Dienstleistungen - 254217-2020

02/06/2020    S105    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen

2020/S 105-254217

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Postanschrift: ul. Grzybowska 80/82
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL516 Legnicko-głogowski
Postleitzahl: 00-844
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Małgorzata Rudowska
E-Mail: malgorzata.rudowska@wody.gov.pl
Telefon: +48 717479391
Fax: +48 713283030

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://wody.gov.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://wroclaw.wody.gov.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://wroclaw.wody.gov.pl/zamowienia-publiczne/postepowania-przetargowe
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni we Wrocławiu
Nationale Identifikationsnummer: PL
Postanschrift: ul. Kosciuszki 29E
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 50-011
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Małgorzata Rudowska
E-Mail: malgorzata.rudowska@wody.gov.pl
Telefon: +48 717479391
Fax: +48 713283030

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.wody.gov.pl

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: państwowa osoba prawna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Legnicy

Referenznummer der Bekanntmachung: WR.ROZ.2810.29.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest przedmiotem zamówienia jest „Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Legnicy” polegająca na wykoszeniu porostów ze skarp, korony wałów i międzywala wraz z wygrabieniem lub rozdrobnieniem pokosu. Zamówienie podzielone jest na 8 części. Każda z części zawiera w zależności od 1 do 3 zadań. Szczegółowy zakres prac dla każdej części został określony w przedmiarach prac stanowiących załączniki do SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 655 696.77 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für maximale Anzahl an Losen: 4
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rzeka Kaczawa i ciek Niecka I – konserwacja wałów na terenie miasta i powiatu Legnica, Kanał Bobrek, Kanał Karola – NW w Legnicy, NW w Jaworze

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51 Dolnośląskie
Hauptort der Ausführung:

Miasto i powiat Legnica

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Rzeka Kaczawa i ciek Niecka I – konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie miasta i powiatu Legnica; Utrzymanie Kanału Bobrek wraz z wałami oraz Kanału Karola wraz z wałami na terenie powiatu legnickiego – Nadzór Wodny w Legnicy, Nadzór Wodny w Jaworze. Przedmiotem zamówienia jest wykoszenie porostów ze skarp i korony wałów przeciwpowodziowych wraz z wygrabieniem lub rozdrobnieniem pokosu na łącznej powierzchni 68,587 ha. Oczyszczanie powierzchni przyczółków przepustu wałowego. Ścinanie krzewów.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 131 923.89 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 42
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium na część 1 w kwocie – 3 950,00 PLN (trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rzeka Kaczawa, Skora, Czermnica, Prusicki Potok – konserwacja wałów powiatu złotoryjskiego, rzeka Skora, Brochotka, Dłużeń – NW w Legnicy, NW w Złotoryi

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51 Dolnośląskie
Hauptort der Ausführung:

Powiat Złotoryja, Legnica

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Rzeka Kaczawa, Skora, Czermnica, Prusicki Potok – konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie powiatu złotoryjskiego; rzeka Skora, Brochotka, Dłużeń – utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie powiatu legnickiego – Nadzór Wodny w Legnicy, Nadzór Wodny w Złotoryi. Przedmiotem zamówienia jest wykoszenie porostów ze skarp i korony wałów przeciwpowodziowych wraz z wygrabieniem lub rozdrobnieniem pokosu na łącznej powierzchni 30,868 ha. Oczyszczanie powierzchni przyczółków przepustów wałowych. Ścinanie krzewów.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 82 813.74 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 28
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium na część 2 w kwocie – 2 480,00 PLN (dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rzeka Czarna Woda, Brenna, Nysa Szalona i Wierzbiak – konserwacja wałów na terenie powiatu legnickiego i jaworskiego, rzeka Nysa Szalona – NW w Legnicy, NW w Jaworze

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51 Dolnośląskie
Hauptort der Ausführung:

