Lieferungen - 254407-2022

13/05/2022    S93

Finnland-Lahti: Kraftfahrzeuge

2022/S 093-254407

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Nationale Identifikationsnummer: 0215606-8
Postanschrift: Keskussairaalankatu 7
Ort: Lahti
NUTS-Code: FI1C3 Päijät-Häme
Postleitzahl: 15850
Land: Finnland
Kontaktstelle(n): Mary-Ann Räsänen
E-Mail: mary-ann.rasanen@phhyky.fi
Telefon: +358 444403456
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.phhyky.fi
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Sosiaali- ja terveydenhuolto

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Suorahankinta: Ajoneuvojen leasingpalveluiden väliaikainen järjestäminen syksyn 2021 aikana.

Referenznummer der Bekanntmachung: D/2508/2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34100000 Kraftfahrzeuge - PA02
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä oli sitoutuneena yhteishankintayksikkö KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamaan puitesopimukseen ajoneuvojen huoltoleasing-palveluista. Sopimustoimittajana oli Arval Oy. Sopimus oli voimassa 14.12.2020 asti. KL-Kuntahankintojen ja Hanselin yhdistymisen myötä puitesopimus siirtyi Hansel Oy:n kilpailutettavaksi. Hansel käynnisti uuden kilpailutuksen syksyllä 2020. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä teki 13.8.2020 päätöksen liittyä Hansel Oy:n ajoneuvojen leasingpalvelut 2021–2023 (2025) -puitejärjestelystä kilpailutukseen. Puitejärjestelyn suunniteltu alkamisajankohta oli 1.1.2021.

Hanselin kilpailutus on viivästynyt useaan otteeseen. Hansel Oy:n ensimmäisen kilpailutuskierroksen hankintapäätöksestä valitettiin markkinaoikeuteen. Hansel Oy teki hankintamenettelyn keskeytyspäätöksen ja käynnisti uuden kilpailutuskierroksen. Toisen kilpailutuskierroksen tarjousten jättämisen määräaika oli 16.8.2021. Hansel ei kuitenkaan voi tehdä hankintapäätöstä uudesta hankintamenettelystä ennen kuin markkinaoikeus on antanut ratkaisunsa ensimmäisen hankintamenettelyn keskeytyspäätöstä koskevasta valituksesta. Hansel odottaa saavansa markkinaoikeuden ratkai-sun syksyn 2021 aikana. Hanselin autojen leasingpalvelut 2021–2023 (2025) -puitejärjestelystä ei siis tällä hetkellä voi tehdä huoltoleasinghankintoja.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän eri yksiköissä on kertynyt pitkän sopimuksettoman tilanteen aikana autojen tilaustarpeita, joiden toteuttaminen on toiminnan kannalta välttämätöntä. Autojen saamattomuus vaarantaa toiminnan jatkuvuuden aiheuttaen riskiä asiakas- ja potilasturvallisuuden osalta.

Tehtyyn suorahankintapäätökseen perustuen tilataan yksiköiden toiminnan kannalta välttämättömät autot Arval Oy:ltä, joka on ollut KL Kuntahankinnat Oy:n puitesopimustoimittaja. PHHYKY:llä on voimassa 132 ajoneuvon leasingsopimukset Arval Oy:n kanssa, joka on 89% kokonaisajoneuvokannasta. Ajoneuvojen leasingvuokrauksesta tehdään ajoneuvokohtaiset sopimukset sekä hankintapäätökset ko. toimialalla.

Suorahankinnan perusteena on toiminnan kannalta välttämättömien ajoneuvojen leasingvuokraaminen aiemmalta puitesopimustoimittajalta ajoneuvokohtaisilla sopimuksilla. Suorahankintamenettelyä toteutetaan välttämättömien autotilausten osalta Hanselin kilpailutuksen valmistumiseen asti. Hansel on arvioinut, että markkinaoikeus antaa ratkaisun asiassa syksyn 2021 aikana.

Hankinnasta julkaistiin suorahankintailmoitus ennen ajoneuvokohtaisten tilaussopimusten solmimista.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 176 558.00 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1C3 Päijät-Häme
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä oli sitoutuneena yhteishankintayksikkö KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamaan puitesopimukseen ajoneuvojen huoltoleasing-palveluista. Sopimustoimittajana oli Arval Oy. Sopimus oli voimassa 14.12.2020 asti. KL-Kuntahankintojen ja Hanselin yhdistymisen myötä puitesopimus siirtyi Hansel Oy:n kilpailutettavaksi. Hansel käynnisti uuden kilpailutuksen syksyllä 2020. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä teki 13.8.2020 päätöksen liittyä Hansel Oy:n ajoneuvojen leasingpalvelut 2021–2023 (2025) -puitejärjestelystä kilpailutukseen. Puitejärjestelyn suunniteltu alkamisajankohta oli 1.1.2021.

