Dienstleistungen - 254368-2020

02/06/2020    S105    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Rumänien-Bukarest: Entwicklung von IT-Software

2020/S 105-254368

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Administraţia Naţională de Meteorologie R.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 11672708
Postanschrift: Șoseaua București-Ploiești nr. 97
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 013686
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Gabriela Aionesei
E-Mail: gabriela.aionesei@meteoromania.ro
Telefon: +40 213183240
Fax: +43 0213163143

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.meteoromania.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Modernizarea sistemului de gestionare a datelor climatice (Climate Data Management System – CDMS) folosind standarde de reprezentare geospaţială”

Referenznummer der Bekanntmachung: 1167270820193-5
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72212517 Entwicklung von IT-Software
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul achizitiei consta in prestarea de servicii de dezvoltare software pentru modernizarea sistemului de gestionare a datelor climatice (Climate Data Management System – CDMS), folosind standarde de reprezentare geospaţială.

Modernizarea sistemului de gestionare a datelor climatice constă în reproiectarea și optimizarea sistemului de stocare a fondului național de date meteorologice și a aplicațiilor asociate/suport, în scopul unei mai bune gestionări a informațiilor și integrarea acestora într-un sistem nou de management al calităţii datelor, conform standardelor internaţionale, precum şi integrarea serviciilor şi produselor climatice pentru eficientizarea activităţiilor de climatologie operativǎ şi un transfer mai bun şi mai rapid al informaţiei climatice către autorități centrale și locale, populație și mass-media.

Noul sistem CDMS va furniza produse climatice necesare operaționalizării metodologiilor climatice de monitorizare, alertă timpurie și estimare prognostică în cazul valurilor de căldură, secetei, episoadelor cu precipitații abundente, a episoadelor de grindină, a inundațiilor și a altor fenomene climatice extreme. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificari/informații suplimentare cu 12 zile înainte de termenul-limită de depunere a ofertelor, având în vedere că termenul-limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări este cu 25 de zile înainte de termenul-limită de depunere a ofertelor.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 4 059 599.00 RON
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30200000 Computeranlagen und Zubehör
30211400 Computerkonfigurationen
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
48820000 Server
51611100 Hardwareinstallation
72261000 Software-Unterstützung
79633000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Personalentwicklung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Sediul central al Administratiei Nationale de Meteorologie.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Achizitia de servicii de dezvoltare software pentru modernizarea sistemului de gestionare a datelor climatice (Climate Data Management System – CDMS), folosind standarde de reprezentare geospaţială, consta in:

1. Achiziţionarea de servicii de dezvoltare software pentru obţinerea unui produs de tip sistem software personalizat, denumit în continuare „Sistem CDMS modernizat folosind standarde de reprezentare geospaţială”, produs dezvoltat pe baza cerinţelor specifice ale Administraţiei Naţionale de Meteorologie;

