Dienstleistungen - 254772-2020

02/06/2020    S105

Belgien-Löwen: Automobil-Pannendienste

2020/S 105-254772

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 078-184330)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Nationale Identifikationsnummer: 0316.380.841_17464
Postanschrift: Diestsepoort 6, bus 81
Ort: Leuven
NUTS-Code: BE242 Arr. Leuven
Postleitzahl: 3000
Land: Belgien
Kontaktstelle(n): Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
E-Mail: wegen.vlaamsbrabant@mow.vlaanderen.be
Telefon: +32 16665750
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://wegenenverkeer.be
Adresse des Beschafferprofils: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372533

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Project F.A.S.T. Incidentafhandeling op de autosnelwegen in provincie Vlaams-Brabant, op autosnelweg R0, R22, A1, A2, A3, A4, A8, A10, A12 en A201. Takelen en afvoeren van voertuigen met Maximaal Toegelaten Massa (MTM) < 3,5 ton. Zeven percelen

Referenznummer der Bekanntmachung: AWV Vl-Br-X21/0/485-F02_1
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50118000 Automobil-Pannendienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Deze opdracht heeft als doel het bevorderen van de mobiliteit en de verkeersveiligheid op de autosnelwegen R0, R22, A1, A2, A3, A4, A8, A10, A12 en A201 in de provincie Vlaams-Brabant door de incidentafhandeling - waarbij takelen en/of het signaleren van een verkeersbelemmering nodig is - te optimaliseren. Het actiegebied werd opgedeeld in zeven percelen.

Deze opdracht duidt een vaste takeldienst aan om een betere en efficiëntere dienstverlening met de beste prijs/kwaliteitsgaranties voor de weggebruiker te garanderen bij defecten, ongevallen of andere incidenten in het verkeer. De verkeersveiligheid krijgt hierbij voorrang.

Dit door tussenkomst voor:

— het vermijden van ongevallen en files die ontstaan ingevolge een ongeval of een defect of de aanwezigheid van hinderende voorwerpen, door het onmiddellijk en efficiënt vrijmaken van de weg en zijn aanhorigheden en het afslepen van de beschadigde en defecte voertuigen naar het eerstvolgende afrittencomplex of een stelplaats,

— het beveiligen van het verkeer en de betrokkenen tijdens de uitvoering van een takeling,

— het beveiligen van een incidentlocatie en van de weggebruikers, door het altijd leveren en inzetten van signalisatievoertuigen met beveiliger en signalisatie. Het signalisatievoertuig hoeft niet uit te rukken wanneer de politie daar om vraagt (bv. signalisatie door brandweer, [...]),

— het verzorgen van de noden van de inzittenden door het voorzien van de mogelijkheid van vervoer in het takelvoertuig of een bijkomend voertuig (anders dan het signalisatievoertuig) en het beschikken over de nodige accommodatie in het bedrijf,

— het takelen van hinderende en/of achtergelaten voertuigen op de rijstroken, pechstroken of bermen van het actiegebied en het afslepen zoals beschreven in dit bestek,

— het opruimen van hindernissen die een gevaar zijn voor de normale verkeersdoorstroming (o.a. lading, kadavers, (stukken) klapband, [...]) op de incidentlocatie en het afvoeren naar een depot (plaats te bepalen door opdrachtgever),

— het uitvoeren van noodzakelijke reinigingswerken op de incidentlocatie na tussenkomst bij een panne, een ongeval of het verwijderen van hindernissen.

Het takelen omvat:

1. het takelklaar maken = het op zijn wielen zetten van het voertuig op het horizontale weggedeelte en de nodige technische ingrepen;

2. het afvoeren = het bergen (het vervoeren op een ander voertuig) of het slepen (het vervoeren achter een ander voertuig).

De weg omvat zowel de rijbaan als de aanhorigheden ervan zoals parkings, bermen, [...]

De takelbedrijven vormen een interventiedienst die in alle omstandigheden moeten meewerken aan een snel en vlot herstel van het wegverkeer. Ook in minder ernstige gevallen kan de inschrijver om hulp worden gevraagd omwille van zijn technische en professionele kennis. De dienstverlener moet in staat zijn om te werken aan voertuigen voorzien van eender welk soort motor of aandrijving om deze takelklaar te maken en/of te kunnen takelen.

In dit bijzonder bestek wordt het volgende onder “de hinderverwekker” verstaan: de bestuurder, van het voertuig dat het voorwerp uitmaakte van de oproep, zijn burgerlijk aansprakelijke partij of zijn verzekeraar.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 078-184330

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Anstatt:
Tag: 02/06/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 09/06/2020
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Anstatt:
Tag: 02/06/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 09/06/2020
Ortszeit: 10:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Middels dit rechtzettingsbericht wordt er een nieuwe versie van het bestek gepubliceerd. Het document 'RB2 Overzicht wijzigingen' bevat een overzicht met alle betreffende wijzigingen. De aanbestedingsdatum wordt gewijzigd naar 9.6.2020 om 10:00.