Powiat legnicki i jaworski

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Rzeka Czarna Woda, Brenna, Nysa Szalona i Wierzbiak – konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie powiatu legnickiego i jaworskiego, rzeka Nysa Szalona – konserwacja wałów przeciwpowodziowych oraz międzywala – Nadzór Wodny w Legnicy, Nadzór Wodny w Jaworze. Przedmiotem zamówienia jest wykoszenie porostów ze skarp i korony wałów przeciwpowodziowych wraz z wygrabieniem lub rozdrobnieniem pokosu na łącznej powierzchni 31,8735 ha.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 50 729.10 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 28
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium na część 3 w kwocie – 1 520,00 PLN (jeden tysiąc pięćset dwadzieścia złotych).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rzeka Bystrzyca i Strzegomka – konserwacja wałów gm. Kąty Wrocławskie, Mietków, rzeka Bystrzyca, gm. Wrocław – NW w Świdnicy

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51 Dolnośląskie
Hauptort der Ausführung:

Gm. Kąty Wrocławskie, Mietków, Wrocław

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Rzeka Bystrzyca i Strzegomka – konserwacja wałów przeciwpowodziowych gm. Kąty Wrocławskie, Mietków, rzeka Bystrzyca – konserwacja wałów przeciwpowodziowych, gm. Wrocław – Nadzór Wodny w Świdnica. Przedmiotem zamówienia jest wykoszenie porostów ze skarp i korony wałów przeciwpowodziowych wraz z wygrabieniem lub rozdrobnieniem pokosu na łącznej powierzchni 26,6 ha. Regulacja i konserwacja zamków patentowych blokad wjazdowych na wał. Czyszczenie i malowanie barier na wałach.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 110 206.65 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 28
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium na część 4 w kwocie – 3 300,00 PLN (trzy tysiące trzysta złotych)

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rzeka Bystrzyca – konserwacja wałów gm. Świdnica; rzeka Strzegomka – gm. Żarów, Strzegom – NW w Świdnicy

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51 Dolnośląskie
Hauptort der Ausführung:

Gm. Świdnica, Żarów, Strzegom

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Rzeka Bystrzyca - konserwacja wałów przeciwpowodziowych gm. Świdnica; rzeki Strzegomka – konserwacja wałów przeciwpowodziowych gm. Żarów, Strzegom – Nadzór Wodny w Świdnicy. Przedmiotem zamówienia jest wykoszenie porostów ze skarp i korony wałów przeciwpowodziowych wraz z wygrabieniem lub rozdrobnieniem pokosu na łącznej powierzchni 33,473 ha. Ścinanie rdestu wraz z wywozem i utylizacją. Zabudowa nory.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 100 270.80 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 28
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium na część 5 w kwocie 3 000,00 PLN (trzy tysiące złotych).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rzeka Czarna Woda – konserwacja wałów gm. Marcinowice; rzeka Czarna Woda, Sulistrowicki Potok gm. Sobótka – NW w Świdnicy

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51 Dolnośląskie
Hauptort der Ausführung:

Gm. Marcinowice, gm. Sobótka.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Rzeka Czarna Woda – konserwacja wałów przeciwpowodziowych gm. Marcinowice, rzeka Czarna Woda, Sulistrowicki Potok – konserwacja wałów przeciwpowodziowych gm. Sobótka – Nadzór Wodny w Świdnicy. Przedmiotem zamówienia jest wykoszenie porostów ze skarp i korony wałów przeciwpowodziowych wraz z wygrabieniem lub rozdrobnieniem pokosu na łącznej powierzchni 29,743 ha. Udrożnienie przepustów wałowych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 41 928.38 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 28
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium na część 6 w kwocie – 1 250,00 PLN (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rzeka Piława – konserwacja wałów m. Nowizna, Mościsko, Grodziszcze, Krzyżowa, Makowice, Pszenno gm. Dzierżoniów, Świdnica – NW w Dzierżoniowie

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51 Dolnośląskie
Hauptort der Ausführung:

Gm. Dzierżoniów, Świdnica

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Rzeka Piława – konserwacja wałów przeciwpowodziowych, m. Nowizna, Mościsko, Grodziszcze, Krzyżowa, Makowice, Pszenno gm. Dzierżoniów, Świdnica – Nadzór Wodny w Dzierżoniowie. Przedmiotem zamówienia jest wykoszenie porostów ze skarp i korony wałów przeciwpowodziowych wraz z wygrabieniem lub rozdrobnieniem pokosu na łącznej powierzchni 30,32 ha.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 123 989.83 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 28
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium na część 7 w kwocie – 3 710,00 PLN (trzy tysiące siedemset dziesięć złotych).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rzeka Piława – utrzymanie Kanału Ulgi w Jagodniku gm. Świdnica; potok Kłomnica, Gniły – konserwacja wałów m. Mościsko – NW w Dzierżoniowie.

