na perforację nadwozia na okres minimum 72 miesiące bez limitu kilometrów.

Okres gwarancji będzie liczony od daty obustronnie podpisanego bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzającego fizyczne wydanie zarejestrowanego pojazdu.

5.Wykonawca przekaże każdemu z Partnerów, którzy upoważnili Powiat Kluczborski do przygotowania, przeprowadzenia i udzielenia niniejszego zamówienia komplet dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdów na terenie Polski. Gdyby jednak, na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów, odmówiono rejestracji i dopuszczenia pojazdu do ruchu, całość kosztów związanych z dostosowaniem pojazdu do wymaganych przepisami prawa norm i wymagań zgodnych z polskimi przepisami homologacyjnymi poniesie Wykonawca. Dostarczone pojazdy w dniu podpisania protokołu stwierdzającego zgodność oferowanych samochodów z wymaganiami Zamawiającego muszą odpowiadać aktualnym przepisom rejestracji pojazdów, wystarczających dla dopełnienia przez Odbiorców/Płatników formalności rejestracyjnych.

6.Wykonawca zapewni szkolenie z zakresu użytkowania pojazdów oraz obsługi urządzeń specjalnych z wyznaczonymi przez Zamawiającego/ Partnera osobami (2 osoby na 1 pojazd). Dotyczy każdego z oferowanych sztuk pojazdów.Szkolenie odbędzie się przed przekazaniem pojazdów, czas trwania do 30 minut.

7.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić a tym samym wkalkulować w cenę przeglądy okresowe w trakcie trwania gwarancji: min. 24 miesiące bez limitu km.

8.Wykonawca na każdym z oferowanych samochodów zamieści napis (trwałą naklejkę) informującą o uzyskanym dofinansowaniu zgodnie z wytycznymi zawartymi na stronie https://rpo.opolskie.pl/?p=30362, bez utraty gwarancji na powłokę lakierniczą.

9.Termin realizacji zamówienia: 150 dni od dnia zawarcia umowy.Dostawa i rozliczenie nastąpi na podstawie Harmonogramu rzeczowo-finansowego zaproponowanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Harmonogram rzeczowo-finansowy zostanie przedłożony do akceptacji przed podpisaniem umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Zużycie energi / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Emisja dwutlenku węgla / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu, węglowodorów, cząstek stałych / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Nr decyzji o dofinansowaniu projektu RPOP.04.02.00-16-0001/21-00 - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 036-092249
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Zakup i dostawa samochodów terenowych z nadwoziem typu pick up z homologacją ciężarową

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
06/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: DF Grupa PGD Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp.k.
Nationale Identifikationsnummer: 6793123159
Postanschrift: ul.Rzemieślnicza 26
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 30-403
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 366 073.16 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 233 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:

1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Kluczborski, którego siedzibą jest Starostwo Powiatowe w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork,

tel. 77/4185218, e-mail: starostwo@powiatkluczborski.pl . W razie wątpliwości lub pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych – prosimy o kontakt drogą komunikacji elektronicznej, telefoniczny lub osobisty;

2)administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: starostwo@powiatkluczborski.pl .

3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 p.z.p.

5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z decyzją o dofinansowanie przez okres trwałości projektu (wynoszący 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta) lub przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu, w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach p.z.p.,

Wszelkie pozostałe informacje odnośnie ochrony danych osobowych zostały zawarte w Rozdziale II SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postepu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na: 1)niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/05/2022