2. Achiziţionarea infrastructurii hardware de procesare şi a software-ului de bază necesare funcţionării sistemului CDMS.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Achizitorul a selectat acest criteriu datorită complexității deosebite a sistemului CDMS ce va fi dezvoltat și implementat de către ofertant, sistem ce va folosi standarde OGC pentru produsele climatice obținute pe baza seriilor de metadate și de date climatice complexe existente în baza de date actuală a achizitorului, în scopul asigurării interoperabilității cu sistemele altor instituții cu rol în prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență. Experienţa personalului alocat pentru dezvoltarea și implementarea proiectului este un factor cheie și reprezintă un avantaj important pentru achizitor, garantând realizarea proiectului în termenele prevăzute în planul de activităţi cu respectarea calității solicitate. / Gewichtung: 12
Qualitätskriterium - Name: Prin acest criteriu achizitorul urmăreşte evaluarea gradului de corelare dintre resursele utilizate (datele de intrare) și rezultatele intermediare şi finale ale contractului. Achizitorul a selectat acest criteriu deoarece permite evaluarea dimensionarii corespunzătoare a resurselor necesare realizării proiectului și a modurilor prin care vor fi obținute rezultatele (parțiale și finale) în cadrul proiectului, la calitatea solicitată în caietul de sarcini, astfel reducând semnificativ riscul „Nerespectarea de către ofertant a planului de lucru/activități privind implementarea proiectului” prezentat la punctul 4.3 din caietul de sarcini. / Gewichtung: 12
Qualitätskriterium - Name: Achizitorul a ales acest criteriu deoarece permite evaluarea gradului de corelare dintre planul propus și cerințele, rezultatele și livrabilele solicitate în proiect, realismul termenelor și măsura în care acoperă toate activitățile necesare pentru realizarea proiectului. / Gewichtung: 12
Qualitätskriterium - Name: Achizitorul a selectat acest factor deoarece vrea să se asigure că ofertantul înțelege conceptele și standardele cu care trebuie să opereze sistemul de gestionare a datelor climatice CDMS dezvoltat folosind standarde de reprezentare geospaţială, precum și modul de integrare al sistemului CDMS cu fluxurile de colectare și procesare a datelor în cadrul instituției beneficiare, utilizând tehnologii software de ultimă generație. Acest factor aduce un avantaj net achizitorului, deoarece implementarea unui sistem CDMS modernizat, dezvoltat de către ofertant pornind de la o bună întelegere a conceptelor și standardelor cu care trebuie să opereze și bazat pe tehnologii software de ultimă generație, asigură calitatea acestuia și va eficientiza modul și timpul în care datele cu caracter climatologic sunt validate, gestionate, analizate și transmise autorităţilor centrale, locale și populaţiei. / Gewichtung: 12
Qualitätskriterium - Name: Achizitorul a ales acest criteriu, relevant în cazul unei soluții bazate pe produse software personalizate, cum este cazul sistemului software CDMS, deoarece aduce beneficii importante, asigurându-se asistența tehnică de către ofertant, astfel încât funcționarea operativă a sistemului software CDMS în parametrii de calitate să fie pe o perioadă cât mai lungă de timp. Garanția sistemului software CDMS, primul livrabil din Anexa 6 de la subcapitolul 14.6, solicitată în caietul de sarcini, la punctul 8.4.4. este de minimum 42 de luni. O perioadă de garanție mai lungă acordată pentru sistemul software CDMS reprezintă un avantaj semnificativ pentru achizitor, deoarece reduce semnificativ costurile cu întreținerea sistemului software CDMS, corelat cu resursa umană specializată disponibilă a achizitorului. Garanţia sistemului software CDMS maximă este de 60 de luni (cinci ani), aceasta fiind perioada minimum estimată de utilizare a acestuia în acord cu finanțarea nerambursabilă acordată. / Gewichtung: 12
Preis - Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 5 – Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor, Obiectivul Specific 5.1 – Reducerea efectelor și a pagubelor asupra populației cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundații și eroziune costieră.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Achizitia face parte din proiectul „Dezvoltarea sistemului național de monitorizare și avertizare a fenomenelor meteorologice periculoase pentru asigurarea protecției vieții și a bunurilor materiale”, finanțat din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 5.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 208-507793
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2457
Bezeichnung des Auftrags:

Contract

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
26/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Software Imagination & Vision
Nationale Identifikationsnummer: 41963989
Postanschrift: Str. Bucureşti-Ploieşti nr. 73-81, sector 1
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 013685
Land: Rumänien
E-Mail: tenders@siveco.ro
Telefon: +40 727200306
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 4 412 656.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 4 059 599.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll
Wert ohne MwSt.: 2 768 359.88 RON
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

1. Subcontractant Siveco Romania S.A. – Management de proiect, coordonare tehnica, proiectare sisteme informatice, servicii specializate si programare tehnologii GIS Si WebGis, administrare bate de date, conform Acord de subcontractare nr. 265 din 16.12.2019 valoare de subcontractare 322.000,00 RON.

2. Subcontractant Mobius Solutions S R.L.- activitati conform... detalii pe www.e-licitatie.ro

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Birou achiziții, Birou juridic
Postanschrift: Șoseaua București-Ploiești nr. 97, sector 1
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 013686
Land: Rumänien
E-Mail: sandovici@meteoromania.ro
Telefon: +40 213183240
Fax: +40 213163143

Internet-Adresse: http://www.meteoromania.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020