Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Dienstleistungen - 254716-2020

02/06/2020    S105

Tschechien-Prag: Entwicklung von kundenspezifischer Software

2020/S 105-254716

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 086-204809)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
Nationale Identifikationsnummer: 00164801
Postanschrift: Vršovická 1442/65
Ort: Praha 10
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 100 10
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Mgr. Kateřina Hochová
E-Mail: Katerina.Hochova@mzp.cz
Telefon: +420 267122386
Fax: +420 267126386
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.mzp.cz/
Adresse des Beschafferprofils: https://nen.nipez.cz/profil/MZP

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dodávka IS StaR Portál včetně zajištění provozu a rozvoje

Referenznummer der Bekanntmachung: 45/20; 200048
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72230000 Entwicklung von kundenspezifischer Software
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem této veřejné zakázky je vytvoření, dodávka a implementace IS StaR Portál, a to včetně navazující provozní podpory a dalšího rozvoje skládající se z: Vytvoření IS StaR Portál - Implementační etapa 1; Integrace IS StaR Portál - Rozvojová etapa 1; Provozní podpora IS StaR Portál; Konzultace, administrace na vyžádání a rozvoj IS StaR Portál; Přesun systému; a Realizace Exit plánu. Další podrobnosti viz zadávací dokumentace a smlouva vč. jejích příloh.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
27/05/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 086-204809

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Anstatt:
Tag: 03/06/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 08/06/2020
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Podmínky pro otevírání nabídek
Anstatt:
Tag: 03/06/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 08/06/2020
Ortszeit: 10:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Předmět této veřejné zakázky je spolufinancován z projektu „Platforma pro statistiku, reporting a analýzy“, který je podpořen z IROP výzvy 23. Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I. - SC 3.2, registrační číslo akce: - CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006498.