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51 Dolnośląskie
Hauptort der Ausführung:

Gm. Świdnica, m. Mościsko, gm. Dzierżoniów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Rzeka Piława – utrzymanie Kanału Ulgi w Jagodniku gm. Świdnica; potok Kłomnica, Gniły – konserwacja wałów m. Mościsko gm. Dzierżoniów – Nadzór Wodny w Dzierżoniowie. Przedmiotem zamówienia jest wykoszenie porostów ze skarp, korony wałów przeciwpowodziowych i dna kanału wraz z wygrabieniem lub rozdrobnieniem pokosu na łącznej powierzchni 5,17 ha.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 13 834.38 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 14
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium na część 8 – 410,00 PLN (czterysta dziesięć złotych).

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia należy złożyć następujące dokumenty

1. oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp;

2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp (dla osoby), wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany powyżej, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;

3. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp (dla podmiotu zbiorowego), wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

5. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Wykonawca zagraniczny składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Dokumenty, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Wraz z ofertą należy złożyć JEDZ aktualny na dzień składania ofert, celem wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ składają również inne podmioty na których zasoby powołuje się Wykonawca, celem wstępnego wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączenie dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

wykonał/wykonali nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi/-ę polegającą na wykonaniu konserwacji wałów przeciwpowodziowych (wykoszenie porostów) lub innych budowli ziemnych posiadających skarpy wykonane w formie nasypów o powierzchni łącznej co najmniej:

— dla części 1 – 30 ha,

— dla części 2 – 15 ha,

— dla części 3 – 15 ha,

— dla części 4 – 15 ha,

— dla części 5 – 15 ha,

— dla części 6 – 15 ha,

— dla części 7 – 15 ha,

— dla części 8 – 3 ha.

Niezależnie od liczby zawartych umów lub zleceń.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy określone zostały we wzorze umowy, który jest integralną częścią SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/07/2020
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/08/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/07/2020
Ortszeit: 11:00
Ort:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie PGW Wody Polskie ZZ we Wrocławiu, ul. Kościuszki 29E, w sali narad (I.p.)

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert jest jawne, osoby zainteresowane mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert, które nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie za pomocą klucza prywatnego.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. Adres skrzynki ePUAP to: /pgwwp-wr/SkrytkaESP.

Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do umowy zmian w następującym zakresie:

1) zmiana w zakresie wynagrodzenia, o jakim mowa w § 3 ust. 2 umowy w sytuacji, gdy w celu należytego wykonania umowy koniecznym jest wprowadzenie zmian w wycenionym Przedmiarze robót,

2) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia spowodowane warunkami atmosferycznymi i przyrodniczymi, a w szczególności:

a) klęski żywiołowe;

b) warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac, w szczególności: opady atmosferyczne tj. trwające dłużej niż 3 dni lub intensywne w wielkości powyżej 30 l/m2, wysokie stany wód, namoknięcie korony wałów p.powodziowych w wyniku intensywnych opadów deszczu);

c) możliwość wystąpienia szkody np. w uprawach rolnych lub innych szkód na działkach przyległych jakie mogą powstać w związku z wykonywaniem prac;

d) możliwość wystąpienia szkody w środowisku;

e) z powodu zbyt niskiego porostu spowodowanego m.in. suszą,

3) zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego dysponującego, co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym.

Wszelkie zmiany umowy są dokonywane w formie pisemnej, w drodze aneksu, pod rygorem nieważności.

Jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów – wraz z ofertą składa dowód potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów, który stanowi w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec innych czynności niż wymienione powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia:

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

6. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

7. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

8. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

9. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020