Lieferungen - 256045-2020

Submission deadline has been amended by:  334759-2020
03/06/2020    S106

Polen-Warschau: Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren

2020/S 106-256045

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Jednostka Wojskowa nr 6021
Nationale Identifikationsnummer: 14626847100000
Postanschrift: ul. Żwirki i Wigury 9/13
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL7 MAKROREGION CENTRALNY
Postleitzahl: 00-909
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Kancelaria Jednostki
E-Mail: ozgst.zampub@ron.mil.pl
Fax: +48 261847577

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://ozgst.wp.mil.pl/pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/ozgst
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: jednostka wojskowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa fabrycznie nowych części do pojazdów ciężarowych i autobusów oraz opon do pojazdów samochodowych, a także technicznych środków materiałowych, materiałów pędnych i smarów

Referenznummer der Bekanntmachung: 16/2020/PN/Czołg.Sam./MPS
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34300000 Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawę fabrycznie nowych (nieużywanych i nieregenerowanych) części do pojazdów ciężarowych i autobusów oraz opony do pojazdów samochodowych, a także technicznych środków materiałowych służących do obsługi, naprawy i konserwacji samochodów i sprzętu wojskowego, materiałów pędnych i smarów z podziałem na części:

— część I zamówienia – dostawa materiałów pędnych i smarów do pojazdów wojskowych (załącznik 1.1),

— część II zamówienia – dostawa części zamiennych do pojazdów ciężarowych (załącznik 1.2),

— część III zamówienia – dostawa części zamiennych do autobusów (załącznik 1.3).

Część zamówienia – dostawa opon do pojazdów osobowych i mikrobusów, ciężarowych i autobusów (załącznik 1.4.),

— część IV zamówienia – dostawa technicznych środków materiałowych służących do obsługi, naprawy i konserwacji samochodów i sprzętu wojskowego (załącznik 1.5.).

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 646 104.16 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa materiałów pędnych i smarów do pojazdów wojskowych

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09211100 Motorenöle
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
NUTS-Code: PL7 MAKROREGION CENTRALNY
Hauptort der Ausführung:

Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa materiałów pędnych i smarów do pojazdów wojskowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik od nr 1.1 do nr 1.10 oraz nr 5, nr 6, nr 7 i nr 8 do SIWZ (tj.: Opis przedmiotu zamówienia oraz Ogólne warunkach umowy) jak również w katalogu producenta części do poszczególnych rodzajów pojazdów. Orientacyjny zakres wraz z ilościami przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr od 1.6 do 1.10 treści SIWZ, sporządzony na bazie potrzeb z roku 2019.

Ilości przedmiotu zamówienia podane w załącznikach od nr 1.1 do nr 1.10 nie stanowią całkowitego przedmiotu zamówienia, a są jedynie ilościami szacunkowymi, podane zostały wyłącznie w celu obliczenia przez Wykonawcę ceny oferty oraz wskazania przez Zamawiającego przewidywanych, orientacyjnych potrzeb w zakresie przedmiotu zamówienia.

W celu potwierdzenia, że oferowane produkty równoważne odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego: W przypadku zaoferowania produktu(tów) równoważnego(nych) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badania tego produktu(tów) zgodnie z poniższą metodyką oraz przedstawienia Zamawiącemu dokumentu(tów) potwierdzającego(cych) spełnienie wymagań w zakresie mieszalności (równoważności). Zamienniki produktów muszą być mieszalne lub równoważne z olejami wymienionymi w załączniku nr 1.6 do SIWZ zgodnie z metodyką badań MB – MPS – 009 – 1998 „Badanie mieszalne olejów silnikowych”. Metodyka jest ogólnie dostępna w Wojskowym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Służby MPS 01 – 045 Warszawa, ul. Kolska 13, POLSKA – wymagane złożenie dokumentu (ar. 26 ust. 1 ustawy Pzp).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 182 878.32 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/09/2020
Ende: 16/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niżej wymienionej wysokości:

— część I – 3 600,00 PLN.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa części zamiennych do pojazdów ciężarowych

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34300000 Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
NUTS-Code: PL7 MAKROREGION CENTRALNY
Hauptort der Ausführung:

Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa części zamiennych do pojazdów ciężarowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik od nr 1.1 do nr 1.10 oraz nr 5, nr 6, nr 7 i nr 8 do SIWZ (tj.: Opis przedmiotu zamówienia oraz Ogólne warunkach umowy) jak również w katalogu producenta części do poszczególnych rodzajów pojazdów. Orientacyjny zakres wraz z ilościami przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr od 1.6 do 1.10 treści SIWZ, sporządzony na bazie potrzeb z roku 2019.

