Dienstleistungen - 254540-2020

02/06/2020    S105

Polen-Warschau: Systemberatung und technische Beratung

2020/S 105-254540

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Postanschrift: al. Jana Pawła II 70
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-175
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
E-Mail: izabella.helbing@arimr.gov.pl
Telefon: +48 225950736
Fax: +48 223185411
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.arimr.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: państwowa osoba prawna

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zapewnienie specjalistów IT do realizacji zadań określonych przez Zamawiającego na okres 36 miesięcy w podziale na 2 zadania

Referenznummer der Bekanntmachung: DPiZP.2610.44.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72220000 Systemberatung und technische Beratung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie przez Wykonawcę na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zwanej dalej: „Zamawiającym”) personelu informatycznego o kwalifikacjach i kompetencjach właściwych do realizacji czynności zleconych przez Zamawiającego w ramach prowadzonych projektów informatycznych na okres 36 miesięcy w podziale na 2 zadania.

2. Zamawiający dokonał podziału przedmiotu zamówienia na określone poniżej dwie rozłączne części zamówienia:

2.1. część nr 1 zamówienia – obejmuje pozyskanie personelu specjalistycznego o profilu analityczno-programistycznym określonym dla zadania nr 1;

2.2. część nr 2 zamówienia – obejmuje pozyskanie personelu specjalistycznego o profilach zarządzania projektami i architektonicznym dla zadania nr 2.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 12 947 339.84 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 1 – zadanie nr 1

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72220000 Systemberatung und technische Beratung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

a) Centrala ARiMR, ul. Poleczki 33, Warszawa, POLSKA;

b) WTO w Lublinie, ul. Bohdana Dobrzańskiego 7, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zadania jest zapewnienie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego personelu specjalistycznego o profilu analityczno-programistycznym, o kwalifikacjach i kompetencjach właściwych do realizacji czynności zleconych przez Zamawiającego w ramach prowadzonych projektów informatycznych na okres 36 miesięcy.

2. Wykaz i ilość profili personelu informatycznego wraz ze wskazaniem wymaganych kompetencji i doświadczenia, niezbędnych do realizacji niniejszego zadania zawarty jest w załączniku nr 1 do umowy dedykowanym dla zadania nr 1.

3. Zamawiający wymaga, aby wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło na warunkach i zasadach określonych w umowie wraz z załącznikami (przy zastosowaniu załącznika nr 1 do umowy dedykowanego dla zadania nr 1).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia / Gewichtung: 43,00
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia / Gewichtung: 5,00
Qualitätskriterium - Name: Gotowość świadczenia usług w wymiarze większym niż 8 h dziennie, tj. 12 h dziennie / Gewichtung: 5,00
Preis - Gewichtung: 47,00
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewidział udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, które mogą zostać udzielone dotychczasowemu dostawy usług, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, które będą polegały na powtórzeniu podobnych usług i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego – do wartości netto 6 473 669,92 PLN.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 2 – zadanie nr 2

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72220000 Systemberatung und technische Beratung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

a) Centrala ARiMR, ul. Poleczki 33, Warszawa, POLSKA;

b) WTO w Lublinie, ul. Bohdana Dobrzańskiego 7, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zadania jest zapewnienie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego personelu specjalistycznego o profilach zarządzania projektami i architektonicznym, o kwalifikacjach i kompetencjach właściwych do realizacji czynności zleconych przez Zamawiającego w ramach prowadzonych projektów informatycznych na okres 36 miesięcy.

2. Wykaz i ilość profili personelu informatycznego wraz ze wskazaniem wymaganych kompetencji i doświadczenia, niezbędnych do realizacji niniejszego zadania zawarty jest w załączniku nr 1 do wzoru umowy dedykowanym dla zadania nr 2.

3. Zamawiający wymaga, aby wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło na warunkach i zasadach określonych w umowie wraz z załącznikami (przy zastosowaniu załącznika nr 1 do wzoru umowy dedykowanego dla zadania nr 2).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia / Gewichtung: 45,00
Qualitätskriterium - Name: Gotowość świadczenia usług w soboty / Gewichtung: 5,00
Qualitätskriterium - Name: Gotowość świadczenia usług w wymiarze większym niż 8 h dziennie, tj. 12 h dziennie / Gewichtung: 5,00
Preis - Gewichtung: 45,00
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewidział udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, które mogą zostać udzielone dotychczasowemu dostawy usług, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, które będą polegały na powtórzeniu podobnych usług i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego – do wartości netto 1 020 810,98 PLN.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 249-618618
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 1 – zadanie nr 1

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
19/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Nexio Management sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Szturmowa 2A
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-678
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 12 947 339.84 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 12 947 339.84 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 2 – zadanie nr 2

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Dotyczy sekcji V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia / zamówienia na część nie udzielono:

Przedmiotowe postępowanie w części nr 2 zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), gdyż cena najkorzystniejszej oferty w tej części zamówienia przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia i brak było możliwości jej zwiększenia do ceny najkorzystniejszej oferty.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587777
Fax: +48 224587700
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 62-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587777
Fax: +48 224587700
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020