Lieferungen - 264549-2022

18/05/2022    S96

Suomi-Helsinki: Laboratoriolaitteet, optiset ja tarkkuuslaitteet (lukuun ottamatta silmälaseja)

2022/S 096-264549

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2229500-6
Postiosoite: PL 30
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 00271
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Eero Hujanen
Sähköpostiosoite: eero.hujanen@thl.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.thl.fi/
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=386692&tpk=988e6654-690e-47df-bbad-12959967f772
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=386692&tpk=988e6654-690e-47df-bbad-12959967f772
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Kapillaarisekvensointilaite

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
38000000 Laboratoriolaitteet, optiset ja tarkkuuslaitteet (lukuun ottamatta silmälaseja) - LA21
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) pyytää tarjoustanne yhdestä suuren kapasiteetin Kapillaarisekvensointilaitteesta tämän

tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinnan kohde ja sitä koskevat

vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Kilpailutus koskee kertahankintaa.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
38434000 Analysaattorit
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan tavoitteena on kapillaarisekvensointikapasiteetin paikallinen turvaaminen uudella laitteella. Sanger-sekvensointilaitetta tarvitaan, jotta THL pystyy suorittamaan Tartuntatautilain määrittämät sille asetetut tehtävät tartuntatautien seurannassa ja diagnostiikan kehittämisessä. Laitteen kapasiteetin ja siltä vaadittavien ominaisuuksien pitää vastata suuria sekvensointitarpeita esim. pandemiatilanteissa.

THL tekee laitteen hankinnan. Laite hankitaan Euroopan tautikeskus ECDC:n ja Euroopan komission HERA-rahoitusinstrumentin kautta saadulla rahoituksella, joka on myönnetty THL:lle infektiotautien varautumisen ja seurannan edistämiseen Suomessa.

Laite sijoitetaan Helsingin yliopiston Suomen molekyylilääketieteen instituuttiin (FIMM), joka vastaa laitteen ylläpidosta, huollosta ja korjauksista.

Laitetta tullaan käyttämään Sanger-sekvensointiin ja fragmenttianalyysiin.

Laitteen vähimmäisvaatimukset on kuvattu tarkemmin liitteessä 1 Hankinnan kohteen vähimmäisvaatimukset.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 12
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

Enhancing Whole Genome Sequencing (WGS) and/or Reverse Transcription

Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) national infrastructures and capacities to

respond to the Covid-19 pandemic in the European Union and European Economic

Area.

II.2.14)Lisätiedot

Hankintaa ei ole jaettu eri osa-alueisiin, sillä hankinta koostuu yhdestä laitteesta.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 17/06/2022
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi, Englanti
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 17/06/2022
Paikallinen aika: 12:05
Paikka:

Helsinki

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaamistilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13/05/2022