Lieferungen - 254292-2022

13/05/2022    S93

die Slowakei-Prešov: Patienten-Fernüberwachungssystem

2022/S 093-254292

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Nationale Identifikationsnummer: 00610577
Postanschrift: Hollého 14
Ort: Prešov
NUTS-Code: SK041 Prešovský kraj
Postleitzahl: 08181
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Beáta Platková
E-Mail: platkova@fnsppresov.sk
Telefon: +421 517011810
Fax: +421 517722247
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.fnsppresov.sk
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1369
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Materiálno technické vybavenie pre COVID19 - Systém monitorovania pacientov

Referenznummer der Bekanntmachung: 339/2022/VO
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33195000 Patienten-Fernüberwachungssystem
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je dodanie systému monitorovania pacientov používaného na zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov suspektných alebo chorých s diagnózou COVID-19.

Predmet zákazky je rozdelený do 2 samostatných ucelených častí:

Časť č. 1 Centrálna monitorovacia stanica, modulárny monitor vitálnych funkcií s neinvazívnym meraním, modulárny

monitor vitálnych funkcií s invazívnym meraním

Časť č. 2 Anestéziologický prístroj vyššej triedy s monitorom vitálnych funkcií

Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a musí zodpovedať všetkým

platným právnym predpisom Slovenskej republiky.

Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania, vyloženie v mieste

dodania, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky,

poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky, uvedenie predmetu zákazky do prevádzky (inštalácia) s

vydaním potvrdenia o inštalácii, zaškolenie personálu verejného obstarávateľa o správnom užívaní predmetu zákazky svydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškoleného personálu, ako aj poskytovanie záručných opráv v prípade výskytu vád predmetu zákazky v priebehu záručnej doby. Všetky písomné doklady musia byť

vyhotovené v slovenskom jazyku, resp. českom jazyku.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 138 053.33 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Centrálna monitorovacia stanica, modulárny monitor vitálnych funkcií s neinvazívnym meraním, modulárny monitor vitálnych funkcií s invazívnym meraním

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33195000 Patienten-Fernüberwachungssystem
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
80561000 Ausbildung in Gesundheitsschutz
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK041 Prešovský kraj
Hauptort der Ausführung:

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Hollého 14, 081 81 Prešov. Podrobný rozpis miesta dodania pre jednotlivé položky je uvedený v súťažných podkladoch.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je dodanie systému monitorovania pacientov používaného na zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov suspektných alebo chorých s diagnózou COVID-19, a to konkrétne dodanie položiek:

1. Centrálna monitorovacia stanica - 1ks

2. Modulárny monitor vitálnych funkcií s neinvazívnym meraním - 16 ks

3. Modulárny monitor vitálnych funkcií s invazívnym meraním - 14 ks

Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a musí zodpovedať všetkým

platným právnym predpisom Slovenskej republiky.

Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania, vyloženie v mieste

dodania, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky,

poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky, uvedenie predmetu zákazky do prevádzky (inštalácia) s

vydaním potvrdenia o inštalácii, zaškolenie personálu verejného obstarávateľa o správnom užívaní predmetu zákazky s vydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškoleného personálu, ako aj poskytovanie záručných opráv v prípade výskytu vád predmetu zákazky v priebehu záručnej doby. Všetky písomné doklady musia byť

vyhotovené v slovenskom jazyku, resp. českom jazyku.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

NFP302020AZA8

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Predmet zákazky bude financovaný z Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os 2

Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ: 2.1.4 Posilnenie kapacít v zdravotníckom

systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19, kód Výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Anestéziologický prístroj vyššej triedy s monitorom vitálnych funkcií

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33172100 Ausrüstung für Anästhesie
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
80561000 Ausbildung in Gesundheitsschutz
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK041 Prešovský kraj
Hauptort der Ausführung:

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Hollého 14, 081 81 Prešov, oddelenie anestéziológie a

intenzívnej medicíny.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je dodanie systému monitorovania pacientov používaného na zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov suspektných alebo chorých s diagnózou COVID-19, a to konkrétne dodanie - 1 ks anestéziologického prístroja vyššej triedy s monitorom vitálnych funkcií.

Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a musí zodpovedať všetkým

platným právnym predpisom Slovenskej republiky.

Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania, vyloženie v mieste

dodania, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky,

poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky, uvedenie predmetu zákazky do prevádzky (inštalácia) s

vydaním potvrdenia o inštalácii, zaškolenie personálu verejného obstarávateľa o správnom užívaní predmetu zákazky s vydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškoleného personálu, ako aj poskytovanie záručných opráv v prípade výskytu vád predmetu zákazky v priebehu záručnej doby. Všetky písomné doklady musia byť

vyhotovené v slovenskom jazyku, resp. českom jazyku.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

NFP302020AZA8

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Predmet zákazky bude financovaný z Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os 2

Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ: 2.1.4 Posilnenie kapacít v zdravotníckom

systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19, kód Výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 102-266461
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation
Der öffentliche Auftraggeber vergibt keine weiteren Aufträge auf der Grundlage der vorstehenden Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Kúpna zmluva č.115/2022

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
04/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: BIOFLEX, s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 36260231
Postanschrift: 126
Ort: Borovce
NUTS-Code: SK021 Trnavský kraj
Postleitzahl: 92209
Land: Slowakei
E-Mail: bioflex@bioflex.sk
Telefon: +421 7796548
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 130 279.33 EUR
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 106 183.33 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Kúpna zmluva č.114/2022

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
04/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o.
Nationale Identifikationsnummer: 46378979
Postanschrift: Piešťanská 12
Ort: Nové Mesto nad Váhom
NUTS-Code: SK022 Trenčiansky kraj
Postleitzahl: 91501
Land: Slowakei
E-Mail: margita.vernerova@messermedical.sk
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 42 353.33 EUR
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 31 870.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/05/2022