Ilości przedmiotu zamówienia podane w załącznikach od nr 1.1 do nr 1.10 nie stanowią całkowitego przedmiotu zamówienia, a są jedynie ilościami szacunkowymi, podane zostały wyłącznie w celu obliczenia przez Wykonawcę ceny oferty oraz wskazania przez Zamawiającego przewidywanych, orientacyjnych potrzeb w zakresie przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 313 594.66 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/09/2020
Ende: 16/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niżej wymienionej wysokości:

— część II – 6 200,00 PLN.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa części zamiennych do autobusów

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34300000 Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
NUTS-Code: PL7 MAKROREGION CENTRALNY
Hauptort der Ausführung:

Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa części zamiennych do pojazdów ciężarowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik od nr 1.1 do nr 1.10 oraz nr 5, nr 6, nr 7 i nr 8 do SIWZ (tj.: Opis przedmiotu zamówienia oraz Ogólne warunkach umowy) jak również w katalogu producenta części do poszczególnych rodzajów pojazdów. Orientacyjny zakres wraz z ilościami przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr od 1.6 do 1.10 treści SIWZ, sporządzony na bazie potrzeb z roku 2019.

Ilości przedmiotu zamówienia podane w załącznikach od nr 1.1 do nr 1.10 nie stanowią całkowitego przedmiotu zamówienia, a są jedynie ilościami szacunkowymi, podane zostały wyłącznie w celu obliczenia przez Wykonawcę ceny oferty oraz wskazania przez Zamawiającego przewidywanych, orientacyjnych potrzeb w zakresie przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 157 372.88 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/09/2020
Ende: 16/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niżej wymienionej wysokości:

— część III – 3 100,00 PLN.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa opon do pojazdów osobowych i mikrobusów, ciężarowych i autobusów

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34300000 Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
NUTS-Code: PL7 MAKROREGION CENTRALNY
Hauptort der Ausführung:

Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa części zamiennych do pojazdów ciężarowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik od nr 1.1 do nr 1.10 oraz nr 5, nr 6, nr 7 i nr 8 do SIWZ (tj.: Opis przedmiotu zamówienia oraz Ogólne warunkach umowy) jak również w katalogu producenta części do poszczególnych rodzajów pojazdów. Orientacyjny zakres wraz z ilościami przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr od 1.6 do 1.10 treści SIWZ, sporządzony na bazie potrzeb z roku 2019.

Ilości przedmiotu zamówienia podane w załącznikach od nr 1.1 do nr 1.10 nie stanowią całkowitego przedmiotu zamówienia, a są jedynie ilościami szacunkowymi, podane zostały wyłącznie w celu obliczenia przez Wykonawcę ceny oferty oraz wskazania przez Zamawiającego przewidywanych, orientacyjnych potrzeb w zakresie przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 475 282.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/09/2020
Ende: 16/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niżej wymienionej wysokości:

— część IV – 9 500,00 PLN.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa technicznych środków materiałowych służących do obsługi, naprawy i konserwacji samochodów i sprzętu wojskowego

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
24900000 Chemische Feinprodukte und verschiedene chemische Erzeugnisse
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
NUTS-Code: PL7 MAKROREGION CENTRALNY
Hauptort der Ausführung:

Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa części zamiennych do pojazdów ciężarowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik od nr 1.1 do nr 1.10 oraz nr 5, nr 6, nr 7 i nr 8 do SIWZ (tj.: Opis przedmiotu zamówienia oraz Ogólne warunkach umowy) jak również w katalogu producenta części do poszczególnych rodzajów pojazdów. Orientacyjny zakres wraz z ilościami przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr od 1.6 do 1.10 treści SIWZ, sporządzony na bazie potrzeb z roku 2019.

Ilości przedmiotu zamówienia podane w załącznikach od nr 1.1 do nr 1.10 nie stanowią całkowitego przedmiotu zamówienia, a są jedynie ilościami szacunkowymi, podane zostały wyłącznie w celu obliczenia przez Wykonawcę ceny oferty oraz wskazania przez Zamawiającego przewidywanych, orientacyjnych potrzeb w zakresie przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 516 976.30 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/09/2020
Ende: 16/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niżej wymienionej wysokości:

— część V – 10 300,00 PLN.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp. Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, jeżeli z przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wynikać będzie, że nie występują uwarunkowania określone w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. W przypadkach, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków, polega na zasobach innych podmiotów, w stosunku do żadnego z tych podmiotów nie mogą występować uwarunkowania art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz brak podstaw wykluczenia należy przedłożyć:

