Lieferungen - 255011-2022

13/05/2022    S93

Sverige-Kungsbacka: Möbler

2022/S 093-255011

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2022/S 061-159788)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Kungsbacka kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1256
Postadress: Kungsbacka kommun
Ort: KUNGSBACKA
Nuts-kod: SE231 Hallands län
Postnummer: 43481
Land: Sverige
Kontaktperson: Nisse Eriksson
E-post: nisse.eriksson@kungsbacka.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.kungsbacka.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Möbler och inredning

Referensnummer: 21/156
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
39100000 Möbler
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Kungsbacka kommun, nedan Kommunen, bjuder härmed in till att lämna anbud avseende möbler, inredning och gardiner.

Upphandlingen är indelad i nedan sex områden, där en leverantör antas per område, förutom för begagnade möbler, där upp till tre leverantörer kan antas.

En leverantör kan lämna anbud för och tilldelas på ett eller flera av områdena.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
09/05/2022
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 061-159788

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 16/05/2022
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 25/05/2022
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 17/05/2022
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 26/05/2022
Lokal tid: 00:00
VII.2)Övriga upplysningar: