Lieferungen - 254164-2022

13/05/2022    S93

Polen-Krakau: Diverse Nahrungsmittel

2022/S 093-254164

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Nationale Identifikationsnummer: 0000039390
Postanschrift: ul. Wielicka 265
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 30-663
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dział Zamówień Publicznych
E-Mail: zp@usdk.pl
Telefon: +48 126583979
Fax: +48 126583979
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.szpitalzdrowia.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://usdk.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa produktów spożywczych - 5 zadań

Referenznummer der Bekanntmachung: EZP-271-2-50/PN/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
15800000 Diverse Nahrungsmittel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiot zamówienia stanowi : Dostawa produktów spożywczych – 5 zadań.

1.1. Zamówienie zostało podzielone na części:

Nazwa CZĘŚCI zamówienia

ZADANIE 1 - Mięso wołowe i wieprzowe

ZADANIE 2 - Przetwory owocowe

ZADANIE 3 - Substancje słodzące

ZADANIE 4 - Herbata

ZADANIE 5 - Herbata i kawa

2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia i warunków realizacji zawierają załączniki do SWZ :

Załącznik nr 1 - Projekt umowy

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Formularze cenowe – Kalkulacja Cenowa zał. od nr 3/1 do nr 3/5.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

ZADANIE 1 - Mięso wołowe i wieprzowe

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15111000 Rind- und Kalbfleisch
15131400 Schweinefleischerzeugnisse
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265,30-663 Kraków, Polska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 3/1 do SWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

ZADANIE 1 - wymagane wadium 1600,00 zł wg swz

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

ZADANIE 2 - Przetwory owocowe

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15332000 Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und Nüssen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków Polska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 3/2 do SWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

ZADANIE 2 - wadium 400,00 zł wg swz

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

ZADANIE 3- Substancje słodzące

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15830000 Zucker und zugehörige Erzeugnisse
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków Polska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 3/3 do SWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

ZADANIE 3 - wadium 10,00 zł wg swz

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

ZADANIE 4 - Herbata

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15863000 Tee
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków Polska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 3/4 do SWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

ZADANIE 4 - wadium 300,00 zł wg swz

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

ZADANIE 5 - Kawa i herbata

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15861000 Kaffee
15863000 Tee
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul Wielicka 265, 30-663 Kraków

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 3/5 do SWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

ZADANIE 5 - wadium 200,00 zł wg swz

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 052-134645
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: I
Bezeichnung des Auftrags:

ZADANIE 1 -Mięso wołowe i wieprzowe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: II
Bezeichnung des Auftrags:

ZADANIE 2 - Przetwory owocowe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: III
Bezeichnung des Auftrags:

ZADANIE 3- Substancje słodzące

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4
Los-Nr.: IV
Bezeichnung des Auftrags:

ZADANIE 4 - Herbata

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 5
Los-Nr.: V
Bezeichnung des Auftrags:

ZADANIE 5 - Kawa i herbata

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

W ZAKRESIE ZADANIA NR 1, 2, 3, 4 i 5

ZADANIE 1

Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie zadania nr 1 na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych „nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty”.

Nie wpłynęła żadna oferta.

ZADANIE 2

Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie zadania nr 2 na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy pzp „Cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”.

Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę 32 539,50 zł brutto, wpłynęła jedna oferta firmy PPH Polaris Małgorzata Gruszczyńska ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz na kwotę brutto 53 495,00 zł.

ZADANIE 3

Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie zadania nr 3 na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych „nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty”.

Nie wpłynęła żadna oferta.

ZADANIE 4

Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie zadania nr 4 na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy pzp „Cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”.

Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę 38 130,00 zł brutto, wpłynęła jedna oferta firmy PPH Polaris Małgorzata Gruszczyńska ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz na kwotę brutto 71 340,00 zł.

ZADANIE 5

Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie zadania nr 5 na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy pzp „Cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”.

Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę 13 564,47 zł brutto, wpłynęły dwie oferty:

1). Matchen 2000 Sp. z o.o. ul. Hallerów 14B, 32-050 Skawina na kwotę brutto 31 516,63 zł.

2). PPH POLARIS Małgorzata Gruszczyńska ul. Żołnierska 20A, 62-800 Kalisz na kwotę brutto 21 176,16 zł.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa dział VIII ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/05/2022