1) oświadczenia w formie jednolitego dokumentu, wypełnionego w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w treści SIWZ;

a) Wykonawca składa oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), celem potwierdzenia wykazania warunku o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu; informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;

b) Zamawiający załącza do SIWZ wzór (szablon) oświadczenia stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, opracowany w oparciu o formularz ustanowiony w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE;

c) oświadczenie winno potwierdzać stan faktyczny na dzień składania ofert;

d) [dotyczy części IV załącznika nr 2 do SIWZ]:

Kryteria kwalifikacji – w odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja α lub sekcje A–D w przedmiotowej części) α: ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji – Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV. Oświadczenie o spełnianiu wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji spełni wymogi oświadczenia Wykonawcy o wstępnym potwierdzeniu spełniania warunków udziału w postępowaniu (kryteriów kwalifikacji), o którym mowa w art. 25a ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów oraz zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 – o ile wiadomo.

3) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców oraz zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13–23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia tego warunku, aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 862 470,00 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o wybrane części (zadania), wykazana wartość winna dotyczyć kwoty określonej dla danej części (zadania), w tym:

— część I – 112 470,00 PLN brutto,

— część II – 200 000,00 PLN brutto,

— część III – 100 000,00 PLN brutto,

— część IV – 200 000,00 PLN brutto,

— część V – 250 000,00 PLN brutto.

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na kilka części (zadań) jednocześnie, na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku, winien wykazać wartość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż łączna kwota wymagana w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku dla części (zadań), na które składana jest oferta.

W przypadku wartości posiadanych środków finansowych wyrażonych w innej walucie, Zamawiający, w celu oceny spełnienia ww. warunku, dokona przeliczenia tych wartości wg kursu z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu na podstawie tabeli kursów średnich NBP publikowanych na stronie internetowej: (http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx)

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 i w rozdziale V, tj.: w zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp należy przedłożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia tego warunku, aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, minimum 1 (jedną) główną dostawę, odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa była wykonywana, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wartość każdej (pojedynczej) dostawy powinna być nie mniejsza niż:

— część I – 112 470,00 PLN brutto,

— część II – 200 000,00 PLN brutto,

— część III – 100 000,00 PLN brutto,

— część IV – 200 000,00 PLN brutto,

— część V – 250 000,00 PLN brutto.

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na kilka części (zadań) jednocześnie, na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku, powinien zsumować wyżej wymienione wartości dla tych części i na łączną kwotę przedstawić 1 (jedną) dostawę o wartości równej sumie części (zadań), na które składana jest oferta.

Przykładowo:

1) jeżeli Wykonawca składa ofertę na część I zamówienia, wykaz powinien przedstawiać 1 (jedną) dostawę o wartości minimum 112 470,00 PLN;

2) jeżeli Wykonawca składa ofertę na część I i II zamówienia, wykaz powinien przedstawiać 1 (jedną) dostawę o wartości minimum 312 470,00 PLN;

3) jeżeli Wykonawca składa ofertę na część od I do V zamówienia wykaz powinien przedstawiać 1 (jedną) dostawę o wartości minimum 862 470,00 PLN.

W przypadku wartości dostawy wyrażonej w innej walucie, Zamawiający, w celu oceny spełnienia ww. warunku, dokona przeliczenia tych wartości wg. kursu z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu na podstawie: tabeli kursów średnich NBP publikowanych na stronie internetowej: (http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx)

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wartość wykonanej usługi do dnia wydania poświadczenia należytego wykonania, musi być wystarczająca do wykazania spełnienia warunku udziału. Za usługi tego samego rodzaju Zamawiający uzna usługi wykonania przedmiotów o przeznaczeniu i funkcji tożsamej z przedmiotem zamówienia.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 i w rozdziale V, tj.: w zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp należy przedłożyć wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego mające na celu zawarcie umowy ramowej prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 39–46 w związku z art. 99 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.), postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej z jednym Wykonawcą, stosownie do treści art. 100 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający będzie udzielał zamówień wykonawczych, których przedmiot będzie objęty umową ramową, sukcesywnie, w miarę swoich potrzeb, na warunkach nie mniej korzystnych niż określone w umowie ramowej, na podstawie art. 101a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Ogólne warunki umowy stanowi załącznik nr 5, 6, 7, 8 do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 09/07/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 09/07/2020
Ortszeit: 10:05
Ort:

Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13, POLSKA, budynek 511, pokój 21.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 i w rozdziale V, tj.:

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13–23 oraz ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp należy przedłożyć:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie do skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

8) informację w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 2.2 pkt 1–7. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 1–7, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13–23 orz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. Pozostałe wymagania w zakresie wymaganych oświadczeń i dokumentów zawarte są w treści SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587800
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587800
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587800
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/05/2020