Dienstleistungen - 254287-2020

02/06/2020    S105    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Belgien-Gent: Beratung im Tief- und Hochbau

2020/S 105-254287

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Nationale Identifikationsnummer: 0200.068.636_22840
Postanschrift: Stropstraat 1
Ort: Gent
NUTS-Code: BE234 Arr. Gent
Postleitzahl: 9000
Land: Belgien
Kontaktstelle(n): Dorine Hantson
E-Mail: aankoop@farys.be
Telefon: +32 92425759

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.farys.be

Adresse des Beschafferprofils: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=375217

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=375217
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: ISV
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: water

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opdracht voor het uitvoeren van conditiemetingen volgens de norm NEN 2767 en de opmaak van een meerjaren onderhouds- en investeringsplan (MJOP/MIP) voor diverse sportaccommodaties te Gent

Referenznummer der Bekanntmachung: TMVW-SPORT-061-20-009-F02_0
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71311000 Beratung im Tief- und Hochbau
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

De stad Gent en TMVW wensen zich te beroepen op een studiebureau voor het uitvoeren van conditiemetingen volgens de norm NEN 2767 voor diverse sportaccommodaties te Gent.

Op basis van deze conditiemetingen en bijkomende informatie, zal het studiebureau eveneens telkens een gedetailleerd voorstel i.v.m. de vastgestelde tekortkomingen dienen op te maken. Deze voorstellen geven duidelijk zicht op vlak van investeringen en onderhoud, volledig inhoudelijk en financieel transparant en zijn m.a.w. te beschouwen als (de basis voor) een meerjaren onderhouds- en investeringsplan (MJOP/MIP).

Uit dit plan, voor de komende 15 jaar, zullen er door TMVW, in opdracht van het bestuur, projecten worden geïnitieerd rekening houdend met prioritaire aanpak, noodzaak en budgettaire mogelijkheden. Ook zal het onderhoud afgestemd en geoptimaliseerd worden volgens de resultaten van deze studie.

Concreet gaat het om volgende sportaccommodaties:

1. Sporthal Bourgoyen;

2. Sporthal Driebeek;

3. Sporthal Hekers;

4. Sporthal Keiskant;

5. Sporthal Neptunus;

6. Sporthal Tolhuis;

7. Sporthal Wolfput;

8. Sportsite Jan Yoens;

9. Zwembad Rooigem;

10. Zwembad Strop;

11. Zwembad Van Eyck;

12. Gentbrugse Meersen (VSV);

13. Gentbrugse Meersen (Neerlandia).

De opdracht omvat zowel het uitvoeren van de initiële conditiemetingen (incl. opmaak gedetailleerde voorstellen inzake onderhoud/investeringen), alsook, bij wijze van update, een herhaling hiervan respectievelijk twee en vier jaar na de initiële conditiemeting.

De toewijzing van deze opdracht is voorzien half oktober 2020.

De prestaties worden voorzien in 2020 (initieel) en in 2022/2024 (update).

Uitgaande van een toewijzing van de opdracht half oktober 2020, dient een eerste versie van de conditiemetingen (incl. gedetailleerde voorstellen inzake onderhoud/investeringen (MJOP/MIP)) beschikbaar te zijn tegen 15.12.2020. De plaatsbezoeken hiertoe worden voorzien binnen de drie weken na toewijzing.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BE234 Arr. Gent
Hauptort der Ausführung:

Gent

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

De stad Gent en TMVW wensen zich te beroepen op een studiebureau voor het uitvoeren van conditiemetingen volgens de norm NEN 2767 voor diverse sportaccommodaties te Gent.

Op basis van deze conditiemetingen en bijkomende informatie, zal het studiebureau eveneens telkens een gedetailleerd voorstel i.v.m. de vastgestelde tekortkomingen dienen op te maken. Deze voorstellen geven duidelijk zicht op vlak van investeringen en onderhoud, volledig inhoudelijk en financieel transparant en zijn m.a.w. te beschouwen als (de basis voor) een meerjaren onderhouds- en investeringsplan (MJOP/MIP).

Uit dit plan, voor de komende 15 jaar, zullen er door TMVW, in opdracht van het bestuur, projecten worden geïnitieerd rekening houdend met prioritaire aanpak, noodzaak en budgettaire mogelijkheden. Ook zal het onderhoud afgestemd en geoptimaliseerd worden volgens de resultaten van deze studie.

Concreet gaat het om volgende sportaccommodaties:

1. Sporthal Bourgoyen;

2. Sporthal Driebeek;

3. Sporthal Hekers;

4. Sporthal Keiskant;

5. Sporthal Neptunus;

6. Sporthal Tolhuis;

7. Sporthal Wolfput;

8. Sportsite Jan Yoens;

9. Zwembad Rooigem;

10. Zwembad Strop;

11. Zwembad Van Eyck;

12. Gentbrugse Meersen (VSV);

13. Gentbrugse Meersen (Neerlandia).

De opdracht omvat zowel het uitvoeren van de initiële conditiemetingen (incl. opmaak gedetailleerde voorstellen inzake onderhoud/investeringen), alsook, bij wijze van update, een herhaling hiervan respectievelijk twee en vier jaar na de initiële conditiemeting.

De toewijzing van deze opdracht is voorzien half oktober 2020.

De prestaties worden voorzien in 2020 (initieel) en in 2022/2024 (update).

Uitgaande van een toewijzing van de opdracht half oktober 2020, dient een eerste versie van de conditiemetingen (incl. gedetailleerde voorstellen inzake onderhoud/investeringen (MJOP/MIP)) beschikbaar te zijn tegen 15.12.2020. De plaatsbezoeken hiertoe worden voorzien binnen de drie weken na toewijzing.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Personeelsmatige aanpak / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Uitvoeringstermijn / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Voor inlichtingen m.b.t. de procedure kunnen de inschrijvers terecht bij:

Mevr. Dorine Hantson (dorine.hantson@farys.be, tel. +32 92425759) of bij

Dhr. Michiel Seeuws (michiel.seeuws@farys.be, tel. +32 92400352).

Voor technische inlichtingen kunnen de inschrijvers terecht bij: dhr. Marc Gillemon

(marc.gillemon@farys.be, tel. +32 92425807).

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 06/07/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Niederländisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 4 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 06/07/2020
Ortszeit: 10:00

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Voor inlichtingen m.b.t. de procedure kunnen de inschrijvers terecht bij:

Mevr. Dorine Hantson (dorine.hantson@farys.be, tel. +32 92425759) of bij

Dhr. Michiel Seeuws (michiel.seeuws@farys.be, tel. +32 92400352).

Voor technische inlichtingen kunnen de inschrijvers terecht bij: dhr. Marc Gillemon

(marc.gillemon@farys.be, tel. +32 92425807).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Raad van State
Postanschrift: Wetenschapsstraat 33
Ort: Brussel
Postleitzahl: 1040
Land: Belgien
Telefon: +32 22349611
Fax: +32 22349499

Internet-Adresse: http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

15 dagen voor de procedure van schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid en 60 dagen voor het annulatieberoep, te rekenen vanaf de betekening van de beslissing.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Raad van State
Postanschrift: Wetenschapsstraat 33
Ort: Brussel
Postleitzahl: 1040
Land: Belgien
Telefon: +32 22349611
Fax: +32 22349499

Internet-Adresse: http://www.raadvst-consetat.be

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/05/2020