Dienstleistungen - 255989-2022

13/05/2022    S93

Dänemark-Kopenhagen: IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung

2022/S 093-255989

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Københavns Kommune
Nationale Identifikationsnummer: 64942212
Postanschrift: Borups Allé 177
Ort: København NV
NUTS-Code: DK Danmark
Postleitzahl: 2400
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Susanne Ramsted Hensch
E-Mail: py7u@kk.dk
Telefon: +45 21184534
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://permalink.mercell.com/178744143.aspx
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Freizeit, Kultur und Religion

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Annullationsbekendtgørelse på Genudbud af kontrakt vedr. digital Foreningsportal samt forenings- og anlægsregister

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Nærværende udbud vedrører kontrakt om en IT-platform, som leverandørens skal stille til rådighed for Københavns Kommune til brug for en digital foreningsportal samt et forenings- og anlægsregister.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK011 Byen København
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Den udbudte kontrakt vedrører en Software as a Service aftale (SaaS), der omfatter en IT-platform, som leverandørens skal stille til rådighed for Københavns Kommune (Ordregiver), til brug for en digital bookingportal samt et forenings- og anlægsregister.

Den pågældende IT-platform skal anvendes som en digital foreningsportal til understøttelse af folkeoplysende foreningers og aftenskolers bookinger af faciliteter på kommunens idrætsanlæg, svømmehaller, boldbaner, folkeskoler, selvejende institutioner m.fl. i Københavns Kommune,  jf. Folkeoplysningsloven. Derudover skal den digitale løsning fungere som et forenings- og anlægsregister.

Efter udvikling og implementering af den digitale løsning i henhold til Ordregivers behov, skal den økonomiske aktør, der har fået tildelt kontrakten, endvidere hoste, drift og vedligeholde platformen i kontraktperioden.

Den digitale løsning skal kunne understøtte administrationen af ca. 1.200 folkeoplysende foreninger og 80 aftenskoler på omkring 165 lokationer i Københavns Kommune.

I henhold til Udbudslovens § 49, stk. 2 oplyses, at den udbudte kontrakt ikke opdeles i delkontrakter, idet Ordregiver har vurderet, at det af tekniske grunde ikke er muligt at have flere leverandører af ydelserne omfattet af kontrakten.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Kvalitet / Gewichtung: 45 %
Preis - Gewichtung: 55%
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kommunikation, ansøgning og tilbud skal være på dansk, jf. DEL IV. 2.4). Eventuelle referencer, vedlagt som fil til eESPD'et, bilag til tilbud omfattende tekniske specifikationer samt endelig dokumentation for den vindende aktørs egnethed, jf. udbudsbetingelserne pkt. 8.4, må dog gerne være formuleret på engelsk.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 211-554651
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Genudbud af Udbud af kontrakt vedr. digital Foreningsportal samt forenings- og anlægsregister

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

På vegne af Københavns Kommune meddeles hermed, at nærværende desværre udbud annulleres. Annullationen er begrundet med fejl i udbudsmaterialet herunder, at databehandleraftalen vedlagt det offentliggjorte udbudsmateriale ikke indeholder de specifikke krav, som skal være gældende for databehandling i kontraktperioden. Annullationen skyldes endvidere at Københavns Kommune skal udbyde "BookByen", og her ønsker Københavns Kommune at sikre en bedre integration imellem Foreningsportalen og BookByen. Dette for at understøtte en bedre brug af Københavns Kommunes fritidsfaciliteter. Til orientering kan oplyses, at Københavns Kommune forventer at genudbyde den pågældende kontrakt snarest muligt efter, at opdatering af udbudsmaterialet samt justering af udbuddets scope har fundet sted.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Nævnenes Hus
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internet-Adresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internet-Adresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/05/2022