Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 257812-2022

13/05/2022    S93

Sverige-Västerås: Snöröjning

2022/S 093-257812

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Svealandstrafiken AB
Nationellt registreringsnummer: 556555-3350
Postadress: Retortgatan 7
Ort: VÄSTERÅS
Nuts-kod: SE124 Örebro län
Postnummer: 72130
Land: Sverige
Kontaktperson: Petra Schandersson
E-post: petra.schandersson@svealandstrafiken.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.svealandstrafiken.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afvprfcaag&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afvprfcaag&GoTo=Tender
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Snöröjning och halkbekämpning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Snöröjning och halkbekämpning

Referensnummer: SVEA220072
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90620000 Snöröjning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Inledning

Svealandstrafiken AB, organisationsnummer 556555-3350, nedan kallad Köparen, välkomnar intresserade anbudsgivare, nedan kallad Leverantör/-en, att lämna anbud i upphandling avseende Snöröjning och halkbekämpning.

Upphandlingen baseras på de villkor och förutsättningar som anges i upphandlingsdokumenten.

Svealandstrafiken AB ansvarar på uppdrag från Kollektivtrafikmyndigheterna i Region Västmanland och Region Örebro Län för att utföra linjetrafik och viss skoltrafik i respektive län. Köparen utför detta främst i egen regi men också via upphandlad trafik. Köparen finns idag representerade i Västerås, Örebro, Odensbacken, Lindesberg, Fagersta, Köping, Askersund, Laxå och Sala.

From december 2022 är Svealandstrafiken även representerade i den linjelagda kollektivtrafiken i de norra länsdelarna av Örebro län, omfattande kommunerna Nora och Hällefors.

Mer information om köparen finns på www.svealandstrafiken.se .

Vi ser fram emot ert anbud!

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
14210000 Grus, sand, krossad sten och ballast
14212000 Granulat, stenflis, stenpulver, bokad sten, grus, krossad sten, stenblandningar, sandblandningar och övrig ballast
15981310 Is
15981320 Snö
45233141 Väghållning
90630000 Isröjning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE124 Örebro län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Örebro

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Inledning

Svealandstrafiken AB, organisationsnummer 556555-3350, nedan kallad Köparen, välkomnar intresserade anbudsgivare, nedan kallad Leverantör/-en, att lämna anbud i upphandling avseende Snöröjning och halkbekämpning.

Upphandlingen baseras på de villkor och förutsättningar som anges i upphandlingsdokumenten.

Svealandstrafiken AB ansvarar på uppdrag från Kollektivtrafikmyndigheterna i Region Västmanland och Region Örebro Län för att utföra linjetrafik och viss skoltrafik i respektive län. Köparen utför detta främst i egen regi men också via upphandlad trafik. Köparen finns idag representerade i Västerås, Örebro, Odensbacken, Lindesberg, Fagersta, Köping, Askersund, Laxå och Sala.

From december 2022 är Svealandstrafiken även representerade i den linjelagda kollektivtrafiken i de norra länsdelarna av Örebro län, omfattande kommunerna Nora och Hällefors.

Mer information om köparen finns på www.svealandstrafiken.se .

Vi ser fram emot ert anbud!

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 72
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 10/06/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 10/12/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 11/06/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltingsrätten i Uppsala
Ort: Uppsala
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
09/05/2022