Hanselin kilpailutus on viivästynyt useaan otteeseen. Hansel Oy:n ensimmäisen kilpailutuskierroksen hankintapäätöksestä valitettiin markkinaoikeuteen. Hansel Oy teki hankintamenettelyn keskeytyspäätöksen ja käynnisti uuden kilpailutuskierroksen. Toisen kilpailutuskierroksen tarjousten jättämisen määräaika oli 16.8.2021. Hansel ei kuitenkaan voi tehdä hankintapäätöstä uudesta hankintamenettelystä ennen kuin markkinaoikeus on antanut ratkaisunsa ensimmäisen hankintamenettelyn keskeytyspäätöstä koskevasta valituksesta. Hansel odottaa saavansa markkinaoikeuden ratkai-sun syksyn 2021 aikana. Hanselin autojen leasingpalvelut 2021–2023 (2025) -puitejärjestelystä ei siis tällä hetkellä voi tehdä huoltoleasinghankintoja.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän eri yksiköissä on kertynyt pitkän sopimuksettoman tilanteen aikana autojen tilaustarpeita, joiden toteuttaminen on toiminnan kannalta välttämätöntä. Autojen saamattomuus vaarantaa toiminnan jatkuvuuden aiheuttaen riskiä asiakas- ja potilasturvallisuuden osalta.

Tehtyyn suorahankintapäätökseen perustuen tilataan yksiköiden toiminnan kannalta välttämättömät autot Arval Oy:ltä, joka on ollut KL Kuntahankinnat Oy:n puitesopimustoimittaja. PHHYKY:llä on voimassa 132 ajoneuvon leasingsopimukset Arval Oy:n kanssa, joka on 89% kokonaisajoneuvokannasta. Ajoneuvojen leasingvuokrauksesta tehdään ajoneuvokohtaiset sopimukset sekä hankintapäätökset ko. toimialalla.

Suorahankinnan perusteena on toiminnan kannalta välttämättömien ajoneuvojen leasingvuokraaminen aiemmalta puitesopimustoimittajalta ajoneuvokohtaisilla sopimuksilla. Suorahankintamenettelyä toteutetaan välttämättömien autotilausten osalta Hanselin kilpailutuksen valmistumiseen asti. Hansel on arvioinut, että markkinaoikeus antaa ratkaisun asiassa syksyn 2021 aikana.

Hankinnasta julkaistiin suorahankintailmoitus ennen ajoneuvokohtaisten tilaussopimusten solmimista.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Der Auftrag fällt nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie
Erläuterung:

Suorahankinnan perusteena on toiminnan kannalta välttämättömien ajoneuvojen leasingvuokraaminen aiemmalta puitesopimustoimittajalta ajoneuvokohtaisilla sopimuksilla. Suorahankintamenettelyä toteutetaan välttämättömien autotilausten osalta Hanselin kilpailutuksen valmistumiseen asti. Hansel on arvioinut, että markkinaoikeus antaa ratkaisun asiassa syksyn 2021 aikana.

Hankinnasta julkaistiin suorahankintailmoitus ennen ajoneuvokohtaisten tilaussopimusten solmimista.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: D/2508/2021
Bezeichnung des Auftrags:

Suorahankinta: Ajoneuvojen leasingpalveluiden väliaikainen järjestäminen syksyn 2021 aikana.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
04/11/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Arval Oy
Nationale Identifikationsnummer: 2460633-0
Ort: Vantaa
NUTS-Code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Land: Finnland
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 520 000.00 EUR
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 176 558.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Sopimuskausi alkanut 1. auto 21.12.2021 (täyssähkö), 2. auto 28.12.2021 (esteetön), 3. auto 28.2.2022 (täyssähkö), 4. arvioitu alkamisaika16.5.2022 (plug-in hybrid 31 g/km) sekä 5. ja 6. arvioitu 9.9.2022 (plug-in hybrid 21 g/km).

Ympäristöystävällisistä ja energiatehokkaista ajoneuvoista annetun lain 740/2021 mukaisia ajoneuvoja hankittiin seuraavasti: Henkilöautoja ja kevyitä hyötyajoneuvoja (M1, N1, M2) 6 kpl, joista ympäristöystävällisiä tai energiatehokkaita 5; Kuorma-autoja (N2, N3) 0 kpl, joista ympäristöystävällisiä tai energiatehokkaita 0; Linja-autoja joissa on seisomapaikkoja (M3I ja M3A) 0 kpl, joista ympäristöystävällisiä tai energiatehokkaita 0 kpl.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Radanrakentajantie 5
Ort: Helsinki
Postleitzahl: 00520
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/05/2022