Dienstleistungen - 254716-2020

02/06/2020    S105

Česko-Praha: Vývoj programového vybavení na zakázku

2020/S 105-254716

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2020/S 086-204809)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
Národní identifikační číslo: 00164801
Poštovní adresa: Vršovická 1442/65
Obec: Praha 10
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 100 10
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Hochová
E-mail: Katerina.Hochova@mzp.cz
Tel.: +420 267122386
Fax: +420 267126386

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.mzp.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZP

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dodávka IS StaR Portál včetně zajištění provozu a rozvoje

Spisové číslo: 45/20; 200048
II.1.2)Hlavní kód CPV
72230000 Vývoj programového vybavení na zakázku
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem této veřejné zakázky je vytvoření, dodávka a implementace IS StaR Portál, a to včetně navazující provozní podpory a dalšího rozvoje skládající se z: Vytvoření IS StaR Portál - Implementační etapa 1; Integrace IS StaR Portál - Rozvojová etapa 1; Provozní podpora IS StaR Portál; Konzultace, administrace na vyžádání a rozvoj IS StaR Portál; Přesun systému; a Realizace Exit plánu. Další podrobnosti viz zadávací dokumentace a smlouva vč. jejích příloh.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
27/05/2020
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 086-204809

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 03/06/2020
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 08/06/2020
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 03/06/2020
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 08/06/2020
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace:

Předmět této veřejné zakázky je spolufinancován z projektu „Platforma pro statistiku, reporting a analýzy“, který je podpořen z IROP výzvy 23. Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I. - SC 3.2, registrační číslo akce: - CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006498.